(vhds.baothanhhoa.vn) - Minh Lộc là một trong 5 xã vùng biển huyện Hậu Lộc. Những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã có nhiều diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, rượu chè, đánh nhau, gây rối trật tự, vi phạm luật ATGT... thường xuyên xảy ra, gây mất ANTT và ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm ở khu dân cư.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgMOjQ+G7oMSow51D4bqww5Thu5JE4bug4bqw4buyROG7tOG6sMOU4bq8UOG6sCzhu7Dhu5LhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqw4buIw4nhu6DhurDDjcOJUeG6sFvhu4Xhu5Phu5PhurBW4bqw4buD4buSUOG7kOG6sOG7h8Wow4zDgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOA4buD4buSUOG7kOG6sOG7h8Wow4zhurDhu57EkOG6sOG7oMWo4bu04bqw4bu0w51RUMOU4bqw4bqm4bqwIeG6uOG6sCxAUMOU4bqww43hu5Lhu4xQ4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sMSRR+G7tuG6sOG7h8Wow4zhu7XhurDhu4Xhu5A7UMOU4bqwUOG6uuG7oOG6sOG7tMOdJeG7sMOM4bqw4buI4buCKOG7s+G6sOG7tOG7lFDhu5DhurDhu5Dhu5RQ4buQ4bqwQ1DhurBQ4buSUOG7kOG6sOG7tMOdR+G7tOG6sOG7tD/hurDhu7lb4buF4buT4buTQeG6sOG7tMOdTlDhurDhu4jhu5ZD4bqww43EkFDhurAh4bq44bqww4xS4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqw4buK4buS4buOUOG6sMON4buST1DhurBY4buQKsOM4bqw4bu0RVjhu7XhurDDo0TDjOG6sOG7nlFF4buS4bqw4bu0xajhu5LhurBY4buQReG7oOG6sCzEkOG6sOG7tMOS4bqwUEVQ4bqwIeG6uOG6sOG7kMWo4buS4bqwUOG7kCXhurDhu7TDncWo4bug4bqww4zhurxY4buz4bqww4zhu6zhurDDjUXDjOG7s+G6sMOdJeG7ruG7tuG6sMOM4buQw6jhu7PhurDhu4hEUOG7kOG6sFDhu5BD4bu24buz4bqww5Thu4Io4bqww53hu6Thu5LhurDhu7TDnUfhu7ThurDhu7Q/4buz4bqwLOG7kuG6sFjhu5BF4bug4bqw4bue4bu2R+G7tOG6sFvhu5Nk4buT4bu14bu14bu14bqw4bu04buQJeG7rFDDlOG6sCHhu7YoTlDhurAhw4ko4bqww51D4buz4bqww5Thu4Io4bqw4bug4buE4bu04bqwW+G7heG7k+G7k+G6sCzEkOG6sMOJUOG7kOG6sOG7kCVWUMOU4bqwIeG7hOG7tuG6sOG7iE9Q4bqw4bug4buk4buS4bqwWeG7tkNQ4bqw4buQw5LhurDhu7Thu5RQ4buQ4bqw4buexJBQw5Thu7PhurBQw5Thu5Dhu5pD4bqwIVLhu6DhurBW4bqw4bui4buQ4bu24bqw4buK4buCUOG6sMOMJeG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAc+G7sOG7kuG6sFjhu5Al4buqUMOU4bqww4zhu5Dhu4Lhu6DhurDigJxrUOG6sOG7iOG7llDhu5DhurDhu4jhu4zhurBY4buQROG7tOG6sOG7tMOd4buS4buMUOKAneG7s+G6sFDhu5A7UMOU4bqwUOG6uuG7oOG6sFnhu7ZD4buz4bqww4xAUMOU4bqwLOG7sOG7kuG6sCzhu5LDksOM4bqw4buexJDhu6DhurDhu7Thu6Thu7ThurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqw4bu04buQQ+G7oOG6sOG7oCXhu7bhurDDjOG7kFHhurDDjOG7hFjhurA9KOG7s+G6sMOM4buQ4buYUOG7kOG6sFnhu7Yow5NQ4bqw4buI4buWQ+G6sFjhu5Al4buqUMOU4bