(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ rau an toàn vào dịp Tết Nguyên đán, những ngày này, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân đang tích cực làm đất, chăm sóc và trồng mới các loại rau vụ đông.
d03DgeG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqG5O4buw4buQ4buE4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7fhu7Dhu4Qk4buwLeG6suG7kE5M4buYxrDhu7nDleG7rOG7quG7sE5LJeG7qeG7t3h34buq4buw4buo4buU4buYTHhuT+G7gE3hu7nhu4Dhu7bhu4Dhu7nhu4BN4bqo4buS4bu54buq4buW4buA4bu54buo4bqy4bus4bu54buSw4Lhu6zhu7kjV+G7ueG7guG7nuG7mEzhu7l3L+G7quG7sOG7qOG7lOG7mEx4dy9Nw4F4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8Wow6Lhu4ThurLhu4bhu7d4w6lNQuG7kuG7ueG7guG6tMWo4bu54buy4buYTOG7ueG7mE3hu6zhu7nhu4Dhurjhu6zhu7nhu4BY4bqy4bu54buwTcOS4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7nhu7BOw43hu6zhu7nhu7BNV+G7ueG7qOG6suG7rOG7ueG6suG7mOG7ueG7sOG7lMOC4buY4bu5I8OC4buU4bu54buGw5LFqOG7uW7DjOG7sOG7ucOpTOG7rCXDjeG7mOG7ueG7guG6tOG7mOG7q+G7ueG7mE1A4buYTOG7ueG7mEzDgiXhu7nhu5jDgiXhu6vhu7nhu7DhuqRO4bu54buA4bq04buA4bu54buCw5LhurLhu7nFqE3DnVThu5hM4bu54buw4buow43hu5jhu7nhu4LDkuG6suG7ueG6vsOC4buY4bu54buw4buM4buYTeG7q+G7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7hkXhu5jhu7nhu4LhurLhu5hM4bu54buwT+G7gE3hu7nhu4Dhu7bhu4Dhu7nhu5DDguG7kuG7ueG7gsOJ4buw4bur4bu54buATeG6qOG7kuG7ueG7quG7luG7gOG7uSPDguG7ueG7sOG7qFDhu5hM4bu54buSVU7hu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu5Dhu5ThuqRO4bu54buo4bqy4bus4bu5I1fhu7nhu4Lhu57hu5hM4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h3TuG7kkzhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu34buG4buwTeG7rOG7kuG6vuG7uU424buE4buY4buw4buE4buo4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7c9TuG7huG7sE3GsOG7ueG6sEFBxagk4bup4bu5TeG7hE5MTeG7sMaw4bu5xIJBQcWoJOG7qeG7t+G7ueG7quG7qOG7gHXhu7cvL+G7gOG7huG7mOG7seG6vuG6suG7lOG7sE3hurLhu5hNTeG7lOG6suG7sSPhu5gv4buG4buE4buqw5Thu7Dhu5TFqC/hu5jhu4Q94buqL8OAw4DhuqLDgy/DgcSCw4Hhu4bDgcOBQcODw4HhuqLhuqDhu7DhuqDhuq7hurbEguG6oOG7kEHhu7HDlcWoTMWp4buodeG6ouG6osOD4bu34bu54bqy4buQ4buwdeG7t25P4buATeG7ueG7gOG7tuG7gOG7ueG7gE3huqjhu5Lhu7nhu6rhu5bhu4Dhu7nhu6jhurLhu6zhu7nhu5LDguG7rOG7uSNX4bu54buC4bue4buYTOG7t+G7uT1O4buG4buwTXXhu7fhurBBQeG7t