(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 18/7, UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức lễ ra mắt mô hình "Sòng Sơn, Chín Giếng - Điểm đến an toàn, văn minh".

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p2dB4butTeG6rlThu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7reG7sWjDkk5H4butaMagTnPhu61bSMONTuG7rcOhSeG6vk5H4butLeG7rSJJ4buCTeG7rcSQ4bq+TuG7rUFO4butVE/DgE5z4butVsSCTuG7rU1JTkjhu7Hhu6UvSHbhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQw6BFQUThu7Hhu6fhuqVHw4BZ4butduG7ty/hu7Vz4butw6194bqlXeG7rVBIxq/hu5xOR+G7rX3huq5D4butaMagTnPhu61USOG7iuG7rVjDg+G7rX3hu4hN4butaMagTuG7rcSQw4Phu61U4buU4butQ0jhu6hD4butTOG7hOG7rVJB4butTeG6rlThu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7reG7sWjDkk5H4butaMagTnPhu61bSMONTuG7rcOhSeG6vk5H4butLeG7rSJJ4buCTeG7rcSQ4bq+TuG7rUFO4butVE/DgE5z4butVsSCTuG7rU1JTkjhu7F04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p8Oiw5Thu61Iw4xOSOG7reG7sWjDkk5H4butaMagTnPhu61bSMONTuG7rcOhSeG6vk5H4butLeG7rSJJ4buCTeG7rcSQ4bq+TuG7rUFO4butVE/DgE5z4butVsSCTuG7rU1JTkjhu7Hhu61ET+G7rX1BTuG7rUNI4buI4butxJDhuqBP4butQOG6pWlp4butUEjGr+G7nE5H4butfeG6rkPhu61oxqBO4butVsOA4butfUFO4butUVXhuqJO4butTMOd4butREnhu61Uw41DSOG7rcSQw4Phu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butUEjhu5BJ4butSOG7olDhu61USOG7sEPhu61ISeG7hk504butw6194bqlXeG7reG7hUjGr+G7nE5H4butfeG6rkPhu61oxqBO4butxJDDg+G7rVRIw4BOSOG7rUzhuqxQ4butfUFO4butQ0jhu4jhu63EkOG6oE/hu61USOG7sEPhu61ISeG7hk7hu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rUfhu5JN4butdnfhu61USMOATkjhu61WScOKTuG7rURP4butxJDhu5JOR+G7rUNIw43hu61bSOG7puG7rVThu4pDSOG7rcOtfeG6pV3hu61QSMav4bucTkfhu61Mw4BN4butVFLGr+G7nk5H4butQkFOdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDosOU4butSMOMTkjhu61OSOG6sE3hu61UxIJOR+G7rUPGr+G7nE5H4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butVFVZw4pO4butVFJVWeG7gE7hu61Dw4FD4butQ0jhu6bhu61UUsavxqBOR3Phu63EkMav4bucTkfhu61M4buQSeG7rUPhu6ZB4butIuG6ok5Hc+G7rUNIw41OSOG7rVPDgUNIc+G7rVBIw4FQ4butTFXhuqxU4butQ+G7pkHhu63huqVIw4Dhu61Oxq/hu5pD4butVOG7mknhu61Dw4FO4butQuG7mHPhu61OSMOCTuG7rVZJw4pOc+G7rU5Hxq/hu5xJ4butTEFP4butxJDhu5hOR+G7rUPhu6ZB4butfWbhurXhu61ESeG7rVTDjUNIc+G7rUPDgUPhu61I4buY4butS0lOSOG7rURPQU5I4butVsOA4butQ8OBQ+G7rVThuqZOR+G7rUzhu5pQ4butTkjDgk7hu61Ew4JO4butQ8WoTkfhu61OSMav4butQ8OBQ+G7rURV4butS0jDgUNI4butVEjhuqxQ4butUEjGr8agTkfhu61W4buA4butxJBJ4butTOG7hOG7rVRST05H4butVknhu4ZD4butTsOCTkfhu61DQU/hu63DneG7rVRI4buoQ3Phu61UUsOBQ0jhu61OSEnhu4ZN4butUEjDkk5H4butTkfhu6pBc+G7rcSQ4bqkVeG7rVRSQU5I4butVOG7kOG7rUdJw4FD4butVOG7mEnhu61QSOG6oE3hu61USEVP4butUEjGr8agTkfhu61DSMOCTeG7reKAnGnhu7Dhu61QSMOSTkdz4butVOG7sOG7rVFV4bqiTnPhu61U4buw4butQuG6ok/hu61W4buGc+G7rVThu7Dhu61Iw5JB4butR0nhuqJJ4oCddOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDosOU4butSMOMTkjhu61Ow4BZ4butQ8OSTuG7rU5I4bqwTeG7rUdJ4bqiSeG7rVFVWeG6vlThu61U4buQVOG7rUPDgUPhu61W4buk4butVknhu4ZD4butTEnDik7hu61RVUFO4butxJDhur5O4butQOG6pWlpc+G7rUtIw5ROR+G7rcSQ4buC4butUEjDgVThu61TSU5I4butVEjDgE5I4but4oCcxJBJ4buCTeG7rU7Dk05H4oCd4butUEjhu6hD4butVOG6oFBz4butR8OCWeG7reG6ok5I4butSMav4bueTkfhu61Y4bqkVeG7rcSQ4bq+TuG7rVTDjE5I4butSMOMTkjhu61A4bqlaWnhu61Ww4Dhu61Iw4xOSOG7reG6ok5I4butQ+G7pkHhu61LSFXhu61ESeG7rVTDjUNIdOG7reG7hUjDgVThu61IVVnhu61T4buoQ+G7rU3huqBOSOG7rUPhu6ZB4butQ+G6ouG7rUjhu4bhu61USOG7kE5H4butQ0jDjU5I4butVFLhu4rhu61UUk9OR+G7rVZJ4buGQ+G7rVbhuqxO4butxJDhu5hOR+G7rU5Iw4JO4butRMOCTnPhu61EVeG7rUtIw4FDSOG7rVTDjUNI4butQ+G7sEPhu61USEFN4butR0lB4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7rUtIVeG7rURJ4butVMONQ0jhu61BTuG7rVRPw4BO4butVuG7gOG7rUDhuqVpaXPhu61USMOaQ+G7rcSQ4bqoWeG7rVBIT05H4butVFLDgE/hu61UT8OATuG7rUTDgk7hu61C4bqiT+G7rVbhu4bhu61A4bqlaWZ04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2nhuqBJ4butQlXhu5RJ4butTOG7hOG7rVJB4butTeG6rlRz4butxJDhuqBJ4butREnhu4ZO4butQ8OBQ+G7rVRIw4BOSOG7rVZJw4pO4butVFJPTkfhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rcSQw4Phu61Lw53hu61DQU3hu61L4bq+VOG7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rUPDgUPhu61UScOKVeG7rUNIw43hu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butTcOU4butSMOMTkjhu63hu7Fow5JOR+G7rWjGoE5z4butW0jDjU7hu63DoUnhur5OR+G7rS3hu60iSeG7gk3hu63EkOG6vk7hu61BTuG7rVRPw4BOc+G7rVbEgk7hu61NSU5I4buxdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6ci4buATuG7rWjDkk5H4butaMagTnPhu61bSMONTuG7rcOhSeG6vk5H4butTuG6sE3hu61UUsOKTuG7rcSQ4buKQeG7rULDgE7hu61QSMav4bucTkfhu6194bquQ+G7rWjGoE7hu61U4buq4butWEHhu61Yxq9B4butxJDDg+G7rU7hu5RJ4butVEnhur5OR+G7rVbhu4Dhu61T4buw4butTElOSOG7rVRIScOKTkfhu61C4bqsQ+G7rU5I4bqkVOG7rVRST05H4butVsOA4butTkdPw4BJ4butVOG7iE5IdOG7rV1P4butQ8OT4butSMOATkfhu61UUknhu4ZV4butTMav4buiVOG7rUtIw4FDSOG7rVRI4bqsUOG7rVBIxq/GoE5H4butVuG7gOG7rUTDgk5H4butSMavxqBOR+G7rVbDg07hu61D4bqiTkhz4butTsOKTuG7reG7nuG7rUPDgUPhu63EkEnhu4JN4butREnhu61Uw41DSOG7rU7DgFnhu61W4bqqTuG7rUPDkk7hu61ESeG7hE7hu61SQeG7rVTDjE5I4butVFLhuqBOR+G7rU3huqRU4butVFLhuqxU4butVOG7sOG7rUFO4butVE/DgE7hu61HSUFP4butVEjDlE5Hc+G7rVRS4bqsVOG7rVThu7Dhu61Dw5ROR+G7rUPhu5hOR3Phu61U4buG4butTuG6oE7hu61UUuG7mE3hu61D4bquUOG7rVTDgEnhu61T4bqiTnPhu61Nw4rhu61Uw41O4butROG7iuG7rcSQT0FOc3R0dOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUEBVVEhPUuG7seG7pyJ0aeG7pS9Q4bun

Đ.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]