(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mong muốn tạo nên một sản phẩm đặc trưng, mang hương vị của núi rừng, cô gái trẻ 9X Nguyễn Lê Ngọc Linh (SN 1990), dân tộc Thổ, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân đã mày mò, nghiên cứu, sáng tạo nên mật ong lên men tươi bản Thổ để xây dựng sản phẩm OCOP trong năm 2023.
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7pkgl4bql4bus4buFw6A+w6Lhu6zDojxp4bus4bqn4bqlw6Hhu6zhurU04bql4busw6Ig4bql4busaWvhur3huqHhu6x9JeG6peG7rEnDoOG6ueG7rGlnNOG6peG7rMOgPeG6pcOg4busaWfDo+G6pcOg4bus4bqzw6As4bqlw6Hhu6wixIPhuqXDoOG7rGnDoGvhur3huqXDoeG7rMOg4bqhN8Ot4bus4bqm4bup4bqm4buE4bukL8OgVuG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XDgCBAXeG7sOG7psOSw6rhuqHhu6zDouG6p+G6pcOh4busw6LDrcSR4bql4busaSThuqfhu6zhuqU04bql4busw6LDqWnhu6xoJeG6peG7rOG7hcOgPsOi4busIjtb4busaWdr4bqlw6FT4busw6JA4bqlw6Hhu6zDoGvhur3huqXDoeG7rMOyxIPhu6xbxKlA4bus4bqlw6zhuqHhu6xnbeG6pcOhU+G7rFtk4busw6Ej4bqh4busaWcy4bus4bu44buO4bus4bqkw6HDrcO1OeG6peG7rOG6tDThu6zhuqTDoeG6q1vhu6zhurThuqHhuqXDoOG7rMOaSOG6pOG7rFbhu7jhu7jhu67DmVPhu6xdIeG6peG7rGnDqVvhu6xJw6DhurlT4bus4buPKuG7rMOA4bqtQOG7rEbDreG7kVPhu6zDoMOtw7U34bql4bus4bqkw6Br4bus4buOw60h4bql4busIirhu6zDoj3DteG7rMOi4bqpU+G7rOG6pcOhw6DhuqE04bql4busW2zDrVPhu6xoI+G6pcOh4busaSThuqfhu6zhuqU04bql4busw6I8aeG7rOG6p+G6pcOh4bus4bq1NOG6peG7rMOiIOG6peG7rGlr4bq94bqh4busfSXhuqXhu6xJw6Dhurnhu6wiOOG7rOG7jyHDteG7rF1u4bqlw6Hhu6xoJeG6peG7rOG7hcOgPsOi4bus4bqm4bup4bqm4buE4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6pSbDouG7rFfhu65XWFThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7BdacOgw63Don3hu6zhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7rlbhu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw51W4bu24buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XWOG7ruG7ti9X4buu4buuXVZW4buuWeG7slZWaVfhu7Thu7ZX4bu44bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rhu7hZ4bu44buw4busQOG6tWnhu5rhu7BIJeG6peG7rOG7hcOgPsOi4busw6I8aeG7rOG6p+G6pcOh4bus4bq1NOG6peG7rMOiIOG6peG7rGlr4bq94bqh4busfSXhuqXhu6xJw6Dhurnhu6xpZzThuqXhu6zDoD3huqXDoOG7rGlnw6PhuqXDoOG7rOG6s8OgLOG6pcOh4busIsSD4bqlw6Dhu6xpw6Br4bq94bqlw6Hhu6zDoOG6oTfDreG7rOG6puG7qeG6puG7hOG7rOG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu65W4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDnVbhu7bhu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7pkhAw63hu6zhurPDoOG6oeG7rGnEkWnhu6zhuqXDocOg4bqhN+G7heG7rMOA4bqrW+G7rMOy4bqhN+G6peG7rMawI+G6p+G7rFvDoOG6o+G7rMOyPeG7rEnDrcO1NOG6peG7rGlnw63DtTbhuqVT4bus4bqlJsOi4busV+G7rlZYU+G7rOG6tOG6oeG6pcOg4busw7I24bus4bq1PcOi4busaWfDrcO1NuG6peG7rGnDoGThuqXDoeG7rFvDoOG6p+G7rMOiw6lp4busW2ThuqXDoeG7rGnDteG7rGnDoMOtw6lb4bus4bqk4buOxrDhu6zDgeG6oSPhuqfhu6xd4buJW+G7rMOS4bqhN2nhu6zhuqRAw6JU4bus4bupZOG6pcOh4busw7LhuqE3W+G7rOG6ueG6peG7rCLEg+G6pcOgU+G7rMOibFvhu6zhurVr4bq94bqlw6Hhu6xpJMOi4bus4bq54bqlU+G7rGnDoDXhu6zhuqXDoGvhuqXDoeG7rFtk4busw6Ej4bqh4busaWcy4busKMO14busw7J74bql4bus4bq1w61k4bql4busKOG7heG7rMSp4busw6HhuqEoW+G7rMOi4bq94bus4buFw6AjaeG7rGln4bqhOOG6peG7rOG6s+G6oeG6pcOg4busaTXhu6xnbeG6pcOh4bus4bqlw6FAw7Xhu6xpZzThuqXhu6zDoiXhuqXDoOG7rCIoaeG7rGbDrTThu6zDoGvhur3huqXDoVThu6zhuqQmw6Lhu6xX4buuVuG7tlPhu6zDojtb4busaG7hu6zhu4XDoCXhuqXhu6wixJHhuqHhu6xbxKlA4busw6HhuqFA4busIsOj4bqlw6BT4bus4bq04bqh4bqlw6Dhu6xmw63DtTVp4busaSHDouG7rGln4buH4busw7I24busZsOtNOG7rMOga+G6veG6pcOhU+G7rGlnZeG6pcOh4busZ23huqXDoVPhu6x9P2nhu6wiKcOt4bus4bqzw6Dhu4fhuqHhu6zhuqXDocOg4bqhN+G7heG7rH064bqlw6Hhu6zDomThu6zDoMOj4bqlw6Dhu6zigJzDkmvhur/huqXhu6xnbeG6pcOh4busfSXhuqXhu6xJw6DhurnigJ1U4busw4Jk4busw6DDo+G6pcOg4bus4bq1PeG7rGhu4busIkDhuqXhu6zhu48g4bql4busaWdl4bqlw6Hhu6xbI1vhu6zhurXhuqc94bqh4busWyHDteG7rGdt4bqlw6Hhu6xmw63DtOG7rOG6pcOga+G7rOG6teG6ocOiU+G7rGlnI8OiU+G7rMOiP1vhu6zhurPDoDDhuqVT4busXeG6ueG6oeKApuG7rOG6szVp4busw6Dhu4Hhu4Xhu6xbI1vhu6zhurXhuqck4bqh4busWyHDteG7rCbhuqXhu6xmw60l4busW+G6reG7rMOh4bqhI+G7rGlnxIPhu6zhurPhuqHhuqXDoOG7rGk14busW0Dhuqfhu6zhuqXDoGvhu6x9a+G7h+G6oVPhu6xbQMOiU+G7rOG6ueG6oVPhu6zDouG6o2lU4bus4buxO1vhu6x94bqhN2lT4busXWvDquG6oeG7rGkj4bql4busZ23huqXDoVPhu6zhurThuqHhuqXDoOG7rFvhuqnhuqXhu6zhuqXDrWThuqHhu6xpw6A0w6Lhu6zhuqfhuqXDoeG7rOG6tSjDteG7rMOiPGlU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG6tOG6oeG6pcOg4busW8Og4bqhQOG7rGgyU+G7rOG7hcOgKeG6peG7rOG6tcOq4bql4busXeG