+G7uU3hu4ROTE3hu7B14bu3xIJBQeG7t+G7uS94dy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag24bqyxajhu7BO4buU4buY4bu3eMOp4bqo4buS4bu54buY4bqyJeG7q+G7ueG7sOG7lMOC4buY4bu54buw4buM4buYTeG7uUxO4buE4buU4bu54buw4buoUOG7mEzhu7lNVOG7mOG7ucOAQeG7seG6oEFB4bu5TeG6suG7ueG7qOG6suG7rOG7ueG7ksOC4bus4bu54buA4bq04buA4bu54buQ4buU4bqkTuG7seG7uTXDjeG7mOG7ueG7gOG6pOG7mE3hu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4BFJeG7ueG7sOG7qFDhu5hM4bu54buATVjhu7nhu5Dhu7bhu4Dhu6vhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4LDkuG6suG7ucWoTcOdVOG7mEzhu7nhu7BOw4zFqOG7ueG7sFfhu4Dhu7nhu5Lhu6Thu7nhu6hR4buYTOG7ueG7hk7hu4jhu5jhu7nhu7BP4buATeG7ueG7mE1A4buYTOG7ueG7gEUl4bu54buA4buW4bu54buwTcOS4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7nhu7BOw43hu6zhu7nhu7BNV+G7ueG7sOG7oOG7sOG7q+G7ueG7mE3DneG7ueG7hsOd4bqy4bu54buATeG7rFHhu7Dhu6vhu7nhur5P4bur4bu5TcOC4buYTeG7q+G7ueG7sOG7nE7hu6vigKbhu7lM4bqq4buY4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bu5I1VO4bu54buATeG7suG7mEzhu7nhu5hN4bq64buY4bu54bqy4buY4bu54buw4buUw4Lhu5jhu7nhu7BN4bu24buA4bu5xahN4bq84buS4bur4bu54buw4buo4busJeG7uSThu6zDieG7sOG7ueG7mEzhu6xQ4buY4bu5TOG7oOG7gOG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4d07hu5JM4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t0424buE4buY4buw4buE4buo4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7c9TuG7huG7sE3GsOG7ueG6sEFBxagk4bup4bu5TeG7hE5MTeG7sMaw4bu5w4PhuqDhuqDFqCThu6nhu7fhu7nhu6rhu6jhu4B14bu3Ly/hu4Dhu4bhu5jhu7Hhur7hurLhu5Thu7BN4bqy4buYTU3hu5ThurLhu7Ej4buYL+G7huG7hOG7qsOU4buw4buUxagv4buY4buEPeG7qi/DgMOA4bqiw4Mvw4HEgsOB4buGw4HDgUHDg8OAQeG6tuG7sMOBw4PDg+G6ruG6tuG7kEHhu7HDlcWoTMWp4buodeG6sOG6sMOA4bu34bu54bqy4buQ4buwdeG7t25P4buATeG7ueG7gOG7tuG7gOG7ueG7gE3huqjhu5Lhu7nhu6rhu5bhu4Dhu7nhu6jhurLhu6zhu7nhu5LDguG7rOG7uSNX4bu54buC4bue4buYTOG7t+G7uT1O4buG4buwTXXhu7fhurBBQeG7t+G7uU3hu4ROTE3hu7B14bu3w4PhuqDhuqDhu7fhu7kveHcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNuG6ssWo4buwTuG7lOG7mOG7t3g4xKjhu7nhu5hF4buYTOG7ueG7gOG6suG7lOG7uU1O4buI4bus4bu5xq/hu6zhuqbhu7nhu6rhuqbhu5jhu7kk4busw4nhu7Dhu6vhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4LDkuG6suG7ucWoTcOdVOG7mEzhu7nhu4Lhuqzhu7nhu7BP4buATeG7ueG7gOG7tuG7gOG7uU3DnVXhu5hM4bu54