(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Thông tin từ ông Nguyễn Văn Hoà - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hoá cho biết, trong năm 2016 đơn vị đã giải quyết được 1.395 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản 185.071.422.000 đồng, đạt tỷ lệ 67% về việc và 32% về tiền.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRmlZw53hu4pUOVThu4o1WcOd4buKWcOVKlnhu4rhu44q4buKVeG7oirhu4o0w6Phu4rDvXbhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1JuG7juG6uuG7iuG7j8Od4buQw53hu4oyNuG6teG7qjXhu4rEqOG6vkvDkk3hu4rhurHDneG7rFTDiuG7iuG6sVvDneG7ill9KuG7isSow5NN4buKNeG6reG7isOaKSpY4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRuG7huG6sMO1w4nDrHnhu4Lhu4rDvVkhKljhu4o1w50q4buKNeG6o+G7iiEqWOG7iuG7n1g24bq1Virhu4rhurDhu5gq4buKw7Umw5Xhu4ot4buKaVnDneG7ilQ5VOG7ijUzw6AgKljhu4ppWcOd4buKVDlU4buKw71Zw53hu4pZw5UqWeG7iuG7jirhu4pV4buiKuG7ijTDo+G7isO9duG7isO9WeG7jCpZ4buKw7Um4buO4buKVFkm4buKU8Od4buqNcOK4buKNTMmKljhu4oq4buYJeG7ikrhu4jEqE7hu4rDmn0q4buK4bqx4bu24buKw5rhu5Lhu4pYw53hu5DDneG7ijI24bq14buqNeG7isOaw6AiVOG7isSo4bq+S8OSTeG7iuG6scOd4busVMOK4buKNcOgfSpY4buKw5rDoH0qWOG7iuG6sVvDneG7ijQo4buKNcOd4buwKuG7iuG6scOV4buKWMOd4buO4buKNTPhu7bhu4o1w5XDneG7ijThu5Aq4buKxKjDk03hur7hu4hPxKjhur5MSkrhur7hu4jhu4jhu4jhu4rDmikqWMOK4buKw5rDlDXhu4o14bqt4buKJOG7rOG7ik5PxJDhu4rhurHhu7Dhu4rhurHDneG7rFThu4rhurHDleG7iktKxJDhu4rhurHhu7Dhu4o1w53hu7Aq4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw71Zw5km4buKw5o/w4rhu4pUISpY4buKNeG7jlThu4o1WcOd4buKWcOVKlnhu4rhu44q4buKVeG7oirhu4o0w6Phu4oq4buYJeG7ikrhu4jEqE7hu4rhurHhu7Dhu4rhurHDneG7rFTDiuG7ijU+Kljhu4o0KOG7ijVZOeG7iiTDouG7ikrhur5PSsOS4buK4bqxw53hu6xU4buK4buGNTMmKljhu4rDmj/hu4o0KOG7iuG6scOd4busVOG7iirhu5gl4buKSuG7iMSoTeG7ilRZNuG6teG7rirhu4o04buMKljhu4rEqOG6vsSoS8OS4buK4bqxw53hu6xU4bq84buKNCjhu4o1WTnhu4okw6Lhu4olW8Od4buKKuG7mCXhu4pK4buIxKhO4buKJMOV4buKxKjhur5Nw5Lhu4jhu4rhurHDneG7rFThu4Lhur7hu4p5KOG7isOa4buS4buKWMOd4buQw53hu4oyNuG6teG7qjXhu4o1MyYqWOG7iirhu5gl4buKSuG7iMSoTuG7iiTDleG7isSo4bq+S8OSTeG7iuG6scOd4busVOG6vOG7ijQo4buK4bqxw53hu6xU4buKVDoq4buKMVnhu5DDneG7ijVZw53hu4pZw5UqWeG7ilRZNuG6teG7rirhu4o04buMKljhu4oq4buYJeG7ikrhu4jEqE/hu4okw5Xhu4rEqOG6vktLTOG7iuG6scOd