6oTfhuqXhu6xp4bqjW8Og4busW8SpQOG7rOG6pMOga+G7rOG7jsOtIeG6peG7rOG6tT3hu6xnbeG6pcOh4bus4bqlw6zhuqFT4bus4bqn4bqlw6Hhu6xoxJHhuqXDoeG7rOG6pcOg4bq/4busZ23huqXDoVPhu6zhuqXDoOG6v+G7rMOg4bqnQOG7rGdt4bqlw6Hhu6zDsj3hu6zhuqXDoWvhu4Fb4bus4bq1JOG6oeG7rOG6p+G6pcOh4bus4bq1JOG6oeG7rMOh4bqhw6zhu4Xhu6xbw6Dhuqfhu6zDoDfhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6xpw6Aj4bqh4busW8SpQOG7rGdt4bqlw6Hhu6x9NuG6peG7rMOyw7PhuqXDoeG7rMOg4bq94bqlU+G7rFsh4bql4busfTrhuqXDoeG7rMOg4bq94bqlU+G7rOG6p+G6pcOh4busw6HhuqHDrOG7heG7rFshw7Xhu6xbxJHhuqHhu6xpw6Dhu4nhu6zhu4XDoCjhuqXhu6zDsj3hu6xdw63DteG7rGlnw6Phu6xobuG7rOG7hcOgI2nhu6xpZ+G6oTjhuqVU4busw4Dhur3huqXhu6zhuqXDs0BT4bus4bqlw6HDoDbhu6zhuqXDrWThuqHhu6zhuqfhuqXDoeG7rMOh4bqhw6zhu4Xhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6zhuqVk4bqlw6Hhu6xdIeG6peG7rFvhuq3hu6xpw6DDreG7rOG6pcOgPOG7heG7rGnEkWnhu6zDoOG6veG6peG7rMOiPeG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busWynhuqXhu6zhu4XDoCPhu6xnbeG6pcOhVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rMOdVuG7tOG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1jhu67hu7YvV+G7ruG7rl1WVuG7rlnhu7JX4bu0aeG7uFnhu7RXWOG6teG7rlThurfhu4XDoVBn4bua4bu0WOG7tOG7sOG7rEDhurVp4bua4buwSCXhuqXhu6zhu4XDoD7DouG7rMOiPGnhu6zhuqfhuqXDoeG7rOG6tTThuqXhu6zDoiDhuqXhu6xpa+G6veG6oeG7rH0l4bql4busScOg4bq54busaWc04bql4busw6A94bqlw6Dhu6xpZ8Oj4bqlw6Dhu6zhurPDoCzhuqXDoeG7rCLEg+G6pcOg4busacOga+G6veG6pcOh4busw6DhuqE3w63hu6zhuqbhu6nhuqbhu4Thu6zhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDnVbhu7Thu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7psOCPGnhu6zhuqfhuqXDoeG7rOG6s8Og4bqh4bus4bq1NOG6peG7rMOiIOG6peG7rGcoaeG7rMOgw7PDreG7rOG6o1vDoOG7rMOyw6rhuqHhu6xb4bqn4bql4bus4bqlw6Fr4bq/4bqhU+G7rMOh4bqhw6zhu4Xhu6xbw63huqXDoeG7rFso4buF4busWyNb4busW8OgKGnhu6xd4bqh4bqlw6Dhu6xda+G7g+G6pcOhU+G7rFsjW+G7rEDhu4/huqFp4busQMOi4bqh4bqlU+G7rCIq4busImvhu4Fb4bus4buFw6Ah4bql4busw6HhuqEl4bqh4busXTnhu6zDoCjhu4Xhu6xpw6Dhu4nhu6zDsj3hu6zhurVr4buB4bqlw6Hhu6zhurXhu4HhuqHhu6zhurPDoMOtPuG6peG7rMOh4bqhw6zhu4Xhu6xbIeG6peG7rH064bqlw6Hhu6zDoDfhu6zDsuG6oeG7rGjhuqHhuqXDoOG7rCJr4bq/4bqlw6Hhu6xnw63DqWlT4busaW3hu6wi4bqt4busWyXhuqHhu6