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqw4bui4buQQ+G7kuG6sOG7iOG7plDDlOG6sMONxajhurDDjETDjOG6sMOU4buSw4nhu5LhurBY4buQRFjhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqw4buIw4nhu6DhurDDjcOJUeG6sFvhu4Xhu5Phu5Phu7PhurDDo8OZUMOU4bqwQ1DhurDhu5Dhu7Yow5JQ4bqwxJFH4bu24bqw4buHxajDjOG6sOG7iOG6uOG6sFjhu5Dhu6Thu5LhurDhu5Dhu65Y4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7nj/DjOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDDo8OZUMOU4bqwQ1DhurAh4bq44bqw4buD4buSUOG7kOG6sOG7h8Wow4zhurDDjOG7kD3hurDhu4jFqFDDlOG6sFDhurzhu6DhurDDjOG7kOG6vMOM4bqw4bu04buUUOG7kOG6sOG7kOG7lFDhu5Dhu7PhurBY4buQ4buk4buS4bqw4buQ4buuWOG6sMOM4buQ4bq+4bu04bqww4zhu5BN4bqwLOG7sOG7kuG6sMOMRMOM4bqww41DUOG6sFDDlMSQUOG7kOG7s+G6sOG7iFHEkFDhurDhu7Thu5Dhu4zhurAh4bq44bqw4buQxajhu5LhurDhu7Thu7YoTlDhurDhu7TDneG7tijDk1Dhu7PhurBY4buQROG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bugRVDhu5DhurDhu6BN4bqwWOG7kFFQw5ThurDhu7TDncSQUeG6sOG7tFHEkFDhurDhu4rhu4JQ4bqww43DiVHhurAsw5LhurBb4buF4buTw7Xhu7PhurDhu5Dhu7Yo4bqw4buIxahQw5ThurDhu7Iqw4zhurDhu6BFUOG7kOG6sOG7tMavUMOU4bqw4buQ4buuWOG6sMOMPUPhurDDjMOJ4bqw4buQw5LhurDhu7Thu5Dhu6RQw5ThurDDjOG7kOG7mFDhu5DhurDhu7TDneG7luG6sCzEkOG6sMOMRMOM4bqw4bu0RlDDlOG6sOG7nuG7sFjhurBQ4buQ4buCUOG6sOG7iuG7glDhurDhu7Thu5jDjOG7kOG6sMOMP8OM4bqw4bu04buQQ+G7oOG6sMOU4buSQ+G6sFjhu5BTUMOU4bqwUMOUJkPhu7PhurDhu4jhu4Thu7bhurDhu7TDnUNQ4buQ4buz4bqw4bu04buk4bqww5Thu5JEw4zhurDhu7TFqOG7kuG6sFjhu5BF4bugw73hurDDlOG6vFDhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqw4buI4buE4bu24bqw4bu0w51DUOG7kOG7s+G6sFjhu5BTUMOU4bqww4zhu5Dhu6RQw5ThurDhu7TFqOG7kuG6sFjhu5BF4bug4buz4bqwWeG7tsOJUOG6sOG7ninhurDDlOG7kkRR4bqw4buKI8OM4buz4bqww4zDieG7oOG6sOG7kFJD4buz4bqww5Thu5Lhu7hY4bqw4buIV+G6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu55G4bug4bqw4bue4buo4buS4bqwLOG7sOG7kuG6sFjhu5BRUMOU4bqw4bu0w53EkFHhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurDhu7Thu5DDmVDhurAhUuG7oOG7s+G6sMOU4buSQ+G6sOG7iOG7lFDhu5Dhu7PhurDhu4pTUMOU4bqw4buQVOG6sCzhurpQ4bqw4buQUkPhu7PhurBDUOG6sOG7tFHEkFDhurAsw5PhurBb4buF4buT4buT4bu14bqww6Phu4RY4bqwPSjhu7PhurDDjOG7kOG7mFDhu5DhurBZ4bu2KMOTUOG6sCHhurjhu7PhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7oOG6vuG7tOG6sCwmQ+G6sOG7tOG7kk9Y4bqw4bu0I8OM4bqwIeG7gijhurDhu4o/UMOU4bqwLMSQ4bqwWOG7kEThu7ThurDhu5Dhu7Yo4bqwLEPhu5LhurDhu7TDnVPhu7PhurDhu7TDnUTDjOG7kOG6sFDhu5Dhu5LDkuG7oOG6sMOMPUPhurDhuqPhu5jhurDhu7Thu5Al4bqww6Phu5Dhu5