• Chờ đổi thay ở những bản vùng khó
    2023-05-25 14:17:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Trở lại ba thôn Kịt, Cao Hoong, Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước chúng tôi nhận thấy một sự đổi thay thấy rõ. Điện đã bừng sáng từ con đường vào các thôn đến những ngôi nhà sàn mái lá. Có điện, có đường, cuộc sống của 300 hộ dân các...

Tắt [X]