(vhds.baothanhhoa.vn) - Không được học tập, sinh sống tại Liên Xô cũ (nay là Liên bang Nga) như nhiều người, cũng không chuyên về văn học Nga, nhưng GS Hà Minh Đức - người con ưu tú của xứ Thanh là người đặc biệt trân trọng, dành nhiều tình cảm yêu quý, mến mộ với nước Nga. Những tình cảm chân thành, tha thiết ấy được ông gửi gắm trong tác phẩm “Nước Nga - vàng thu, miên man tuyết trắng”.
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/4buT4bqxdeG7ky1b4buHZWThu4VZOuG6v+G7meG7keG7k2Vjw7rDnT89I+G7keG7k8O0ZuG7hWQ9ROG7kDrEkCI64buCZeG7hcSROuG6ruG7n8OjOnNuZTrigJzhu4Xhu6Nuw6M64buEZFs6cyLhu4VkOuG7k8SR4buZ4buyOuG7g2XhuqXhu4U64buDW+G7hTrhu5Phu5nDuuG6p+G7kzrhu5PDtDPhu4Vk4oCdIy/hu5Hhu5PDtGbhu4VkPSMvxJEsPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j8SQ4bqxW8SDPz0j4bqx4buDPeG7gMSR4buL4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOsSRacOjOuG7k8Oh4buP4buyOuG7kWXhu4XEkTrhu5Hhu4nhu4VkOuG7kyBlOuG7hmXhuqXhu4U6VeG7izrDo+G7nTrhu7jhu4Vbw7o64buHIjrhu4Zl4bql4buFOuG6o1vhu4VkOuG7hGRbQDrhu4XEkeG7ozrhu4XEkWXhuq3hu5k64buFZOG7o29l4buyOsOj4bud4buFZDrhu4HEkeG7i+G7hWQ6w6PEkeG7mcO64bql4buFOnPhuq06czLhu4U6xJFpw6M64buEZFvhu7I64buFxJHhu6Phu4VkOkThu5A6xJAiOuG7gmXhu4XEkTrhuq7hu5/DozotOuG7hWThu6NvZTrDo2bhu4U64buj4buZOuG7k+G7lTrDo+G7m1s6deG7nzrhu5LEkVvhu4XEkTrhu4ciOuG7hWThu6NvZTrhuq81w6M64bqjZeG6qeG7kzrhu5PDtDjhu4U64buTw7Rp4buFZOG7sjrEgyLhu4XEkTrhu4XEkWXhuq3hu5k64buT4bq54buFxJE6w6Mw4buDOsO64bql4buZOsO14buZw7nhu7I64buD4bqn4buFOuG7g2o6c25lOuG7heG7o27Dozrhu4RkW+G7tDrhu4TEkXLhu4VkOuG7k+G6ueG7hcSROsOjMOG7gzrDo8SROOG7hTrhu5PEkSLhu4XEkeG7sjrhu5PEkVs64buTxJFl4bqn4buTOjnDujrhuq/hu6PDs8OjOuG7i+G7hWQ6ZHFlOmQz4buDOuG7k8O0ZuG7hWQ64buTXcOjOuG7j8SRw6Dhu4M64oCc4buE4bujbsOjOuG7hGRbOi06cyLhu4VkOuG7k8SR4buZ4buyOuG7g2XhuqXhu4U64buDW+G7hTrhu5Phu5nDuuG6p+G7kzrhu5PDtDPhu4Vk4oCd4bu0Iy/hurHhu4M9Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PSNl4buDZDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/ZcOD4bqx4buF4buT4bqxw7Q6xIPhu5PEkeG7meG7g+G6oz864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTp7Ozvhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTo+Pnvhu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy4sKCkvLD4pxIMhLDspey474buTe30+Li7hu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sD4hfT86W+G7h+G7k+G7sD9E4buQOsSQIjrhu4Jl4buFxJE64bqu4bufw6M6c25lOuKAnOG7heG7o27Dozrhu4RkWzpzIuG7hWQ64buTxJHhu5nhu7I64buDZeG6peG7hTrhu4Nb4buFOuG7k+G7mcO64bqn4buTOuG7k8O0M+G7hWTigJ0/OnRlxIPhu5PEkeG7sD97Ozs/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD8+Pns/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPw4Nb4buP4buTZWbhu4U/PcOD4buZ4buJ4buFOuG7kV3Do8SROuKAnOG7hOG7o27Dozrhu4RkWzotOnMi4buFZDrhu5PEkeG7meG7sjrhu4Nl4bql4buFOuG7g1vhu4U64buT4buZw7rhuqfhu5M64buTw7Qz4buFZOKAnTrDo+G7m1s6ROG7kOG7tDrEkCI64buCZeG7hcSROuG6ruG7n8Oj4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG6rmXhuq3hu5k6ZOG6uTrhu5PEkeG7mTrEkeG7leG7k+G7sjpkw7NlOuG7h+G6peG7hTrhu4XEkXLhu4VkOsSRZeG6q+G7mTrhuqNl4bqn4buT4buyOuG7k+G6ueG7hcSROsOjMOG7gzrDuuG6peG7mTrhu4Phuqfhu4U64bqv4buJZTpzbmU64buDauG7kzrDteG7meG7icOjOmRlW+G7sjrEgzjhu4U64buTasOjOnPhu4nhu4U6xJFmIuG7hTrhu5NmIuG7hTp1Wzrhu4cg4buyOsOjxJHhu6NbOuG7k+G7oeG7hWQ64bqvNeG7kzrDo8SROOG7hTrhuq/huqfhu4U64buF4bqn4buZOuG7gcSR4buL4buFZDrhu4/EkTBlOuG7hyI64bqjw7JlOsSRZeG6qeG7mTrDteG7mTA64buT4buZw7rhuqXhu4U64buTw7Thu5nDuuG6reG7heG7sjrDteG7mTDhu4VkOuG6o106w6Phu5tbOnMy4buFOsSRZ1vhu7I6czLhu4U6xJFpw6M64buFZMSR4bqpOuG7k8SR4buZw6Hhu5NYOsODxJHDqeG7hcSROkThu5A6xJAiOuG7gmXhu4XEkTrhuq7hu5/DozrDo+G7neG7hWQ64buT4buh4buFZDrhuqNqw6M64bqjIMOjxJE6c+G6rTrhu4HEkcOyZTrhuq9l4bqr4buDOsOjxJFmOuG7k+G6ueG7hcSROsOjMOG7gzrDuuG6peG7mTrhu4Phuqfhu4Xhu7I64buTw7Q44buFOuG7k8O0aeG7hWQ6w6Phu5tbOuG7g+G6ueG7hcSROsSDIuG7hcSROsOjxJFmOuG7heG7o27Dozrhu4RkW1k64oCcU25lOsSRZiLhu4U6w6Mw4buFxJE6w6Phu5tbOuG7g2rhu5M6deG7nzrhu5HDsuG7sjrhu5PDtDBlOsO14buZWzrhu4XEkWXhuq3hu5k64buFMuG7gzrhu5PEkV3hu4VkOsOjxJFl4bqn4buFOuG7k8O0W+G7hcSR4buyOsOp4buTOmRlW2Y64buH4buj4buZ4oCmOuG7heG6peG7hTrhu5FwOsSRZeG6q+G7mTrhuqNl4bqn4buTOuG7g2rhu5M64bqvOeG7kzrhu4Xhu6Nuw6M64buBxJFdw6M64buTxJHhu6Nv4buFZDrDteG7mVs6czLhu4U6w6PEkeG7o23hu4Vk4bu0OuG7ksO0W+G7hWQ6czLhu4U64bqv4bujWzrEg+G7mcO64bql4buFOnMiOuG7hyI64bqvYeG7mTrhu4Phu4llOsOjxJFmOuG