LhurDDjcWo4bqw4bu04buQw5lQ4buz4bqwIVLhu6Dhu7PhurAsJkPhurDDjOG7kOG7uOG6sOG7tMOdVFDDlOG6sCHhu4Io4bqw4buKP1DDlOG7s+G6sMOMPVDDlOG6sMOM4buk4buz4bqw4bui4buSw5JQ4bqw4bu0UcSQUOG6sOG7iMWo4buS4bqwUMOUJOG6sOG7nsSQ4bug4bqww4zDmVDDlOG6sOG7tETDjOG6sOG7iMOJ4bug4bqww43DiVHhurBb4buF4buT4buT4bqwVuG6sMOM4buq4bqw4buyVuG6sOG7iD3hurAsw5PhurDhu7Lhu6ThurDhu54l4buuUMOU4buz4bqw4buIw4nhu6DhurDDjcOJUeG6sCzDk+G6sMOM4buQ4buE4bu04bqw4bueJeG7rlDDlOG7s+G6sOG7tMOdVuG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sOG7nj/DjOG6sOG7niXhu65Qw5ThurBQU1DDlOG6sMOM4buk4bu04buz4bqwIeG7tlDDlOG6sOG7ouG7mMOM4buQ4bqw4bu0w51OUOG6sOG7oOG6vuG7tOG6sOG7tMOdR1DhurDhu4jhu4Thu7bhurDhu7TDnUNQ4buQ4bqwWOG7kFNQw5Thu7PhurDDjOG7kOG7pFDDlOG6sOG7tMWo4buS4bqwWOG7kEXhu6DhurAsxJDhurDhu4rhu7Yo4bqw4bu0w53hu5ThurDhu7TDnUfhu7ThurDhu7Q/4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7lkPhurDDjcSQUOG6sCHhurjhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgHVEw4zhurDhu4jhu5ZQ4buQ4bqww4zDmVDDlOG6sOG7tETDjOG6sOG7iMOJ4bug4bqww43DiVHhurBb4buF4buT4buT4bqwVuG6sMOM4buq4bqw4buyVuG6sMOMUuG6sCxD4buS4bqw4bu0w51T4bqw4buQT+G7tOG6sOG7sirDjOG6sFnhu7ZDUOG6sOG7tMOdVFDDlOG7s+G6sOG7tCbhurDhu4hG4bu24bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6suG6qOG6sOG7iE9Q4bqwUEMo4buz4bqw4bqjQ1DhurDDjOG7kMag4bqw4buIRVHhurBb4buF4buT4buT4bqwIeG6uOG6sOG7g+G7klDhu5DhurDhu4fFqMOM4bqw4buI4bq44bqw4bu04buQQ+G7oOG6sOG7oCXhu7bhurDDjOG7kFHhurDDjOG7hFjhurA9KOG7s+G6sMOM4buQ4buYUOG7kOG6sFnhu7Yow5NQ4bqwIeG6uOG6sCHhu4Io4bqw4buKP1DDlOG6sOG7tOG7kOG7mOG6sOG7iOG7kuG7jOG7oOG6sOG7oMOZ4bqw4buQ4buUUOG7kOG6sOKAnMOjQ+G7oMSow51D4bqww5Thu5JE4bug4bqw4buyROG7tOG6sMOU4bq8UOG6sCzhu7Dhu5LhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqw4buIw4nhu6DhurDDjcOJUeG6sFvhu4Xhu5Phu5PigJ3hu7XhurDhu5FD4bu24bqw4buQ4buqUOG6sOG7oMWo4bu04bqwUOG6uuG7oOG6sOG7tOG7kD/DjOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sCzEkOG6sCxHUOG6sOG7iMWoUMOU4bqww4xEw4zhurDhu5DFqOG6sMOU4buSQ+G6sOG7iOG7lFDhu5Dhu7PhurBQ4buQ4buE4bu04bqw4buexJDhurDDjETDjOG6sOG7kMWo4bqw4bui4buSUOG7kOG6sOG7ilFDUOG7kOG6sMON4bu2w5lQ4bqww41EUOG6sOG7tD/hurDhu57hurxY4bqw4buI4bq+4bu04bqw4buQw5LhurDhu7Thu5Dhu6RQw5ThurDDjEPhu6DEqMOdQ+G6sMOU4buSROG7oOG6sOG7skThu7ThurDhu7RF4buS4bqww5Thu5JD4bqw4buI4buUUOG7kOG6sOG7iOG7jOG6sOG7tD/hurDDjcOJUeG6sCzDkuG6sOG7tMSQ4buS4bqw4buyw4lQ4bqww4w9Q+G6sOG7oOG7lFDhu5DhurAsJkPhurBY4buQI8OM4bqwLCPhurDDjOG7kFHhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqwWOG7kFNQw5ThurBQw5QmQ+G6sMOM4buQ4bu2UMOU4buz4bqw4buIT1DhurBQQyjhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bqwIeG6uOG6sOG7iOG6uOG6sOG7nuG6vFjhurDhu4jhur7hu7ThurDhu4gl4buuw4zhurDhuqbhurLhuqrhurDhu6Dhurzhu7ThurDDjEPhu6DEqMOdQ+G7teG6sMSRw5LhurDhu7Thu5Dhu6RQw5ThurDDjEPhu6DEqMOdQ+G6sMOU4buSROG7oOG6sOG7skThu7ThurBQxJAo4bqw4buI4bq44bqww5RSWOG6sFjhu5BGUOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqwUOG7kFXhurAsxJBR4bqww4zDmVDDlOG6sOG7tETDjOG6sMOU4buSO+G6sMOU4buUUOG6sFvhu4Xhu5Phu5Phu7PhurBDUOG6sOG7tFHEkFDhurAh4bq44bqw4buQxajhu5LhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bqwIeG6uOG7s+G6sMOU4buS4bu4WOG6sOG7nj/DjOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDDjMOZUMOU4bqwQ1DhurBY4buQROG7tOG6sOG7kOG7ksOSUOG7s+G6sCE64bqw4bueKeG6sOG6ssOC4bqwLCPhurDhu7TDncWo4bug4bqww4zhurxY4buz4bqw4buQPSjhurDhu5BRReG7kuG6sOG7tMSQ4buS4bqw4buyw4lQ4buz4bqw4buIRFDhu5DhurBQ4buQQ+G7tuG6sCzEkOG6sOG7tEPhu5LhurBQRVDhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5ThurDhu7Thu5hQ4buQ4bqw4bu0JuG6sFDhurrhu6DhurDhurThurbhurLhuqjhurDhu4hPUOG6sFBDKOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buTw51OUOG6sMOM4buq4bqw4buyVuG6sFjhu5BE4bu04bqw4buQ4bu2KOG6sOG7kOG7ksOS4bu24bqwWeG7tsOJ4bqw4bugw5nhurDhu5Dhu5RQ4buQ4bqw4oCcw6ND4bugxKjDnUPhurDDlOG7kkThu6DhurDhu7JE4bu04bqww5ThurxQ4bqwLOG7sOG7kuG6sMOMw5lQw5ThurDhu7REw4zhurDhu4jDieG7oOG6sMONw4lR4bqwW+G7heG7k+G7k+KAneG7s+G6sMOjw5lQw5ThurBDUOG6sCHhurjhurDhu4Phu5JQ4buQ4bqw4buHxajDjOG6sOG7iOG6uOG6sOG7tOG7kEPhu6DhurDhu6Al4bu24bqww4zhu5BR4bqw4bqjQ1DhurDDjOG7kMag4bqw4buIRVHhurBb4buF4buT4buT4bqwIeG6uOG6sCHhu4Io4bqw4buKP1DDlOG6sCzEkOG6sMOM4buQ4buYUOG7kOG6sOG7tOG7kCrDjOG6sMOM4buQUeG6sMOdQ+G6sOG7oOG6vOG7tOG6sOG7oMOZ4bqw4buQ4buUUOG7kOG6sMOMQ+G7oMSow51D4bqww5Thu5JE4bug4bqw4buyROG7tOG6sFvhu4Xhu5Phu5PhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bqwIeG6uOG7g+G7klDhu5DhurDhu4fFqMOM4bqww5Thu6bhu6DhurDhurLhuqjhurDhu4jhu5Lhu4zhu6DhurAs4buw4buS4bqw4bqm4bq04bqw4bug4bq84bu04bqww4xD4bugxKjDnUPhurDhu7RF4buS4bqww4xEw4zhurDhu7Thu7YoT1DhurDhu4gl4busUMOU4bqww4zhu5Dhu5hQ4buQ4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7lkPhurDDjcSQUOG6sCHhurjhu7XhurDhu5NRxJBQ4bqww43FqOG6sOG7ouG7klDhu5DhurBY4buQ4buY4bqw4bue4bq8WOG6sOG7iOG6vuG7tOG6sOG7ilHhurBQw5Ql4bus4buS4bqw4buK4buCUOG6sCzEkOG6sMOMRMOM4bqw4buI4buqUOG6sCzhu5bhurDhu4hSUMOU4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7lkPhurDDjcSQUOG6sOG7tD