buGw4rhu5jhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu4ZF4buY4bu54buw4bq6xajhu7nhu7Dhu6jhu6zhu5hM4bu54buATeG6qOG7kuG7ueG7quG7luG7gOG7q+G7ueG6tMWo4bu54buGV+G7mEzhu7nDlE3hu5ThurLhu7lN4bua4buALcOUO+G7ueG7sE3hu6zhurrhu7Dhu6vhu7nhu6rhu7jhu7nhu4ZX4buYTOG7ueG7sE3hu6zhu6Dhu4Dhu7nhur7huqbhu5Thu7kj4buI4bu54buwTeG7tuG7gOG7uSPhurrhu7Dhu7nhu4Dhu5bhu7nhu5hM4busUOG7mOG7uUzhu6Dhu4Dhu7lNQOG7rOG7ueG7gFThu6vhu7nhu6pO4buYTeG7uU3hu5rhu4Dhu7nhu4LEqOG7ucWoTcag4buYTOG7ueG7sOG7qOG7tOG7ueG7qkXhu6zhu7nhur7hu4jhu5hN4bu54buATeG7lOG7ueG7qOG6suG7rOG7ueG7ksOC4bus4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h3TuG7kkzhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3Tjbhu4Thu5jhu7Dhu4Thu6jhu7fhu7nhu6rhu7Al4buQ4buEdeG7tz1O4buG4buwTcaw4bu54bqwQUHFqCThu6nhu7lN4buETkxN4buwxrDhu7nDg+G6oOG6oMWoJOG7qeG7t+G7ueG7quG7qOG7gHXhu7cvL+G7gOG7huG7mOG7seG6vuG6suG7lOG7sE3hurLhu5hNTeG7lOG6suG7sSPhu5gv4buG4buE4buqw5Thu7Dhu5TFqC/hu5jhu4Q94buqL8OAw4DhuqLDgy/DgcSCw4Hhu4bDgcOBQcODw4DDgOG6tuG7sOG6sOG6osSCxILEguG7kEHhu7HDlcWoTMWp4buodeG6sMSCw4Hhu7fhu7nhurLhu5Dhu7B14bu3bk/hu4BN4bu54buA4bu24buA4bu54buATeG6qOG7kuG7ueG7quG7luG7gOG7ueG7qOG6suG7rOG7ueG7ksOC4bus4bu5I1fhu7nhu4Lhu57hu5hM4bu34bu5PU7hu4bhu7BNdeG7t+G6sEFB4bu34bu5TeG7hE5MTeG7sHXhu7fDg+G6oOG6oOG7t+G7uS94dy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag24bqyxajhu7BO4buU4buY4bu3eDZN4buu4bu54buw4buo4bua4buYTOG7ueG7quG6puG7mOG7uSThu6zDieG7sOG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu5hNw4Lhu7nhu5DDnVVO4bu54buCxKjhu7nhu5hM4bqo4buY4bu54buA4bue4buY4bu54buw4buoVuG7mEzhu7kkReG7kuG7ueG7mE3hurrFqOG7q+G7ueG7hsOK4buY4bu54buCw4zhu5jhu7kjTuG7iOG7gOG7uUxO4bqm4buS4bu54buw4bugTuG7ueG7guG6suG7ueG7quG7uOG7ueG7hlfhu5hM4bu54buwTeG7rOG7oOG7gOG7ueG6vuG6puG7lOG7uSPhu4jhu7nhu7BN4bu24buA4bu5I+G6uuG7sOG7q+G7ueG7sOG7tOG7ueG7guG7luG7uUxO4bq04bu54buwTcOC4buYTeG7uU3huqThu6vhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buATeG6qOG7kuG7ueG7quG7luG7gOG7uUxO4bqm4buS4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h3TuG7kkzhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3Tjbhu4Thu5jhu7Dhu4Thu6jhu7fhu7nhu6rhu7Al4buQ4buEdeG7tz1O4buG4buwTcaw4bu54bqwQUHFqCThu6nhu7lN4buETkxN4buwxrDhu7nEgkFBxagk4bup4bu34bu54buq4buo4