4busVOG6vuG7iuG6sOG7sOG7ijXDneG7sCrDiuG7ijU+Kljhu4o0KOG7ijVZOeG7iiTDouG7iiTDleG7ik1OTeG6vkxMT+G6vk/Dkkrhur7hu4jhu4jhu4jhu4rDmikqWOG7iuG7hjUzJipY4buKw5o/w4rhu4o0KOG7ijXDneG7sCrhu4oq4buYJeG7ikrhu4jEqE3hu4pUWTbhurXhu64q4buKNOG7jCpY4buKSsSoTOG6vk5LTuG6vkxKw5Lhur7hu4jhu4jhu4jhu4rDmikqWOG6vOG7ijQo4buKNVk54buKJMOi4buKJVvDneG7iirhu5gl4buKSuG7iMSoTuG7iiTDleG7iktN4buI4bq+w5PEqMSo4bq+S05L4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKljhu4Lhur7hu4p5KOG7ijXDneG7sCrhu4rDmuG7kuG7iljDneG7kMOd4buKMjbhurXhu6o14buKNTMmKljhu4oq4buYJeG7ikrhu4jEqE7hu4okw5Xhu4rEqMOTTeG6vuG7iE/EqOG6vkxKSuG6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpY4bq84buKNCjhu4o1w53hu7Aq4buKVDoq4buKMVnhu5DDneG7ijVZw53hu4pZw5UqWeG7ilRZNuG6teG7rirhu4o04buMKljhu4oq4buYJeG7ikrhu4jEqE/hu4okw5Xhu4pLw5Phu4jhur5LT07hur5LT+G7iOG6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpY4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGaOG7qCrhu4pUw5QqWeG7isOaP8OK4buKVCEqWOG7ijXhu45U4buKNcOd4buqMeG7ilQhKljhu4pV4buiKuG7iuG6scOV4buKWMOd4buQw53hu4oyNuG6teG7qjXhu4o9WcOd4buqNuG7iirDlMOd4buK4bqx4buw4buKNVnDneG7ilnDlSpZ4buK4buOKuG7ilXhu6Iq4buKNMOj4buKNeG6o+G7ijVZ4buOKljhu4rEqOG7iC9K4buIxKhN4buKw5rhu6oq4buKWeG7qjXhu4o1WeG7jipY4buKw5IvSuG7iMSoTuG7isOafSrhu4rhurHhu7bhu4rDmuG7kuG7ijXDneG7qjHhu4oqWVAq4buKw5Lhu4rDmn0q4buKPVnDneG7qjbhu4oqw5TDncOK4buKxKjhu4rDmn0q4buKNSjhu4pU4buOJuG7ilRh4buM4buKVCEqWOG7ilXhu6Iq4bq+4buKaVnDneG7ilQ5VOG7isOa4buS4buKU+G7jCrhu4pZw5UqWeG7ik7hu4oyNuG6teG7qjXhu4rDmuG7tipZ4buKWMOd4buQw53hu4oyNuG6teG7qjXhu4o9WcOd4buqNuG7iirDlMOdw4rhu4pL4buKMjbhurXhu6o14buKw5rhu7YqWeG7isOa4bu0Klnhu4pUWeG7uOG7iljDneG7kMOd4buKMjbhurXhu6o14buKPVnDneG7qjbhu4oqw5TDneG7ilUm4buKKljDoF3DneG7ij1Zw53hu6o24buKKsOUw53hu4ozNzXhu4rDmn0qw4rhu4pT4buMKuG7ilnDlSpZ4buKxKjhu4o94buqNeG7iiQ2UCrhu4pYw53hu5DDneG7ijI24bq14buqNeG7ijUo4buKVOG7jibhur7hu4rDtcOd4busKuG7ij1ZISpY4buKVDoq4buKw5p9KuG7ijVZw6Dhu4o9WcOd4buqNuG7iirDlMOd4buKLeG7ijUo4buKVOG7jibhu4o1KSrhu4rDmjsqWOG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hFPhu4o0NeG6tSTDmUPDjCU0Ji1Tw51Vw50tVyYqNS3hurfDmcOdWFk14bq6KiYzJeG7jCTDjEbDrOG7tCpZ4buK4buPw53hu4wqWOG7hC9TRuG7hC8xRg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]