/hurBQw5Thu7Yow5JQ4bqw4buIUlDDlOG6sMOUUljhurA9UMOU4bqw4buQxajhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7k+G7kMSoUeG6sOG7iFLhu7PhurDhu5nhuqPhu4XEg+G6sCHhurjhurDhu4Phu5JQ4buQ4bqw4buHxajDjOG6sOG7iOG6uOG6sMOMUuG6sOG7ok/hurDhu5BRRcOM4buQ4bqww4zhu5DGoOG6sOG7iEVR4bqwLMSQ4bqwWOG7kOG7glDhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0w51Ew4zhu5DhurBQ4buQ4buSw5Lhu6DhurDDjOG7kFHhurDDjETDjOG6sMONQ1Dhu7PhurBQw5TEkFDhu5Dhu7PhurDhu4hRxJBQ4bqw4bu04buQ4buM4bqwIeG6uOG6sOG7kMWo4buSw73hurDhu4jhu6ZQw5ThurDhu7Thu5Dhu6zhu5LhurDhu7Thu5DEkFDhu5DhurDhu55HWOG6sOG6o0NQ4bqww4zhu5DGoOG6sOG7iEVRw73hurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurAsxJDhurDDjUNQ4bqw4buQxJBQ4buQ4bqwWeG7tijhurDDjOG7kE/hurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqww4w9Q+G6sOG7oMOZ4bqw4buQ4buUUOG7kOG6sOG7tMOdUVDDlOG6sOG7iFLhurDhu54/w4zhurDhu54l4buuUMOU4bqww4zDmVDDlOG6sENQ4bqwIeG6uOG6sOG7iFJQw5ThurAsQ+G7kuG6sOG7tMOdU+G6sFBTUMOU4bqww4zhu6Thu7ThurDhu7TDnVFQw5ThurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqwWOG7kFNQw5ThurBQw5QmQ+G7s+G6sOG7iOG7hOG7tuG6sOG7tMOdQ1Dhu5Dhu7PhurDhu7Thu6ThurDDlOG7kkTDjOG6sOG7tMWo4buS4bqwWOG7kEXhu6DDveG6sFnhu7bDiVDhurDhu54p4buz4bqww5Thu5JEUeG6sOG7iiPDjOG7s+G6sMOU4buS4bu4WOG6sOG7iFfhurBQw5Ql4bus4buS4bqw4bueRuG7oOG6sOG7nuG7qOG7kuG6sOG7tEXhu5LhurDhu4jhu5ZD4bqww43EkFDhurDhu4rhu4JQ4bqww4wlw73hurDhu7Thu5jDjOG7kOG6sMOMP8OM4bqw4bu04buQQ+G7oOG6sMOU4buSQ+G6sCHhu4Io4bqw4buKP1DDlOG6sOG7iOG7rOG7kuG6sOG7suG7pFDDlOG6sCzhurpQ4bqw4buQUUThurDhu6Dhu7Dhu5LhurDDlOG6vFDhurAs4buw4buS4bqw4bu04buQP8OM4bqw4buQ4buSw5JQ4bqww4xEw4zhurDhu7Thu5JO4bu24bqww4zhu5Dhu5jhurBZ4bu24bukw4zhurDDlOG7kkPhurAsw5PhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurDhu4Xhu5Phu4Phu7XhurDDteG7tkPhurDhu4hS4bqww5ThurxQ4bqw4buiT+G7tOG6sOG7tOG7lFDhu5DhurDhu57EkFDDlOG6sFDDlOG7kOG7mkPhurAhUuG7oOG7s+G6sFDhu4JQw5ThurDDjENR4bqw4buQ4buSw5Lhu7bhurBZ4bu2w4nhurBY4buQUVDDlOG6sOG7tMOdxJBR4bqw4oCc4bu0P+G6sFjhu5BTUMOU4buz4bqw4bu0P+G6sFnhu7bDiVDhu7PhurDhu7Q/4bqww43DiVHhurAsw5Lhu7PhurDhu7Q/4bqw4buQUcSQ4bqww5Thu5LDieG7kuG6sCzDk+G6sFvhu4Xhu5Phu5PigJ3hu7PhurDhu6Lhu5LDk+G7oOG6sMOM4buQT+G6sCzEkOG6sMOU4buSw4nhu6DhurDDjeG7sOG7tOG6sMOMRMOM4bqwUMOU4bu2KOG6sMOM4buq4bqw4bu04buSw5Phu6DhurBIUOG6sFjhu5Aqw4zhurDhu7RFWOG6sCzDk+G6sFvhu4Xhu5Phu5Phu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOA4buR4buqUOG6sMSRxJDDgS9Yw4A=

Sơn Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]