(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Kỳ là xã miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc diện 135 của huyện Như Thanh, có đến 85% là đồng bào dân tộc sinh sống, chủ yếu là người Thái. Do nằm cách xa trung tâm huyện hơn 40km nên việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn...

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDueG6teG7hOG7psagR+G7q+G7hEdBceG7q0PDlUfhu6tS4bum4buaTOG7hOG7q+G6qkZITEbhu6tR4bu54bqqRuG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tKQUvhu6tSRsOJ4bure3t7fcO6L0bhu63DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueYUThu7dC4bupw7lnRuG7t0xG4bur4bqxWeG7q0pB4burVuG6oOG7q0tHw4pM4burTFRH4burQ+G6ruG6quG7q+G6qEfhur5S4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxx4burUkZT4buQ4bqq4burQkfhur5M4bur4butdnjhu6vhuqrDmeG7t+G7q0ZTV+G6vkzhu6vhurVG4bum4burZ0bhu7dMRnHhu6vhuqpO4burQ+G6vEzhu6vhu7N44bub4burSkHhu6tDw5RM4buE4bur4bqoQU3hu6tC4bqyTOG7q1Lhu5Dhuqrhu6tRR0xG4burUcOVTOG7hHHhu6vhuqpGw5nhu6tX4bq8U+G7q0pB4burTOG7hOG7psagR+G7q2dG4bu5R3Lhu6t9TeG7q0zEgkvhu6vhuqrhu7nhuqpG4burVuG7t+G7q1JQU0zhu4Thu6tS4bqyS+G7q0ZTV+G6vkzhu6tG4buUTOG7q3fhu7HEqEvhu6tM4bq6TOG7q+G7rEfhur7huqrhu6tDR+G7q0rDgUfhu6vhuqrDmeG7t+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTOG7q+G7hOG6ruG7nuG7q1DhurRS4burTEZHw4pT4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxycnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5Z0bhurRT4burRkfhu4BT4bur4busQeG7q1HDieG7q+G6qkZH4bu34burTEbhu7BM4buE4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxx4burUkZH4bq8U+G7q1JGw5VM4bur4bqqw5nhu7fhu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6tM4buUR+G7q0PhurJXceG7q+G7rOG7lkfhu6tSR0xG4burUkbDgkzhu6tG4bq8UuG7q0pPTOG7hOG7q+G7rEnhu6tMRuG6skzhu6tC4bqyTOG7q+G7nkbDmuG6quG7q+G7rMOaceG7q0zhu4Thu7dX4burUeG7t1Phu6vEqEZH4bur4bqqTuG7q8So4bq84burRk3DgeG6qkbhu6vhuqrDmeG7t+G7qzlH4bu5S+G7q0PDleG6quG7q3vhu45M4buE4bur4bu3TOG7q1LDjExG4bur4busw4rhu6vhu6xH4bq+4bqq4burUlBH4buATOG7q8SoRuG7t0fhu6vhuqrhurThu57hu6tSRsOJ4bure3t7feG7q0rhu6ZT4burQ+G7kEzhu4Thu6vhuqpGTeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTHHhu6tSUE1M4buE4burQ07hu6tD4bqu4bqq4bur4bqoR+G6vlLhu6vhu6ZT4burUkfhurpM4burQ8OVR+G7q1Lhu6bhu5pM4buE4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpGceG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6vhu4RHQXHhu6tM4buE4bumxqBH4burUkFM4burUuG6pFJycnLhu6tD4bum4bua4bqq4burUeG7qOG7q0bhu5jhu6tSUOG7muG7q+G7rMOK4burxKjhu7Thu6tSRlPhuqRS4bur4bqqw5nhu7fhu6vhu55GT0zhu4Thu6vhuqrDgExG4burUeG7uVLhu6vhu4Phurdhe+G7q+G7rMOK4burZ2fDsmFx4bure+G7jkzhu4Thu6vhu7dM4burUsOMTEZx4burUeG7uUzhu4Thu6t5L8O9L+G7r+G7seG7reG7tXHhu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4bur4bq1RuG7puG7q2dG4bu3TEbhu6tD4bqg4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q+G7rMOK4bur4bqq4bu54bqq4burQ8ON4bu34bur4bqoQUzhu6vhu6xVTOG7hOG7q1HhurJTceG7q+G7rFVM4buE4burVuG7t3Hhu6vhu6xVTOG7hOG7q0Phuq7huqrhu6vhuqhH4bq+UuG7q8SoRk7hu6vEqEbhuqJM4bur4bqqw5nhu7fhu6tGU1fhur5M4burQ+G7gOG7q0pBS+G7q3t7e33hu6tK4bumU+G7q0Phu5BM4buE4bur4bqqRk3hu6tMRuG6skzhu6tC4bqyTHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4but4bu14buv4buzL3fhu7NC4bux4but4bux4bux4bux4bux4buxUuG7r3jhu6934buzeeG7tUrhu61y4buI4bue4buE4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuXvhu45M4buE4bur4bu3TOG7q0ZTV+G6vkzhu6vhurVG4bum4burZ0bhu7dMRuG7q+G7rMOK4burVuG6oOG7q0tHw4pM4burTFRH4burxKhGTuG7q8SoRuG6okzhu6tKQUvhu6t7e3t94bur4bqqRk3hu6tM4buE4bumxqBH4bur4buER0Fyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWJM4buE4burYUHhu6vhurXhu4TDk+G6quG7q2dT4bqyTOG7qy3hu6vDvXbhu6tSU+G7kkdx4burUkbhu6bhu5RM4buE4bur4bqoR0xG4burdy93ceG7q+G7nOG7q1JG4buOTOG7q1vDlEzhu4Thu6tn4bqyS3Hhu6tW4bqg4burZ0bhu7dMRuG7q+G6sVnhu6tKQeG7q0vhu5BS4burUlBNTOG7hOG7q0xG4buwTOG7hOG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tDw4JT4burUkfhurpM4burQ+G6vEzhu6tKQUvhu6tSRsOJ4bure3t7feG7q0rhu6ZT4burQ+G7kEzhu4Thu6vhu6xBTeG7q1Hhu7lM4buE4bureS/DvXLhu6vhu4NT4bu34bur4bqqRkfhu7fhu6tRw4lx4bur4buOTOG7hOG7q2dNQUzhu6vhuqpGTeG7q+G6qEfhurxS4buh4burZ1Phu5JH4burUkbhu7dMRuG7q1ZT4bqyTOG7q+G7jkzhu4Thu6tD4bqg4burUkbhu7dL4bur4buER+G7t+G7q8SoRuG7uUzhu4Thu6vhuqpGR+G6vEzhu6vhuqpGw5VM4buE4bur4bqz4bu0ceG7q+G6qMON4burUkbhu6bhu5RM4buE4burQ+G7gOG7q0rDgUfhu6tL4buQUuG7q+G7nkbDgkzhu6tSRuG6skzhu6tSRuG7gOG7q1JQ4bq6TOG7q+G6qkZH4bq8TOG7q1JQ4bumxqBM4buEcuG7q2FP4bu34bur4bqoSUxG4burSuG6pOG7nuG7q0rDgUdx4burUlDhu5zhu6vhu6zDiuG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqpT4buQ4bqq4burUcOVTOG7hOG7q0PGoEfhu6tSRuG7psagTOG7hHHhu6vhu6xH4bq+4bqq4burQ0fhu6tKw4FHceG7q1FHTEbhu6tGTcOBUuG7q+G6quG7ueG7q0xG4bqyTOG7q+G6qsOZ4bu34bur4buOTOG7hOG7q+G7hOG6ruG7nuG7q1DhurRS4burTEZHw4pT4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxy4burb+G7lkfhu6vigJxSR0xG4burUkbDgkzhu6tM4buE4bumxqBH4burSkhMRuKAneG7q+G7jkzhu4Thu6vhuqrhu6RM4buE4bur4bqqw5Xhu6vhu4TDg0zhu4Thu6vhuqpO4burS+G6rlLhu6vhu5zhu6vDmVfhu6vhuqjhu7dM4burVuG6oOG7q1LGr+G7q1DhurRS4burUeG7lkvhu6vhu6xB4burQ+G7puG7muG6quG7q+G6quG7uUzhu6vhuqjhu5Dhu6vhuqrhu45M4buE4bur4bu3TOG7q0ZTV+G6vkzhu6tG4bum4buWTOG7hOG7q0LhuqxM4burUuG6pEzhu6tSSUxGceG7q+G6qkZT4burQ+G7uU1x4bur4bqqRsOM4burUlBNTOG7hOG7q+G7rE9M4buE4bur4but4bux4bur4bueRlRSceG7q0vDk0fhu6tSRsOZ4burUsav4burxKjhurrhu6vEqEbhu7dHceG7q0rhurRX4bur4bus4bqyTOG7q1Lhu7dXceG7q+G6qkbDmuG7nuG7q8OATEbhu6tDw4pT4burQ+G7puG7muG6quG7q0ZNQUzhu6tS4bq0UnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54bqxRuG7jkzhu4Thu6vhuqpGw4zhu6vhu45M4buE4burZ1PhurJMceG7q0bDglPhu6tG4bq8UuG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTOG7q1bhuqDhu6tnRuG7t0xG4bur4bqxWeG7q0PDilPhu6vhuqrDgEvhu6tSRuG6tFfhu6tQ4bq0UuG7q+G7nkbhurRM4burxKhG4bucR3Hhu6vhu6xTR+G7q0vGr0zhu4Thu6vhu6xJ4bur4busxq/hu7fhu6tD4bum4bua4bqq4bur4bqq4bu5TOG7q+G6qOG7kOG7q+G6quG7jkzhu4Thu6vhu7dM4burRlNX4bq+TOG7q1LhuqRM4burUklMRuG7q+G7nkbDmuG6quG7q+G7rMOaceG7q+G7rMav4bu34burxKhGw5JH4burS+G6tFLhu6vhuqrhu45M4buE4burUcWo4bqqceG7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6tDR+G7q0rDgUfhu6tWU8OVTOG7hOG7q1LhuqRM4burUlBTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlNX4bq+TOG7q0Phu4Dhu6tKQUvhu6tSRsOJ4bure3t7fXLhu6t7RsON4bur4bq34bum4buUTOG7hOG7q2dGw43hu6thw5RM4buE4bur4buc4burUkbhu45M4burZ0bhu7dMRuG7q8OyU+G6skzhu6vhuqpGTeG7q+G6qEfhurxS4buh4burPsOV4bur4bqqw5nhu7fhu6vhuqpGw43hu6tKQeG7q+G7jkzhu4Thu6vhurfhu7Dhu6tbSUxG4bure0bhu6bhu5RM4buE4bur4bqow43hu6vhuqjDgUfhu6tKR+G6vlLhu6vhu63hu7Hhu6tM4bqiS+G7q0zhu7dXcuG7q+G6tUZB4burVuG7t3Hhu6vhuqpT4buQ4bqq4burUcOVTOG7hOG7q0zhu4RGw6hN4burxKhGTuG7q0zhurpM4burQlXhu6tD4bqg4bur4bqqRsODUuG7q+G6qE7hu57hu6tMRkfDilPhu6tM4bqiS+G7q+G7hEfhu7fhu6tDSUxG4bur4bus4bqsTOG7q+G6qkbhu6bhu7fhu6vhuqpO4burQ8OZ4burUkfDikzhu6tD4buA4burUkZT4bq64burS+G7kFLhu6vhuqpGU1fhurxM4burVkThu6vhuqpG4buc4bur4bqqw5rhu6tQ4bu34burUlBTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlNX4bq+TOG7q0pBS+G7q1JGw4ly4burfVXhu6tD4bumxqBM4buE4bur4busQU3hu6tSRuG7jkzhu6tQ4bq0UuG7q+G7rOG6tFLhu6vhu6zDgOG7q+G7rEHhu6vhuqrhu7nhuqpG4burUlBTTOG7hOG7q1LhurJL4burVuG6oOG7q+G7hMOCTOG7q+G7reG7seG7q8SoS+G7q0xG4bumTOG7hOG7q+G6quG7jkzhu4Thu6vhu7dM4burRlNX4bq+TOG7q0PhuqDhu6vhuqjDleG7q1JQSOG7q0zhu4Thu7dX4burVkThu6vhu47hu6tS4buO4bur4busQeG7q+G6quG7quG7q+G6quG7uUzhu6vhuqjhu5Dhu6vhu6zDiuG7q1LhuqRM4burTEZB4burQ+G7puG7t+G7q+G6qsOa4burUOG7t+G7q1JQU0zhu4Thu6tS4bqyS+G7q1bhuqDhu6tD4buA4burSkFL4burUkbDieG7q+G6quG6okzhu6vhuqrhu6bhu5bhuqrhu6vEqEZH4bq8TOG7q+G7jkzhu4Thu6t7RuG7puG7lEzhu4Thu6tQ4bq0UuG7q+G7rFNH4bur4busQeG7q+G6quG7pEzhu4Thu6tX4bq6TOG7q1LhurJL4burRuG7lEzhu6vhu6xJ4burUsav4burTOG7t1fhu6vhu45M4buE4burS+G7mEfhu6vEqEZH4burw5VL4burQ+G7t1Nx4bur4bqo4bq+TEbhu6tS4bqkUuG7q+G7jkzhu4Thu6tD4bqg4bur4bqqTuG7q0PDmeG7q+G7hEfhurRX4burUsag4burUlNZ4burUkbhurJM4burQ+G7gOG7q+G7hEfDgEfhu6vhu6BTV+G6vFLhu6vhuqpG4bq84burQ+G7kHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5b+G7lkfhu6tSR0xG4burUkbDgkzhu6tKQUvhu6vhu6xH4bq+4bqq4burxKhG4bqmTOG7q1JQ4bum4buUTOG7hHHhu6vhuqpGU+G7q0Phu7lNceG7q+G6qkbDjOG7q1JQTUzhu4Thu6vhu63hu6tM4buEQVfhu6tSRsWo4burw73hu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4burQ+G6oOG7q+G7hEfDgEfhu6vhu6BTV+G6vFLhu6tSRsOZ4burUsOa4bqq4bur4bqqRk3hu6vhu63hu6/hu7Hhu6tSUOG7psagTOG7hOG7q0bhu5rhu57hu6tKQUvhu6vhuqrhuqJM4bur4bqq4bum4buW4bqq4bur4bqqRk3hu6tM4buE4bumxqBH4bur4buER0Fx4burS0Xhu6tKR+G6vlLhu6tR4bu0ceG7q1JG4bum4buUTOG7hOG7q+G6qOG6vkxG4bur4bqoR0xGceG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tSQUzhu6tS4bqkUuG7q1JQ4bq6TOG7q0PDjeG7t+G7q+G6qEFM4burVuG6oOG7q2dG4bu3TEbhu6vhurFZceG7q0PDgEvhu6vhuqjDgE3hu6tDVEzhu4Thu6vhu6BTV+G7q1JQSUxGceG7q+G7oFNX4burQ8ONTEZyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWdG4bum4buaTOG7hOG7q1Lhu7nhu6vhurfhu6bhu5RM4buE4burb+G6okzhu6thR+G6vFPhu6st4bur4buHRk7hu6tnUOG7puG7nEzhu4Thu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4bur4bq1RuG7puG7q2dG4bu3TEbhu6vhuqpGTeG7q+G6qEfhurxS4buh4bur4bq1RuG7puG7q2dG4bu3TEbhu6tKQeG7q0ZTV+G6vkzhu6vhuqpO4burQ8ON4bu34bur4bqoQUzhu6tQ4buQTOG7hHHhu6tMRkfDilPhu6tM4buUR+G7q0NH4burSsOBR+G7q+G6qk9M4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxy4burW+G7gOG7q1LDgU3hu6tDR8OKU+G7q8SoR+G6vkzhu6vhuqpGTeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTHHhu6tMRuG6tFLhu6tKQeG7q0PDlEzhu4Thu6vhuqhBTeG7q0LhurJM4burUuG7kOG6quG7q1JQTUzhu4Thu6vhu6xH4bq+4bqq4burSkFL4burUkbDieG7q3t7e31x4burUkbGoEfhu6vhu4RH4bu3TOG7q1Lhu5ZH4bur4bqq4buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4burUeG6uOG7q0PDjUxG4burxKhZ4bur4busQU3hu6vhuqpTw5VH4burUlPDgkzhu6vhu6zDiuG7q0xG4buwTOG7hOG7q1bhuqDhu6vhu6xVTOG7hOG7q1bhu7dx4bur4busVUzhu4Thu6vEqEZO4burxKhG4bqiTOG7q0pBS+G7q+G6quG6okzhu6vhuqrhu6bhu5bhuqrhu6tK4bumU+G7q0Phu5BM4buE4bur4busxq/hu7fhu6vhu4RHVOG7nuG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTOG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4bur4bugU1fDikzhu6vhu6xB4burTOG7hEbhu4rhu7fhu6vhu6zDmuG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tC4bqyTHHhu6vhu6BT4bu34burQ05x4bur4bqq4bukTOG7hOG7q+G7hEdU4bue4bur4bqqRk3hu6tK4buo4bqq4burSuG7puG7mkzhu4Thu6vhuqrhu45M4buE4bur4bu3TOG7q+G7oFPDgEzhu6tKWOG7q1LDlVLhu6tMRuG6skzhu6tG4buQ4burxKhG4bqmU+G7q1JQ4bq6TOG7q0PDjeG7t+G7q+G6qEFMcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu57hu7ZTUkZNUOG7qcO5YUHhu6vhu4dG4bum4buUTOG7hMO6L+G7nsO5

Hà Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]