buAdeG7ty8v4buA4buG4buY4bux4bq+4bqy4buU4buwTeG6suG7mE1N4buU4bqy4buxI+G7mC/hu4bhu4Thu6rDlOG7sOG7lMWoL+G7mOG7hD3hu6ovw4DDgOG6osODL8OBxILDgeG7hsOBw4FBw4PDgMODw4Dhu7DhuqDEguG6sOG6oMOA4buQQeG7scOVxahMxanhu6h1w4PhuqDhu7fhu7nhurLhu5Dhu7B14bu3bk/hu4BN4bu54buA4bu24buA4bu54buATeG6qOG7kuG7ueG7quG7luG7gOG7ueG7qOG6suG7rOG7ueG7ksOC4bus4bu5I1fhu7nhu4Lhu57hu5hM4bu34bu5PU7hu4bhu7BNdeG7t+G6sEFB4bu34bu5TeG7hE5MTeG7sHXhu7fEgkFB4bu34bu5L3h3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDbhurLFqOG7sE7hu5Thu5jhu7d4OFDhu5hM4bu54buwTcOaTuG7q+G7ueG7sOG7qFDhu5hM4bu54buo4bqmTuG7uSNX4bu54buC4bugTuG7uSNVTuG7ueG7qOG6suG7rOG7ueG7mE1C4buS4bu5TE7huqbhu5Lhu7lNTuG7iOG7mOG7ueG7sMOdw5nhu5hM4bu54buwTeG7tOG6suG7uS3hu7nhu7BNTsOM4bus4bu54buAV+G7gOG7ueG6vlF3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDbhurLFqOG7sE7hu5Thu5jhu7d4d07hu5JM4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t0424buE4buY4buw4buE4buo4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7c9TuG7huG7sE3GsOG7ueG6sEFBxagk4bup4bu5TeG7hE5MTeG7sMaw4bu5w4PhuqDhuqDFqCThu6nhu7fhu7nhu6rhu6jhu4B14bu3Ly/hu4Dhu4bhu5jhu7Hhur7hurLhu5Thu7BN4bqy4buYTU3hu5ThurLhu7Ej4buYL+G7huG7hOG7qsOU4buw4buUxagv4buY4buEPeG7qi/DgMOA4bqiw4Mvw4HEgsOB4buGw4HDgUHDg+G6oMOBw4Phu7DDg8SCw4DDgOG6tuG7kEHhu7HDlcWoTMWp4buodeG6sMOD4bu34bu54bqy4buQ4buwdeG7t25P4buATeG7ueG7gOG7tuG7gOG7ueG7gE3huqjhu5Lhu7nhu6rhu5bhu4Dhu7nhu6jhurLhu6zhu7nhu5LDguG7rOG7uSNX4bu54buC4bue4buYTOG7t+G7uT1O4buG4buwTXXhu7fhurBBQeG7t+G7uU3hu4ROTE3hu7B14bu3w4PhuqDhuqDhu7fhu7kveHcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNuG6ssWo4buwTuG7lOG7mOG7t3g1w43hu5jhu7nhu4DhuqThu5hN4bu54buA4bq04buA4bu54buQ4buU4bqkTuG7ueG7qOG6suG7rOG7q+G7ueG7gFjhu6vhu7nGr+G7rOG6puG7ueG7sOG7qOG7rCXhu4rhu5jhu7nhu7BN4bug4buYTOG7ueG7mE3Dncaw4bu5NsOC4bu54buATeG7rOG6suG7q+G7ueG7quG7rOG7uU3DguG7lOG7q+G7ueG6vuG6qsWo4bu54buA4bqmTuG7q+G7seG7seG7seG7ueG7mE1O4buK4bus4bu5TVHhu7nhu4ZF4buY4bu54buAxqDhu5jhu7nhu7Dhu6hQ4buYTOG7ueG7gEUl4bu54buo4bqy4bus4bu54buSw4Lhu6zhu7nhu5JVTuG7ueG7mE3Dncaw4bu5NuG6uOG7mOG7ueG7sEUl4bur4bu54buS4bqo4buYTOG7ueG7sEUl4bu5JOG6suG7mE3hu6vhu7lNw4Lhu5hN4bu54buwRSXhu6vhu7Hhu7Hhu7Hhu7lu4buo4buU4buYTOG7ueG7guG7luG7q+G7ueG7gOG6tOG7gOG7uU1R4bu54buGReG7mOG7ueG7sOG6usWo4bu54buw4buo4bus4buYTOG7ueG7sOG7qFDhu5hM4bu54buA4bq04buA4bu54buQ4buU4bqkTuG7ueG7qOG6suG7rOG7ueG6qOG7mOG7ueG7kOG6tOG7ueG7mEzhuqrhu5jhu7nhu5hMw4Il4bur4bu54buYTeG6suG7mE3hu7nhu4BN4buU4bu54buwTeG7rOG7uU3hu5ThuqThu4BN4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h3TuG7kkzhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3Tjbhu4Thu5jhu7Dhu4Thu6jhu7fhu7nhu6rhu7Al4buQ4buEdeG7tz1O4buG4buwTcaw4bu54bqwQUHFqCThu6nhu7lN4buETkxN4buwxrDhu7nEgkFBxagk4bup4bu34bu54buq4buo4buAdeG7ty8v4buA4buG4buY4bux4bq+4bqy4buU4buwTeG6suG7mE1N4buU4bqy4buxI+G7mC/hu4bhu4Thu6rDlOG7sOG7lMWoL+G7mOG7hD3hu6ovw4DDgOG6osODL8OBxILDgeG7hsOBw4FBw4PhuqLDgcOB4buww4DEgsOA4bqgQeG7kEHhu7HDlcWoTMWp4buodcOD4bqg4bqg4bu34bu54bqy4buQ4buwdeG7t25P4buATeG7ueG7gOG7tuG7gOG7ueG7gE3huqjhu5Lhu7nhu6rhu5bhu4Dhu7nhu6jhurLhu6zhu7nhu5LDguG7rOG7uSNX4bu54buC4bue4buYTOG7t+G7uT1O4buG4buwTXXhu7fhurBBQeG7t+G7uU3hu4ROTE3hu7B14bu3xIJBQeG7t+G7uS94dy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag24bqyxajhu7BO4buU4buY4bu3eG7hu5TDguG7mOG7ueG7sOG7jOG7mE3hu7lNTuG7iOG7mOG7ucWoTeG6tOG7sOG7ueG7sOG7qE7EqOG7mOG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nDgeG6oOG7sUFBQeG7uU3hurLhu7nhu6jhurLhu6zhu7nhurLhu5jhu7nhu7Dhu5TDguG7mOG7q+G7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu4Lhu5bhu7nhu4Dhu5bhu7nDlE3hu5Thuqbhu5hM4bu54bqi4buxQUFB4bu5TeG6suG7ueG6tMWo4bu54buGV+G7mEzhu7nGr+G7rCXhu7nhu7Dhu6jDk+G7mE3hu7nhu6rhuqbhu5jhu7kk4busw4nhu7Dhu7nhu7BN4buE4buU4bu54buwTsON4bus4bu54buATeG7rOG6vOG7mOG7ucahTuG7hOG7sOG6tSxq4bux4bu5buG6pE7hu7nhu4DhurThu4Dhu7kjVuG7mEzhu7nhu6rhuqbhu5jhu7kk4busw4nhu7Dhu7nhu6jhurLhu6zhu7nhurLhu5jhu7nhu7Dhu5TDguG7mOG7q+G7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7gsOS4bqy4bu5xahNw51U4buYTOG7ueG7guG6rOG7ueG7guG6uOG7rOG7ueG7sMOd4bu54buAVOG7ueG7quG7pOG7uU3huqThu7nhu7Dhurjhu5hM4bu54buYTcOd4bu5TeG7iOG7ueG7sE3hu6Dhu5hM4bu5w5TDjeG7mE3hu7nhu5LDnVThu5hM4bu54buwTeG7lOG6tOG7sOG7ueG7mMOdVeG7gOG7q+G7ueG7mE3DguG7ueG7kMOdVU7igKZ3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eHdO4buSTOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7dONuG7hOG7mOG7sOG7hOG7qOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu3PU7hu4bhu7BNxrDhu7nhurBBQcWoJOG7qeG7uU3hu4ROTE3hu7DGsOG7ucSCQUHFqCThu