(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch đấu tranh tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào) lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biên giới Mường Lát, Quan Sơn đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhurFG4bq4S+G7qVFG4bq64bui4bup4bqs4bqiUeG7qeG7gkbhu6rhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buORuG7qVHhu6TGoEvhu4Lhu6lR4bu5S+G7guG7qVHhu6Dhu6rhu6lR4bug4bu3RuG7qeG7ouG7hEThu6Lhu6nhuqjhu4ThurJR4bupSuG7teG7qVFTVnUv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO6ZuG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG7iOG6uuG7qeG7hExB4bqo4buE4bupQuG6slLhu6lR4bug4bu1S+G7hOG7qVHDlEbhu6nhu6Lhu4RBSuG7qUrhu7Xhu6lRU1bhu6lR4bug4bq4S+G7qVFSVuG6ukvhu6nhuqxG4bq4S+G7qeG7gkbhu5RG4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qeKAk+G7qTnDmuG7teG7qeG7geG7hOG6oEvhu6lz4bqx4bu5THThu6nEqMav4bqo4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6k8w5Thu6lCw5RG4bupPEbhurhL4bup4bui4buETkvhu4Lhu6lRUlbhurpL4bup4bqsRuG6uEvhu6nhu4JG4buURuG7qeG6t+G7pOG7lkvhu4Lhu6nhurHhu7dRcOG7qeG7h1Lhu7VL4bup4buF4buYS+G7qULDgOG7qcSoRuG6uEvhu6lRRuG6uuG7ouG7qeG6rOG6olHhu6nhu4JG4buq4bup4bqo4bu34bqo4bupQuG7jkbhu6lR4bukxqBL4buC4bupUeG7uUvhu4Lhu6lR4bug4buqcOG7qeG7sMOCS+G7qeG6qOG7hFJW4bq+S+G7qVHhu6Dhu7dG4bup4bui4buEROG7ouG7qeG6qOG7hOG6slHhu6lK4bu14bupUVNWcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDunVGSuG7guG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqo4bqqS3Hhuqzhu7VMUeG7hOG7tUvhu4Thu4RM4bu1ceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4bux4buz4but4buzL3bDveG6quG7seG7reG7reG7q+G7s+G7q+G7q1F3w73DveG7s3nhu7PDvcSo4buxceG7iuG7ouG7gsaw4bupL8O6feG7jkbhu6lR4bukxqBL4buC4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupPuG7jEvhu4Lhu6l94buMS+G7guG7qeG6rEnhu6nEqMav4bqo4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6lRUuG6tEvhu6lR4bug4bu14bupfcOVS+G7qTxG4bq4S+G7qeG7ouG7hE5L4buC4bup4buHUuG7tUvhu4Lhu6k+4buERuG6vlLhu6nhuqzhuqJR4bup4buCRuG7quG7qeG7iOG7hEbhu6lC4bu1S+G7guG7qVHhu7lL4buC4bupUeG7oOG7quG7qUrhu7Xhu6lRU1ZxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6PlXhu6lR4buE4bq+cOG7qeG7sOG7uUzhu6nhu4TDlUbhu6nhu7F44buEcOG7qUvhu4Lhu7lW4bup4but4burL3lw4bupUUFG4bup4buI4buEUuG7qeG7sMav4bqo4bup4bqsw4FL4bup4buBT0vhu4Jw4bup4buuw4Dhu6nhu4dS4bu1S+G7guG7qT7hu4RG4bq+UnDhu6nhu4RSVsOKS+G7qeG6t+G7pOG7lkvhu4Lhu6nhurHhu7dRcOG7qcSoxq/huqjhu6nEqOG7pMagS+G7guG7qVFS4bq0S+G7qVHhu6Dhu7Xhu6nhuqjDmuG7teG7qX3DlUvhu6k8RuG6uEvhu6nhu6Lhu4ROS+G7guG7qeG7h1Lhu7VL4buC4bupPuG7hEbhur5SQsOA4bup4bui4buE4bu3UeG7qeG7hEbDiktw4bup4bqs4bqiUeG7qeG7nlLDgeG7qVHhu7VL4buC4bupQuG7jkbhu6lR4bukxqBL4buC4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupPuG7jEvhu4Lhu6l94buMS+G7guG7qXNQRkvhu4Thu6lL4bqgSuG7qeG7seG7s+G7s+G7s3Rw4bupUeG7oFPhu6lRQUbhu6lR4buE4buMS+G7qeG7geG7hFPhuqjhu6k7SuG7qeG7sXDhu6nhu67DgOG7qX3DlUvhu4Lhu6lmRuG6uktw4bup4buEUlbDikvhu6lm4bugRsOKUuG7qeG7heG7mEtw4bupUcONS+G7hOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6lC4bu1S+G7guG7qeG6qE3hu6nhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG7qVHhu7lL4buC4bupUeG7oOG7quG7qVHhu6Dhu7dG4bup4bui4buEROG7ouG7qeG6qOG7hOG6slHhu6lK4bu14bupUVNWceG7qWbhu7VL4buC4bup4buww4JR4bupUeG7hFLhu6nhu4JG4buq4bup4buvduG7reG7qeG7sEbhurhL4bupSuG7teG7qVFTVuG7qVHhu5BL4buC4bup4buE4buY4buicOG7qeG7seG7qUJGw4pL4bupUeG7hExBRuG7qeG6qkbhu6lCw5RL4buCcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDunVGSuG7guG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqo4bqqS3Hhuqzhu7VMUeG7hOG7tUvhu4Thu4RM4bu1ceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4bux4buz4but4buzL3bDveG6quG7seG7reG7reG7q+G7s+G7q+G7q1F3w73DveG7s3nhu7PDvcSo4butceG7iuG7ouG7gsaw4bupL8O64buF4buO4bupSuG7teG7qVFTVuG7qVHhu5BL4buC4bup4buExqDhu6Lhu6lK4bu54bupQuG7jkbhu6lR4bukxqBL4buC4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupPuG7jEvhu4Lhu6l94buMS+G7guG7qVHhu7lL4buC4bupUeG7oOG7quG7qVHhu6Dhu7dG4bup4bui4buEROG7onF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pm4bug4buk4buU4bqo4bupQk1w4bup4buw4bu5TOG7qeG7hMOVRuG7qeG7seG7reG7qeG7gkbhu5bhu6lL4buC4bu5VuG7qeG7scO9L3lw4bupUUFG4bup4bqsw4FL4bup4bq3VOG7teG7qcOzUuG6tktw4bup4buuw4Dhu6nhu4Xhu5hL4bupZuG7hMOaVnDhu6nhu4RSVsOKS+G7qeG7h1Lhu7VL4bup4buF4buYS3Hhu6lm4buQ4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6nhuqjDmuG7teG7qX3DlUvhu6k8RuG6uEvhu6nhu6Lhu4ROS+G7guG7qeG6qOG7qOG7teG7qeG7iOG7hOG6pFLhu6nhu4dS4buO4bqo4bupUeG6uuG7qeG6s+G7teG7qeG6t8OoTOG7qULDgOG7qeG6rOG6olHhu6nhu55Sw4Hhu6lR4bu1S+G7guG7qULhu45G4bupUeG7pMagS+G7guG7qeG6seG7pOG7mEvhu4Lhu6lu4bqgS+G7qWbhu6Dhu6Thu5ZL4buCcOG7qVBGS+G7hOG7qUvhuqBK4bup4bux4buzw715cOG7qVHhu6BT4bupUUFG4bup4bqsw4FL4bupZuG7t0xw4bup4buuw4Dhu6lm4bugUkvhu4Lhu6nhurFXcOG7qeG7hFJWw4pL4bup4bq34buk4buWS+G7guG7qeG6seG7t1Hhu6lC4bu1S+G7guG7qeG7sOG7pMagUeG7qeG6rEbhurhL4bup4buCRuG7lEbhu6lR4bug4bu3RuG7qeG7ouG7hEThu6Lhu6lRxajhu6nhurHhu7lM4bup4buw4bu5TOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qeG7nlLhu7Xhu6nhu4jhu4RS4bup4buwxq/huqjhu6nhuqxG4bq4S+G7qeG7gkbhu5RG4bupUeG7hFLDlOG6qOG7qeG6rMOBS+G7qeG6t1Thu7Xhu6nDs1LhurZLceG7qWbhu7VL4buC4bup4buww4JR4bupUeG7hFLhu6nhu4JG4buq4bup4burcMO94bup4buC4bu1SuG7qeG7hEPhu6BMRktxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6OUbDikvhu6k8w5Thu6k+4buEw43hu6nhu4RSVuG7qTzDlOG7qULDlEbhu6k8RuG6uEvhu6nhu6Lhu4ROS+G7guG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6nhuqjhu4TDjeG7qUJBTOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qUrhu5rhu6nhu6DDlEvhu4Lhu6lCRuG6vFLhu6lR4bug4bu1cOG7qeG7hEzhu7lL4bup4bqo4buEw41L4buE4bup4buEw5Xhu6lQ4buYcOG7qeG6rOG7uUvhu6nhu4JG4bu1TOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4buw4bu54bupUeG7tUvhu4Lhu6nhu7DDglHhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4buMS+G7guG7qeG7tUvhu6nhu67hu6jhu6nEqFfhu6lR4buEQ0zhu6nhu55SVuG7qUJJS+G7hOG7qeG6qMOa4bu14bup4bui4buE4bu34bui4bupxKhSw4JRcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4bui4bu0UlHhu4RM4bugxrDDusOzUuG6tkvhu6lm4buEw5pWdS/hu6LDug==

Xuân Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]