7hcSRZeG6reG7mTrDteG7mVvhu4U6xJHhuqnigJ3hu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buExJFy4buFZDrhu5Ndw6M64buPxJHDoOG7gzpzMuG7hTrEkWnDozrhu4VrZTrhu5Nl4bqn4buFZDrDo+G7m1s64buO4buZOi064buR4buBZeG7heG7sjrhuq7hu4nhu5M6LTp14buT4buLZTotOuG6t+G7jzotOnXhu4Fl4buyOuG7huG6t+G7jzrhu5Lhu4vhu4V14buT4buLZeG7sjrhu4Lhu7REZmfDozotOuG7gWXhu7I64buQ4bqlOi064buBxJHhu4nhu4/igKY64buExJFy4buFZDrhuqNqOuG7j8SRZeG7gzrDo+G7m1s64buEZFs6xJE54buPOsSD4bqh4buFOuG7g2rhu5M64buTxJFvZTrhu4XEkeG7o1k64oCc4bqiImU6w6NbOuG7hWThu6NvZTrhu4fDqeG7hcSR4oCd4buyOuKAnOG7gMSRZTrhuq8i4buFOuG7keG6p+G7mTrhuqNbw7o6w7Xhu5lb4oCd4buyOuKAnOG7kOG7iTrhu4/EkcOh4buFOuG7g2rhu5M6w6Nm4buFOuG7hWThu6NvZeKAneKApjrhuq8xOuG7k8SR4buZOsSR4buV4buTOnMiOl3hu4M6MOG7hcSROuG7kzjhu4M6xJHEqeG7hTrDo8SR4buV4buFZDrhu5Phu4tlOnPhu5llOuG6o+G7mcSp4buFOsO14buZWzrhu4XEkWXhuq3hu5k64buFZCLDujrhu5PEkV3hu4Vk4oCd4buyOkThu5A6xJAiOuG7gmXhu4XEkTrhuq7hu5/DozpzZeG6p+G7k+G7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5LEkeG7i+G7hWQ6w7Xhu5lbOuG7hcSRcuG7hWQ64buTw7Rb4buFZDpzMuG7heG7sjrhu4Vl4bqt4buDOsO64bql4buZOuG7k8SRw6nDo8SROnNuZTpzMuG7hTrEkWnDozrhu4RkWzotOuKAnOG7g2rhu5M64buF4bqt4buFOnMy4buFOsSRacOjOuG7h27hu4U6w6NnOuG7hcSRZeG6reG7mTrEg+G7mcO64bql4buFOuG7hcOzOnNuZTpzMuG7hTrDo8SR4bujbeG7hWQ6U2Xhuqnhu5M64buEW+G7g+KAneG7sjpE4buQOsSQIjrhu4Jl4buFxJE64bqu4bufw6M64buTxJFbOuG7k8SRZeG6p+G7k+G7sjrhu4NtOuG7o27Dozrhu4Nq4buTOuG7hWQiw7o64bqv4bujw7PDozrigJzhuq/huqfhu4U6c25lOuG6rznhu5M64buF4bujbsOjOnVbOnXhu4tlOuG7hcSRZeG6reG7mTpz4bq1OuG6r+G6s+G7jzrDo+G7m1s64buTxJFl4bql4buFOuG7hcSRZeG6peG7hTpzIjrDo2bhu4U64buFZOG7o29lOsSD4bud4buFZDrDozDhu4Phu7I64buTxJHhu4vhu4VkOuG7g2Xhu4XEkeG7sjrhu4XEkTjhu4U6xJHDoeG7meKAnTrhuq/huqs64bqv4bujw7PDozrigJzDo8SRZeG6peG7gzrhu4Vk4buj4buN4buFZDrhu4Phu5dbOuG7k8SR4buZOnMi4buFZOG7sjrhu4XEkXLhu4VkOuG7hWQiw7o64bqv4buL4buFZDrhu4Nl4bql4buFOuG7g1vhu4U64buFZGYiZTrhu5PDtG9lOuG7hcSRcuG7hWQ64bqj4buL4buFZDrEkWZbOuG7k+G7mcO64bqn4buTOuG7k8O0M+G7hWThu7I64buTxJFb4buDOsO14buZW+G7hTrhu4XEkXLhu4VkOuG7k8SRIuG7hcSROuG7j8SR4buJOuG6r+G6s+G7j+G7sjrDo+G7meG7hWQ64bqvZeG6qeG7hTrhu4Vk4buZw7o64buFZFvhu7I64bqjMGY64buTIuG7hWQ64buFZMSR4bqpOuG7k8SR4buZw6Hhu5M6LTrhu4Vl4bqt4buDOuG7k3A6xJEiZjrhu4XEkXLhu4VkOmRlXTrhu5PDtOG6uzpzMuG7hTrEkWdbOuG7g+G7meG7i+G7hTrhuq9vZTrDo+G7m1s6w6Phu5tbOuG7heG7o27Dozrhu4RkW+KAneG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz1E4buQ4bu0OsSQIjrhu4Jl4buFxJE64bqu4bufw6M64buH4buZ4buL4buFOuG6oyLDujrhu5PDrTrhu5Phurnhu4XEkTrDuuG6peG7meG7sjrhu4Phuqfhu4U64buDajrDo+G7m1s64buD4bq54buFxJE6c25lOuG7heG7o27Dozrhu4RkW+G7tDrhu4rhu4VkOnPhuqHhu4U64buTxJHhu6Nv4buFZDrhu4XEkWXhuqnhu5M64buT4bq54buFxJE6xJHDrWU6xJFb4buFOnPhuq064bqvOeG7kzrhu4Xhu6Nuw6M6OcO6OuG7k8SR4buL4buFZDrDteG7mVs64bqjIOG7hTrhuqPDqOG7sjrhuq/EqeG7hWQ64buFZMSRZeG6qeG7jzrhuq/hu6PDs8OjOuG6r2U6xJFpw6M6w7I64bqvZzrhu5PDtMOyOnPhuq3hu7Q64buK4buFZDrEkcOtZVk64oCc4bquZeG6reG7mTpk4bq5OuG7hyLhu4M6w6PEkWY6W+G7hcSROsOjxJHhurs6ZMSRZTrhu4XEkW464buFxJE54buT4buyOnXhu5XDozrhuq9q4buFZDrhu4XEkTnhu5M64buBxJFlOuG6r2U6xJFpw6M6w7I64buF4bujbsOjOuG6oyDhu4U64buGZeG6peG7hTpV4buLWOKAneG7tDrhu4JsZTrhu4Vk4bujb2U64buDIjrhu4vhu4VkOsSRw61lOuG7kcOiOuG7geG6qzpz4bqtOjnhu4U64buT4bujw7Phu4Vk4buyOuG7geG6vTrhu4Vl4bqp4buDOsO0ZeG6peG7hWQ6w6Phu5tbOuG7g+G6ueG7hcSR4bu0OuG6rmc64buHIjrhu5FwOuG7k8SRw6nDo8SROuG7k8SR4buVOuG7gcSRZTrhuq/hu6PDs8OjOmTEkeG6tzrhu5PEkTLhu4M64bqjMGY64buTIuG7hWQ6cyI64buFxJEiOuG7k+G7o8Oy4buFZDrhu4Xhuqnhu4M6w6Ndw6M64buFxJEiOnMy4buFOuG7hGRb4buyOuG7hyI64buBxJFlOuG6r+G7o8Ozw6M64buR4buJ4buFZDrEg+G7o25lOuG6o2Hhu5k64buTw7RvZTrhu4Xhu6Nuw6M64buEZFs64buTw7Rm4buFZDp1W+G7hcSR4buyOuG7k8SRMuG7gzrhu5PEkTbhu4Phu7I64buD4bql4buFxJE64buD4buL4buFZDpzIjrhu5PEkW064buDauG7hWTDnTrhu4XEkW464buBxak64buFZeG6qeG7gzrigJzhuq9lOsSDIGY6w6Phu5fhu4VkOuG6oyDhu4U6ZF1lOuG7k8O04bql4buFOuG6r8SpZTrhu4bhuqXhu4Vl4buFOnMiOsO04bubOuG7hcSRW+G7mTrEkV1lOuG7hcSRcuG7hWQ6w7Xhu5kwOuG7k11mOuG7k8SRbeG7gzrhuq9h4buZOuG7g+G7l1vigJ3DnTrhu4XEkW46xINo4buFZDrhu5Hhu4vhu4VkOlPhu4vhu4U6LTpkWzrhuqM54buTOuG7k8Oh4buFOnMiOuG7g+G7l1s64buTxJHhu5k6cyLhu4VkOuG6rzPhu4M64bqv4buZ4buJZTrhuq/huqfhu4U64buFZDjDujrhu4VkOeG7k+KApiMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5Lhu5nDujrhu4XEkWXhuqXhu4Xhu7I64buTOeG7kzrhu5PEkTDDujrhu4XEkXLhu4VkOsOjOOG7mTrhu5PDtDA64buHb2U64bqv4