6nhu7fhu7nhu6rhu6jhu4B14bu3Ly/hu4Dhu4bhu5jhu7Hhur7hurLhu5Thu7BN4bqy4buYTU3hu5ThurLhu7Ej4buYL+G7huG7hOG7qsOU4buw4buUxagv4buY4buEPeG7qi/DgMOA4bqiw4Mvw4HEgsOB4buGw4HDgUHDg+G6rkHhurDhu7DDgMOAQeG6osOA4buQQeG7scOVxahMxanhu6h14bqiw4BB4bu34bu54bqy4buQ4buwdeG7t25P4buATeG7ueG7gOG7tuG7gOG7ueG7gE3huqjhu5Lhu7nhu6rhu5bhu4Dhu7nhu6jhurLhu6zhu7nhu5LDguG7rOG7uSNX4bu54buC4bue4buYTOG7t+G7uT1O4buG4buwTXXhu7fhurBBQeG7t+G7uU3hu4ROTE3hu7B14bu3xIJBQeG7t+G7uS94dy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag24bqyxajhu7BO4buU4buY4bu3eG5N4buE4buU4bu54buATcOS4bu5ak1W4buYTOG7uW5Nw5Lhu7nDosOC4bur4bu5TVHhu7nhu6rhuqbhu5jhu7kk4busw4nhu7Dhu7nhu6jhurLhu6zhu7nhurLhu5jhu7nhu7Dhu5TDguG7mOG7ueG7sOG6pE7hu7luTcOS4bu54buw4buow4nhu5jhu7luTU7hu4jhu6zhu7nDouG7luG6ssaw4bu5ZUPhu4Dhu7nhu4ZW4bu5TU7hu4jhu5jhu7nhu7DhuqRO4bu5TE7hurThu7nFqE1F4buY4bu54bq+4buW4buY4bu54buA4bqy4buU4bur4bu54buYTcOd4buYTOG7uUxO4bq04bu54buA4bq04buA4bu54buQ4buU4bqkTuG7ueG7qOG6suG7rOG7q+G7ueG7gFjhu7nDlE3hurThu7lS4buY4bu54buCw5Lhu5hN4bu5I8OC4bu5TOG6uOG7mOG7ueG7sMOM4buw4bu54buA4buW4bu5JOG7rOG7uU3DnVXhu5hM4bu54buw4bqo4buYTOG7q+G7ueG7mMON4buY4bu54buA4bq04buA4bu5TVHhu7nhu7Dhu6hQ4buYTOG7ueG7qOG6suG7rOG7ueG7qMOJ4buw4bu54buwT+G7gE3hu7nhu4Dhu7bhu4Dhu7nhu4BN4bqo4buS4bu54buq4buW4buA4bu54buARSXhu7nhu7Dhu6hQ4buYTOG7seG7uW7hu6jhurLhu5hN4bu54buwTVjhu7nhu7BNw5pO4bu54buwTsOM4buw4bu54buwTeG7rOG6uuG7mOG7ueG7kMOZTuG7q+G7ueG6vsOC4bu54buA4buU4buY4bu54buqSeG7ueG7kOG7tuG6suG7ueG7gE3hu5rhu5jhu7nhu7BNw43hu5Lhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu5Dhu5ThuqRO4bu54buo4bqy4bus4bu54buSw4Lhu6zhu7nhu4Dhu5bhu7lNTuG7iOG7rOG7ucav4bus4bqm4bu5w5RO4buYTeG7ueG7sMOM4bu54buA4bqy4buU4bu54buCxKjhu7lMTuG7hOG7lOG7ueG7sOG7qFDhu5hM4bur4bu54bq0xajhu7nhu4ZX4buYTOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG6vk7hu4jhu5jhu7nFqE3hurTFqOG7ucOUO+G7ueG7sE3hu6zhurrhu7Dhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu54buATeG6qOG7kuG7ueG7quG7luG7gOG7ueG7gsSo4bu54buo4bqy4bus4bu54buSw4Lhu6zhu7nFqE3hurThu7Dhu7nhu7Dhu6hOxKjhu5jhu7nhu7Dhu6Dhu7Dhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqCzhu6zhu7BN4buU4buo4bu3eMSRw43hu7nDqUzhu5rhu4B3L8WoeA==

Lê Ngọc

Từ khóa: rau màu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]