xpw6DhuqE34bql4busw6A34busaeG6oTTDreG7rMOg4bqtQFPhu6xpJuG6pcOh4busaGxb4busIjbhu6zhurPDoCPhuqXDoeG7rFvDoOG6p+G7rFvhur3hu6xpw6A4VOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buuVuG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zDnVbhu7jhu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dY4buu4bu2L1fhu67hu65dVlbhu65Z4buyWVdpVldW4bu44bu24bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rhu7hZVuG7sOG7rEDhurVp4bua4buwSCXhuqXhu6zhu4XDoD7DouG7rMOiPGnhu6zhuqfhuqXDoeG7rOG6tTThuqXhu6zDoiDhuqXhu6xpa+G6veG6oeG7rH0l4bql4busScOg4bq54busaWc04bql4busw6A94bqlw6Dhu6xpZ8Oj4bqlw6Dhu6zhurPDoCzhuqXDoeG7rCLEg+G6pcOg4busacOga+G6veG6pcOh4busw6DhuqE3w63hu6zhuqbhu6nhuqbhu4Thu6zhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buuVuG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buww51W4bu44buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu7E44busaSThuqfhu6xnQOG7rMOiw6lp4busaCXhuqXhu6zhu4XDoD7DouG7rMOiQOG6pcOh4bus4bq1JOG6oeG7rGhsW+G7rOG6s8OgYiDhu6xbw6Dhuqfhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xp4bqhNMOt4busXeG7i+G6pcOhU+G7rMOybUDhu6zhurU94busIjtb4busaCXhuqXhu6xn4bqhNOG6pcOh4busW8Og4bqn4busw7Lhu4vhuqXDoeG7rGbDrTThu6zhuqTDoGvhu6zhu47DrSHhuqVT4busw7JtQOG7rCIlw6Lhu6x9JeG6p+G7rFsjW+G7rGnhuqE0w63hu6xbw6DDrT7huqXhu6xbw6AoaeG7rOG6tWvhu4HhuqXDoeG7rGnDoCDhuqfhu6xmw63DteG7rCLEg+G6pcOg4busaSThuqfhu6zhuqU04bql4busacOga+G6veG6pcOh4busw6DhuqE3w63hu6zDojxp4bus4bqn4bqlw6Hhu6xnbeG6pcOhVOG7rMOCPGnhu6zhuqfhuqXDoeG7rOG6tTThuqXhu6zDoiDhuqXhu6xpa+G6veG6oeG7rH0l4bql4busScOg4bq54busW8SpQOG7rMOASeG7juG7rH0l4bql4busScOg4bq54bus4buPIcO14busXW7huqXDoeG7rCIlw6Lhu6x9JeG6p+G7rGnDoCDhuqfhu6xmw63DteG7rGlnw6PhuqXDoOG7rOG6s+G7leG7rGnDoMOtPGnhu6xpbeG7rFsjW+G7rOG6s8OgIcOt4busaCXhuqXhu6zhu4/DrShp4busIjXhuqXhu6xp4bqhNMOt4busacOg4buJ4busaCXhuqXhu6zhu4XDoD7DolPhu6zDksOq4bqh4busw7LhuqE3W+G7rCJrQOG7rMOiI8O14busw6Lhuq1b4busaeG6oTThuqXhu6xp4bqhNeG6peG7rGnDoEDDteG7rGnDoDXhu6xpw6DhuqE1aeG7rH3Eg+G7rGnDoMSp4busW2ThuqXDoeG7rGlnw63DtTbhuqXhu6xpw6DEkeG6pcOh4busIirhu6xpJOG6p+G7rGdA4busaCXhuqXhu6zhu4XDoD7DouG7rMOiPGnhu6zhuqfhuqXDoeG7rGnDoOG6oTThuqXhu6zhuqXDoOG6oTThuqXhu6xbw6AoaeG7rOG6