(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện vùng cao biên giới Mường Lát nằm ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển, có đường biên giới dài hơn 100km giáp với 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn, Lào).
xqAiU1EqN+G7qMSRxJFOUGJFIGU3OlDhu5rhu7fhu4Hhuqc5XVHhu7Xhu6plw5VRRSA8OFE5VzldUSbDqVE3MioiUTnDoiBRZSLhu4Hhuq05XVE5XcOp4bqxOVHEkcSDOV1R4bu3VsagLyJT4buaxqBiUSo34buoxJHEkU5QYuG7sTrhu6gmUOG7muG7scOpw6w+OVFo4bq7OV1RKuG7qGFRJSAoOVFdIOG6pSBR4bu34buB4bqnOV1R4bu14buqZVE5WThR4bqpUT/hurdRKuG7qGFRIsOiOVHhu6ZSUjhRxJFhUWjhuqUgUTjhu4UqUTnhu4HhuqUqUSUgeznhu5BRKsOhUT/hu4Hhuqc5XVElICg5UV0g4bqlIFEm4buwIFEiw6I5UVNSUjY4UV0g4buqYlFo4bqlIFFUUSLDqcOsPjlRSCAoOV1Rw43hu6jDrFFo4buwUcSQ4bqvYlHhu6Phu7bDqVHhu5RlMzkiUeG7scOq4buoUUIiVznhu5BR4bu14buwYeG7luG7ksagL2Lhu5rGoGJRKjfhu6jEkcSRTlBi4bujYSbDrFDhu5rGoCA4XVEqN+G7qMSRxJFOUCZlIsOpOCVRJiIgJjpRIOG7nzo5ZTpkUFHEkWXDrDc6TlBpICZlIsOVUcWoUlJiw63DlFEiOiBdImXDlVHDmsOaxq9iw63DlFBRxJFkKk5QLy8qJjnhu5Il4buoYWUi4buoOSIiYeG7qOG7kmg5LyY6xJE2ZWFiLzk6acSRL1RUVeG7pi9TUsOZJlVTVcOZVMOaw5llVMWoUjfGr+G7kjViXVBR4buoN2VOUOG7t+G7geG6pzldUeG7teG7qmXDlVFFIDw4UTlXOV1RJsOpUTcyKiJROcOiIFFlIuG7geG6rTldUTldw6nhurE5UcSRxIM5XVHhu7dWUFFpICZlIk5QxahSUlBRIjogXSJlTlDDmsOaxq9QUS/hu5rGoC9i4buaxqBiUcSRZcOsNzpOUGU6w61lLeG7qDcgXTnDlVEqOjllOmTDlFDhu5rGoCBbZOG7qDg6UWUgZTc6TlDDjGHDqUXDqSU6UWggJjphUWI34buow6w6ZFBRxJFkKk5QImVlYsSRw5UvL2lpaeG7ksOsYcOpZcOpJTrhu5IqYTgvOjglOiYvQXHGr0Qt4burQeG7qEJCUlBRaSAmZSJOUMWoUlJQUSI6IF0iZU5Qw5rDmsOZUFFbZOG7qDg6JWFkJjpkTlBSUFHhu6g3N2FpW8OpNzfEkSpkOjo5TlBQ4buaxqAvIFtk4buoODrhu5rGoC9i4buaxqBiUSo34buoxJHEkU5QYmzDqWUiYWRQUcSRZcOsNzpOUGU6w61lLeG7qDcgXTnDlVFkIF0iZcOUUOG7mkXDqeG7uDlR4bujMTkixqAvYuG7mg==

Tuấn Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]