(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu thực hiện tốt việc chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Quan Hoá và Hợp tác xã thương mại và dịch vụ du lịch Sinh Vượng đã ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” trên địa bàn huyện Quan Hoá.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrVMOD4bqww6nDgmjDtMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw5R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeKAnDp04bqmw7TDqeG7q8ODdcOpw7R04buvw6nhu5Phu69p4butw6nhurp14bud4butw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7k+G7r2nhu63DqeG6umnDqeG7rXND4bqidcOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc+KAncOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpO+G6pGfhu63DqVR2Z+G6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqrMuG6oHXDqeG7seG6qMO0w6nDgnXhu53huqTDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcOC4bu1w4LDqeG6unXhu6HDtMOpw7R04buJ4buxw6nhu6vhu6/DqeG7k+G6onXDqeG6tOG7teG7rXPDqcO04bqqZ8Op4buT4buvaeG7rcOp4bq6deG7neG7rcOp4bq6acOp4butc0PhuqJ1w6nhu6tn4buvw6nhu5Phu7nhu61z4bq1w6nhu6p14bud4butw6nhu5Phu69p4butw6nhu6pn4buvw6nhu5Phu7nhu61zw6l04bqk4bq+4buh4butw6k74bqkZ+G7rcOpVOG7r2jDqeG6umnDqVTDg+G6sMOpw4Jow7TDqcOK4buLw6nDgnRDw4Dhu61zw6nhu7HDrXXDqeG6umnDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqow6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOpLnXhu610w6kyQ8OD4butc8Op4buT4buLw6nhu6nhu4DDqeG7qeG7o8OCw6nDgnThu6/DrMOpw4J04bqkw7Lhu63DqXTDg+G6sMOpw4Jow7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nigJw6dOG6psO0w6nhu6vDg3XDqcO0dOG7r8Op4buT4buvaeG7rcOp4bq6deG7neG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nhu5Phu69p4butw6nhurppw6nhu61zQ+G6onXDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPigJ3DqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqXThuqThur7hu6Hhu63DqTvhuqRn4butw6lU4buvaMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4Hhu4Xhu4PhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nDquG7h+G7geG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hurvhur/hu4Uv4bq74buB4bq/4buR4bq74bq5ZsOq4bq54bq94buDw4Lhu4HDquG6u+G7heG7g+G7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqh4bq/4buHw6plw6ln4burw4LhuqFlVMOD4bqww6nDgmjDtMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw5R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeKAnDp04bqmw7TDqeG7q8ODdcOpw7R04buvw6nhu5Phu69p4butw6nhurp14bud4butw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7k+G7r2nhu63DqeG6umnDqeG7rXND4bqidcOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc+KAncOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpO+G6pGfhu63DqVR2Z2XDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buB4buF4buDZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZcOq4buH4buBZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqshdOG7meG7r8Op4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Opw4J0eWfDqcOCdOG6pMOy4butw6l0w4PhurDDqcOCaMO04bq1w6lUw4PhurDDqcOCaMO0w6nDiuG7i8OpIXRDw4Dhu61zw6nhu7HDrXXDqeG6umnDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqow6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOpLnXhu610w6kyQ8OD4butc8Opw7Rn4buxw6nhu6nhu6PDgsOpc3XDrOG7scOpc3Vow6nhu4HDo8Opw4Jvw4LDqcO0w6zDqcO0aMO0w6nhu6vhu6/DrXXDqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG6usOyw4LDqeG7q3Xhu6HhuqTDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG6umnDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqow6nhurrDsuG7rcOpw4LDrHXDqeG7k0PhuqLhu61zw6nDteG7ucOpw7R04buvw6nhu5Phu69p4butw6nhurp14bud4butw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7k+G7r2nhu63DqeG6umnDqeG7rXND4bqidcOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Opw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q1TDg+G6sMOpw4Jow7TDqcOK4buLw6khdEPDgOG7rXPDqeG7scOtdcOp4bq6acOp4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjDqeG7keG6pMOp4bur4bulw7R0w6kudeG7rXTDqTJDw4Phu61zw6nDtHfhu63DqeG7k+G7t+G7rXPDqXRp4butdMOp4bq64bqgdcOp4buqdeG7neG7rcOp4buT4buvaeG7rcOp4buqZ+G7r8Op4buT4bu54butc8OpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDtGjDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcOK4buLw6l04bu5deG6tcOpc3XhuqbhurDDqeG7k+G6rsOp4buT4buvaeG7rcOp4bq6deG7neG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nhu5Phu69p4butw6nDtHbDqXThu69p4butw6nDtMOs4butdMOp4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63hurXDqeG7k+G7r2nhu63DqeG6unXhu53hu63DqeG7qXThu7Phu61zw6nhu7Fn4bq+w6nhu7HEqcO0w6nhurB0w6x1w6nDteG7oeG7rXTDqXR1cOG7scOp4butc3TDqOG7r8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sEfhuqTDgnThu6/hurJl4bqrIXRn4butdMOpVOG6pOG7neG6qS/hurDhuqs=

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]