tWvhu4HhuqXDoVPhu6zDoOG6qUDhu6xmw63DtTfhuqXhu6xoI+G6pcOg4busw6LEg+G6pVPhu6zDsj3huqXDoeG7rOG6reG6pcOhU+G7rMOga+G6veG6pcOh4busw7LEg+G7rGnDoOG6vcOi4bus4bqlw6HhuqfhuqXhu6zDoOG6veG6peG7rOG6pcOg4bqhNsOt4busaOG6p+G7rMOyw6rhuqHhu6zDojxp4busImvhu4Fb4busZsOtQMO14busacOgxKnhu6xbZOG6pcOhU+G7rGkk4bqn4bus4bqlNOG6peG7rMOiw6lp4busaCXhuqXhu6zhu4XDoD7DouG7rGfhuqE04bqlw6Hhu6x94bqhN2lU4busw5LDquG6oeG7rMOy4bqhN1vhu6zhuqXDrWThuqHhu6zDomThu6zDoMOj4bqlw6Dhu6zDonvDrVPhu6wi4bq94bql4busw7LEg+G7rOG6teG6oTThuqXhu6zhurM1aeG7rOG6pcOtZOG6oeG7rOG6p+G6pcOh4busaSThuqHhu6x9w6NA4busZ23huqXDoeG7rOG6s8Og4bqnJeG6pcOh4busWVThu67hu67hu67hu6wiPeG6pVPhu6xbw6Dhuqfhu6xoJeG6peG7rOG6tWvhu4HhuqXDoeG7rGlnw63huqXDoeG7rH3Do+G6pcOg4busVuG7tuG7rGko4bqlL+G6pSbDolThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4bux4bqhNsOt4busIiPhuqXDoeG7rOG6peG6reG6oVPhu6zhuqUmw6Lhu6xX4buuV+G7ruG7rGgl4bql4bus4buFw6A+w6Lhu6zDojxp4bus4bqn4bqlw6Hhu6zhurU04bql4busw6Ig4bql4busfSXhuqXhu6xJw6Dhurnhu6xbxKlA4busW2Thu6zDoSPhuqHhu6xpZzLhu6zhu7jhu47hu6zDsuG6oeG6pcOg4busXW7hu6wiJGnhu6zDoeG6oSXhuqHhu6wiO1vhu6x94bqhN2nhu6xpZ+G6p+G6pcOh4busW8Otw6lb4busacOg4bqh4bus4oCc4bqyw6Dhu4fhuqHhu6zhuqXDocOg4bqhN+G7heG7rCLhurnhuqHhu6zDosOq4bqh4busaCPhuqXDoeG7rGkk4bqn4busacOgQOG6pcOg4bus4bql4bqhNOG6peG7rOG6pWThuqXDoeG7rGnDoGThuqXigJ1S4busw6HhuqEl4bqh4bus4bqkw6AoaeG7rFvDrcOpW+G7rGnDoOG6oeG7rOKAnMOU4busaWvhu4fhuqXDoeG7rOG6s8Og4buH4bqh4bus4bqlw6HDoOG6oTfhu4Xhu6xpZ+G6p+G6pcOh4busIuG6pz3huqXhu6zDsuG6oTThuqVT4busacOgQOG6pcOg4bus4bql4bqhNOG6peG7rGnhuq/huqXDoOG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQOG7rOG6pSbDouG7rFfhu65XVuKAnVLhu6zhuqUmw6Lhu6xX4buuV1fhu6wiJGnhu6zDoeG6oSXhuqHhu6zhu4/DrShp4busaD9bU+G7rGnhuqE0w63hu6x94bqhOMOt4busaWfhuqfhuqXDoeG7rFvDrcOpW+G7rGnDoOG6oeG7rOKAnOG7hMOg4buJ4bus4bqlw7Phu6xoI+G6pcOh4busaSThuqfhu6zhurPDoOG7h+G6oeG7rOG6pcOhw6DhuqE34buF4oCd4busXeG6p+G7rMOAw6nhuqHhu6zhurThuqE04bql4busw6DhuqE34buF4bus4buEw6Dhu4nhu6zhuqXDs+G7rGnhuq/huqXDoOG7rGnhurnhu6xbw6BsW1Thu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7l8OtacOg4bqnZ+G7sOG7pklHw43huqTDgeG7rOG6tHnhu6Qv4buF4bum

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]