(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội Chữ thập đỏ huyện Hậu Lộc vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện, Chi nhánh dược Hậu Lộc - Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa và Huyện Đoàn Hậu Lộc tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gần 600 người thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Triệu Lộc, Châu Lộc và Thuần Lộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4buu4bul4buLd8Oq4buV4buPw4LDquG6qOG7peG6qsOB4buVw6p34bundXjDqsOC4bulxanDquG7leG7pXnDquG7leG7i+G7lcOqxqHDgeG7p8Oq4bqow4nhurZ4w7nDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqs4buL4buV4bul4bqtw6p4w7nDieG6sOG7p8OqeMO54bulw6h5ZC/hu6Xhu4HEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSR4buk4bqg4bunw6rhu5Thu6Xhur7DquG6qOG7pcO0w4LDqsah4bu3w6rhu6Xhuqrhu4RzeMOq4bukw7ThuqrDqlbhuqDhu5XDquG7gOG6usOsw6rDguG7pcOB4bunw6rhu6XhurbDgsOq4buA4bqu4bunw6rhu5hzeOG7pcOq4buA4bunc3jDqsagw6zDquG7r+G7pXnDrMOq4bul4bqq4buEc3jhuq3DquG7lOG7peG7p8OqeOG7peG7i3jhu6XDquG7l8OJ4bq24buVw6rhu6TDtOG6qsOqVuG6oOG7lcOqLcOq4buUQXjDucOq4bqo4buEw6rhu5ThuqLDqsOC4bulw7V4w6rhu5bDieG6tuG7lcOqLcOqNsO04bqow6rhuqjDicOqOcOq4bqoccOqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrMOq4buA4buJw6rhu6Thuqrhu4RzeMOqxqB54buJeMOq4bukw7ThuqrDqlbhuqDhu5XDquG6qOG6osOq4buV4bul4bq44buVw6rhu6/hu6Xhu4t34bqtw6rhuqjDicOq4buA4buPeOG6rcOq4buV4buPw4LDquG6qOG7peG6qsOB4buVw6p34bundXjDqsOC4bulxanDquG7leG7pXnDqsO5w7V4w6pn4bq/4bq/w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4bqo4bul4bqq4bqg4buVw6rDueG7p8Osw6rGocaweOG7pcOq4buV4bulxal44bulw6rhuqzhu4vhu5Xhu6Xhuq3DqsO54bunw6zDqsahxrB44bulw6rhu5XDvcOq4buleeG7iXjDquG7lWp44bulw6rhu6/hu6XDvcOq4buv4bulbHjDquG6qMSp4bunw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7gmvDqj7huqbhu6dz4bqqw6pW4bqg4buV4bqtw6rhu5Thu6Xhu43huqrDqlbhuqDhu5XDquG7gOG7icOqPuG7peG6qsO1eMOqVuG6oOG7leG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu5Thu4vhu5XDqsahw4Hhu6fDquG6qMOJ4bq2eMO5w6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDquG6rOG7i+G7leG7peG6rcOqeMO5w4nhurDhu6fDqnjDueG7pcOoecOqxqHDieG6tuG7lcOq4buV4buL4buVw6rhu5nhu4vhu5XDquG6rOG7scOq4buv4bul4buLd8Oq4buZc3jhu6Xhuq3DquG6qMOJw6rhu4Dhu494w6rhu4Byw6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDqsOC4bul4buzeMO5w6rhu5Xhu6XDgXjDucOq4buV4buL4buVw6rhu5fhu6nhu5Xhu6XDquG7mXN44bulw6p44bulw4nhuqXDquG6rMOB4bqow6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7peG6quG7hHHhuqjhuq3DquG7mXN44bulw6rhu5d5w6rhu69Gw6rhuqzhu6d44bulw6rhuqjhuqZDeMO54bqtw6rhu5lzeOG7pcOq4bqo4bqm4bqq4buEcnjDqnjhu6Xhu6d1d+G6rcOqw4Lhu6Xhu7N4w7nDquG7leG7pcOBeMO5w6rhuqjDrOG7p8OqeMSpeMOq4bqo4bulw4nEgnjDucOq4bqoxanhu5Xhu6Xhuq3DquG6qMOJw6rhu4Dhu494w6rhu5Xhu6V5w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4buNeMOq4bqo4bq6w6rhu5nhu7fDqnjhu6Xhur54w7nDquG6qOG7pcO94bunw6rhuqThuqrhu5t4w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhuqzhu6d44bulw6rhu6V5xKnhuqjDquG7peG7iXjDucOqeMO54buJ4buEw6p44bulw4nDquG6qsOBeMO5w6rhuqbDieG6tuG6quG6rcOq4buZ4bunw6zhuq3DquG7pULhuqjDquG6qOG7peG6qsOB4buVw6p24buL4bqp4bqp4bqpw6p44bulbnfDqnjhu414w7nDquG7lcOsecOqRsOq4bqo4bul4bq44buVw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu5Xhu6Vsd8Oq4bqsw73hu5XDquG6rOG6uOG7lcOq4buv4bul4bu34bubw6rhu5XEkMOsw6p3xrB44bul4bqtw6rhu5XEkMOsw6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4bqo4bul4buNeMOq4bqo4bqmeXjDucOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6XDquG7gOG7icOq4buV4bqgeMO5w6rGocOAeMO54bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7huqZ5eMO5w6rhu5fhu6nDgsOqeOG7ieG7hOG6rcOq4buk4bqg4bunw6rhu5Thu6Xhur7DquG6qOG7pcO0w4LDqsah4bu3w6rhu6Xhuqrhu4RzeMOq4bukw7ThuqrDqlbhuqDhu5XDqsaha8Oq4bqo4bqmw6x5w6rhuqhveMO5w6rhu4Phur/DquG6rOG6quG7j+G6qMOq4bqk4bqq4buJw6rhuqjhuqbhu6nDqsO54bun4buLw6rhu4Fmw6rhuqjhuqbhu6dz4bqqw6rGocOAeMO54bqt4buV4bulecOq4buV4buL4buVw6rGocOB4bunw6rhuqjDieG6tnjDucOq4buVw73DquG7pXnhu4l4w6rhu5VqeOG7pcOq4buv4bulw73DquG7r+G7pWx44bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DgsOM4bqq4bqo4buleeG6puG6vcSR4bukxKnDqlbDrHhkL8OCxJE=

Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]