bqt4buZOuG7k8SR4buJ4buFZDrhu4XEkTnhu5M6w7I64buDauG7kzo54buFOuG7k+G7o8Oz4buFZDrhu5E44buZOuG7kTPDozrhu4XEkTnhu5NZOuG6rmc64buHIjrEkeG6ueG7hcSROjDhu4XEkTrhu4TEkTjhu4U6xIM44buFOuG7hGRbOmRlIuG7mTrhuqMw4buFOuG7h8Oq4buFxJE6cyI64buFxJE44buFOsSRw6Hhu5nhu7Q64buExJE44buFOsSDOOG7hTrhu4RkWzo5w7o6w6NnOuG7k8SR4bqrOuG7hyI64bqjIjrhu4PhurM64buF4buZ4buLZTo44buFOsOjYeG7heG7sjpkYeG7hTpk4budZeG7sjrhu5PDoeG7hTrhu5Phurnhu4XEkTrDo8SRMuG7gzrhu5Fnw6PDnTrhu4ciOuG7k8SRYcO6OmRlXWY6Pjs64buT4buZa2U6w7rhuqXhu5k64buTxJHhu6Nt4buFZDrEkWnDozrhu5PDtGg6xJHhuqfhu5M64buDcMOj4buyOuG7hcSROeG7kzrhu4ciOuG6r+G7iWU6c25lOsSRacOjOuG7k8O0aDrhu4VkZiBlOsO14buZ4buJw6PigKY6w4PEkWY64bqv4bqn4buFOuG7hcSRcuG7hWQ6w6Nm4buFOuG7hWThu6NvZTrhu4VrZTrhu5Nl4bqn4buFZOG7sjrhu4XEkXLhu4VkOlvhu4XEkTrhu5MiZTrhuq8xOmRn4buPOuG7j8SRYeG7hTrhu4ci4buDOuG7heG6peG7hTrhu4Xhu6Nuw6M64buEZFs6c8OqOuG6ryBlOuG7hcSR4bujWTrhu4bhuqXhu4Vl4buF4buyOuG6vmbhu5HhurHhu4/EkTrhu5Dhu5Nb4buHZeG7heG7sjrhu5LDo8SRW2Xhu4Fmc+G7keG7gcO64buyOuG7huG6sWY64buSZuG7h+G7keG7k2bDuuG7sjrhuq7hu4nhu5M6LTp14buT4buLZTotOuG6t+G7jzotOnXhu4Fl4oCmIy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hMSRcuG7hWQ64buDZuG7hWQ64buDw61l4buyOuG7k+G6ueG7hcSROsOjMOG7gzrDo+G7m1s64buL4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOuG6r13hu4864bqv4bqt4buF4bu0OuG7hDLhu4M6LH0+feG7sjpE4buQ4bu0OsSQIjrhu4Jl4buFxJE64bqu4bufw6M64buHYeG7hTrhuq9h4buZOuG7k2XhuqXhu4U64bqv4bujw7PDozrhuq/huqfhu4U6c25lOuG7hmXhuqXhu4U6VeG7izotOuG7g2Xhuq3hu4U64bqvOeG7kzrhu5Phu6NtZTrhuq/hurPhu4864buTw7Rm4buFZDrigJzhu4HEkeG7i+G7hWQ64buBxJHDqTrhuq9h4buDOjnhu4M6w6Phu5tbOuG7g2rhu5M64buF4bujbsOjOnUxOsSRamU6w6PEkeG7mzrhu4VkxJHDqls6xJHhu5fhu4VkOuG7gyDhu4XEkeG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu4Qy4buDOix9e3vhu7I64buL4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOsSQamU64buExJEiOnMy4buFOsOjcTrhuq9lOuG7k8O0ZuG7hWQ64bqvZiLhu4U64buFxJEiOnMy4buFOsSDcDrEkWplOuG7k8SRMGY6c+G6rTrEkWXhuqnhu4U64buTxJFww6M6dTE6xJFqZTrDo8SR4bubOuG7hWTEkcOqW+G7sjrDo+G7l+G7hWQ6c25lOsOjXcOjOuG7hcSRIjpzMuG7hTrhu4JbOlMy4buFOuG7gMSRXeG7hWThu7I64buCZeG7hcSROsSQ4buZ4bqp4buyOuG7kuG7izrhu4RkacOjOsSQZeG6peG7heG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5LEkV3hu4VkOik6LTouOzsu4buyOsOjbTrEg+G7mcO64bql4buFOmRlcls6ROG7kOG7tDrEkCI64buCZeG7hcSROuG6ruG7n8OjOnNuZTrhu4Xhu6Nuw6M64buEZFs64buTZeG6p+G7jzrhu5PGocOjOuG6r+G7o8Ozw6M64buF4buJZTrEgyJlOuG7gcSRZTrhu4vhu4VkOuG7k25lOuG7k8SRW+G7gzrEg3A6w6Phu5lqw6M6xJFqZTrhu5PEkTBmOuG6sOG7mcO0ZjotOlNl4bqp4buTOlM64buTazrDo8SR4bufw6M6w7I64buTxJEi4buFxJE64buPxJHhu4k64buQW2Xhu4Xhu5M64buO4bqx4buR4buT4bqx4bqxw7Thu5HhuqPhu5nDtGQ64buBxJFlOuG7hmXhuqXhu4U6VeG7izrhuq8xOuG7k1vhu4U6w7Qx4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hMSRcuG7hWQ6w6PEkeG7mcO64bqn4buFOuG6r2U64bqv4bqn4buFOuG7heG7o27Dozrhu4RkWzrDo+G7m1s6ROG7kDrEkCI64buCZeG7hcSROuG6ruG7n8OjOuG7gcSR4buL4buFZDrEgyJlOuG7hcSR4buj4buFZDrDo8SRZjrhu4vhu4VkOuG7hcSRZeG6reG7mTrhu5PDtDBlOuG7hWTEkWXhuqnhu4Phu7I6w6Mw4buDOnXhu5XDo+G7sjrhu5Phu6M64buHZeG6qeG7meG7sjrEkeG6ueG7hcSROsSD4buZ4buFZDrDtMOsOsO0IuG7hWQ6xJFt4buFOnPhuq064bqvOeG7kzpzIjrDo2bhu4U64buFZOG7o29lOuG7hW1lOuG6rzjDuuG7tDrDg+G7l+G7hWQ6c25lOuG7kXA6w6PEkTDDujrhu5PDtOG7i2U6w6Phu5tbOuG7k8SRb2U6ZGVb4buF4buyOuG6o2Xhuqfhu4U64bqvauG7hWQ64buH4bq7w6PEkTrhu5Fx4buyOuG7heG7o27Dozrhu4RkWzrhu4XEkWXhuq3hu5k64bqva2U64buTxJFbw7rhu7Q6xILhu5nDujrDo8SR4bq9OsOjZzrhu4Nq4buTOuG6r2Xhuq3hu5k64bqjOeG7kzrhuqNl4bqn4buFOuG6r2c64buHIjpz4bq1OuG6r+G6s+G7jzrDo+G7m1s6w6Mw4buFxJE64buRM8OjOuG7k8SRZeG6peG7hTrhu4XEkWXhuqXhu4Xhu7I6ZGVdOuG7k8O04bq7OuG7h+G6u8OjxJE64buRcTotOnMy4buFOsSRZ1s64buHOOG7mTrhuqPhuq3hu4Xhu7I64buD4buJZTrDteG7mVvhu4U6xJHhuqk6xJFy4buZOuG7hWTEkeG6uzpTZeG6qeG7kzotOuG7hGRbOnPhuqHhu4U6w6No4buFOuG6r2fhu7I64buTxJE24buDOuG7kTjhu5k64buFZMSRw6pbOuG7k+G6ueG7hcSR4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PVNuZTrigJzhu4Thu6Nuw6M64buEZFs6LTpTIuG7hWQ64buTxJHhu5nhu7I64buDZeG6peG7hTrhu4Nb4buFOuG7k+G7mcO64bqn4buTOuG7k8O0M+G7hWTigJ3hu7I64buT4bq54buFxJE6w6Mw4buDOsO64bql4buZOuG7g+G6p+G7heG7sjrhu5PDtDjhu4U64buTw7Rp4buFZDrEgyLhu4XEkTrDo8SRZjrhuq854buTOuG7heG7o27Do+G7sjrDo2bhu4U64buFZOG7o29lOuG7hW1lOuG6rzjDujrDo+G7m1s6ROG7kDrEkCI64buCZeG7hcSROuG6ruG7n8OjOuG6r+G7o8Ozw6M64buTxJHhuqs6xJFl4bqp4buFOuG7k8SR4bqxZjrhu4XEkWXhuq3hu5k6w6Ndw6PEkeG7sjrDteG7mVs64buFxJFl4bqt4buZOsOj4buZ4buFZDrhuqPDocOjOsOjMOG7gzp14buVw6M64buBxJFdw6M64buFxJFb4buZ4bu0OuG7gMSR4buL4buFZDrDo8SR4bq9OuG7hyI64buFxJFy4buFZDrEkcSpZTrhu5/Do+G7sjrhu4Hhur064buFZeG6qeG7g+G7sjrhu4vhu4VkOmRxZTpkM+G7gzrhu5Phurnhu4XEkTrDozDhu4M6OcO6OnMiZjrhu5PEkW064bu4w4PEkeG7l+G7gzrhu5PEkW06c+G6rTrhu4Xhu6Nuw6M64buEZFtA4buyOnMiZjrDo13DozrhuqMiZTpzZeG6p+G7kzrhu4XEkeG7o1k64oCcWmXhu4Nm4buFZVs6ReG7heG7hVs6cyI6czLhu4U6xJFpw6M6U2Xhuqnhu5M64buEW+G7g+KAneG7sjrigJxEZV1mOuG7keG7ozrhu4Thu7RF4bu04buEZcOj4buZ4buHZeG7hTrhu4XEkSI64buFZMSRZeG6peG7hTrDo+G7n+G7mTrhu5nDuuG6peG7hTrhuqNdw6Phu7I64buFZOG7o29lOuG6oyDhu4U64buTxJE44buFOuG7k8SRZeG6p+G7kzrDo+G7m1s6ZGVuZTrhu4VkxJFl4bql4buFOsOj4buf4buZOnMy4buFOsSRacOjOlNl4bqp4buTOuG7hFvhu4PigJ3hu7I64oCc4buS4bq54buFxJE6w7rhuqXhu5k64buBxJFmWzrEkWnDozpzIjrhu5NrOjnhu4M6ZGVbOuG6r+G6ueG7hcSROsOj4bubWzrhu4VyOmRlXWY64buR4bujOuG7hGRbOuG7hGbhu4Xhu4VbOuG7kOG7k1vhu4Xhu4HhurFzZcOjxJE6cyI6ZGVdZjrhu5Hhu6M64buEZOG7mcO6YuG7hTrhu5IiZTrDg8Og4buF4oCd4buyOuKAnMOD4buLOmRdZTrhu4RkWzpzIjrhu5Phurnhu4XEkTrDuuG6peG7mTpzMuG7hTrEkWdbOlNl4bqp4buT4oCd4oCmIy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7ksO0ZuG7hWQ6OOG7gzrEkeG7o8Oy4buFZDrhu4XEkXLhu4VkOuG7hWQiw7o64buBxak64buFZeG6qeG7gzrDg13Do8SROuG7gyDhu4VkOuG7k8SRXeG7hWQ64buC4bujb2U64buEZFs64bu4PjotOiwsOi06LH0sPkDhu7I64bqvacOjOuG7hyBlOsOj4buZ4buJ4buFOuG7kV3Do8SROuKAnOG7heG7o27Dozrhu4RkWzotOnMi4buFZDrhu5PEkeG7meG7sjrhu4Nl4bql4buFOuG7g1vhu4U64buT4buZw7rhuqfhu5M64buTw7Qz4buFZOKAnTrDo+G7m1s6ROG7kDrEkCI64buCZeG7hcSROuG6ruG7n8Oj4buyOuG6r2rDozpkZTA6w6Mi4buFZDrhu5PEkeG6peG7gzrhu5PDtDjhu4U64buTw7Rp4buFZOG7sjrDuuG6peG7mTrhu4Phuqfhu4Xhu7I6w6Mw4buDOuG7j8SRxqHDozrhuq854buTOuG7heG7o27DozpzIjrhu4TEkTjhu4U6xIM44buFOuG7hGRb4buyOuG7k8SR4bql4buDOnNy4buFZDrhu5Nl4buFOnMiZjrhu5Phurnhu4XEkTrEkXLhu5k64buFZMSR4bq7OmQz4buFOuG6o2fhu7I64buTxJHhu5vDujrDo8SR4buZ4buFZDpkZXJbOsSRW2U6xIM44buFOuG7k2rDozpTZeG6qeG7kzotOuG7hGRb4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bup4buZ4buTxJFmw7Q/PcSQZiLhu4VkOuG7hmXhu4XEkSMv4buPPQ==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]