(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023, mới đây khoa Văn hóa – Xã hội, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức chương trình thiện nguyện tại chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa). Chương trình được triển khai theo nội dung đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu giải pháp phát triển loại hình du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s0Fs4bqsQS1lceG7l+G7mXM34bq1cWzhu5NBOOG6s8OjQOG7t+G6rndz4buZ4bq1S+G6u+G7l+G6teG7lcO5xKnhurUo4bq/c+G6teG7lXVlOeG6tUDhu5XDtOG6tUHhu5VldOG6teG6pOG6ueG6tUrDgeG6tXHhu53EqeG7leG6tUDhu5Vlc+G7leG6teG7lHVl4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXEqeG7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6tUHhu5Xhu5fDtXPhurVz4buZw4HhuqjDtXPhurVB4bq74buX4bq1xKnhu5XhuqBl4bq14buU4bup4buX4bq1UXRz4buZ4bqjL+G7leG6pcOj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu5RsZWrhurPDo0Dhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6teG7s+G7lXRz4buZ4bq1QeG7t+G6uXThurXigJwo4bub4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVz4buZ4buVw6h04bq14oCT4bq1UOG7lcWpc+G7meG6tWvDtOG6tWXhu5fhurXhu4nhu53hurXhu4nhu6XhurVx4bq74buX4bq14buz4buVxqFl4bq14bu5ZcOB4oCdOeG6tcSp4bq/c+G6tcSp4bqw4bq1cOG7jeG6teG7lXThurvEqeG7leG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurVz4bq/cuG6teG7lcO5xKnhurXhuqfDouG6p+G6p+G6teKAk+G6teG6p8Oi4bqn4bqtOeG6tXJ24buX4bq1a2fhuqjhurVw4buVdGXhurUo4bq/c+G6teG7lXVl4bq14oCT4bq1PMOq4bq14buV4bur4buXOeG6tUDhu7fhuq53c+G7meG6tUvhurvhu5fhurXhu5XDucSp4bq1KOG6v3PhurXhu5V1ZTnhurVA4buVw7ThurVB4buVZXThurXhuqThurnhurVKw4HhurVx4budxKnhu5XhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZeG6tWvDquG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1xKnhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurVB4buV4buXw7Vz4bq1c+G7mcOB4bqow7Vz4bq1QeG6u+G7l+G6tcSp4buV4bqgZeG6teG7lOG7qeG7l+G6tVF0c+G7meG6tcOg4bqsw6rhurXhu5R04buHc+G7meG6tUDhu5Vlc+G7lTnhurXhu5R04buHc+G7meG6teG7lHVl4bqhYeG6tcSo4buV4bqu4buvc+G7meG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq1a+G6rnjEqeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu5VsdOG6tXPhu6vhu5fhurVqw4Fz4buZ4bq1a+G7j+G6tUHhurnhu5fhurVw4buVdGXhurXhu5XDucSp4bq1xKlo4buz4bq1QeG7o3Phu5XhurXigJxT4buZ4buV4buXw7Jz4bq1xKnhurDDgeG6teG7meG7l+G6veG7l+G6teG7s+G7lcOp4buz4bq14buz4buVw6lB4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXF04bq74buX4bq14buV4bubc+G7leG6tWrDgeG6tXHhu53EqeG7leG6tUFncuG6tXHhu5dz4buV4bq1QeG7t8Oyc+G6tWvhu51l4bq14buJ4bq5c+G6tUHhu6Nz4buV4bq1QOG7lWVz4buV4bq14buUdWXigJ1h4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6rWThuqvhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqvhuqUv4bqlY+G6q2rhuqnhuqXhuqXhuqnhuqfhuqfhuqVB4bqnYmTEkeG6qXHDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MWPhuqXhuqfhurPhurVlcUEx4bqzQOG7t+G6rndz4buZ4bq1S+G6u+G7l+G6teG7lcO5xKnhurUo4bq/c+G6teG7lXVlOeG6tUDhu5XDtOG6tUHhu5VldOG6teG6pOG6ueG6tUrDgeG6tXHhu53EqeG7leG6tUDhu5Vlc+G7leG6teG7lHVl4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXEqeG7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6tUHhu5Xhu5fDtXPhurVz4buZw4HhuqjDtXPhurVB4bq74buX4bq1xKnhu5XhuqBl4bq14buU4bup4buX4bq1UXRz4buZ4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuq1k4bqr4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo8Sow6nEqeG6tWxy4bq1c+G7leG7peG6tUHhurvhu5fhurVA4bu3w4Fz4buZ4bq1QWdy4bq1QOG6tuG6tUHhu5Xhu5fDtXPhurXhuqzDquG6teG7leG7q+G7l+G6tcSp4buV4bqgZeG6teG7lOG7qeG7l+G6tVF0c+G7meG6tcSp4bqgc+G7meG6tcSpw6nEqeG6tWvhu69z4bq14bqk4budOeG6tXPhu5XhurnhurXhu5Xhur104bq1QWdy4bq1xKnhu5XhuqLhu7PhurXhur1z4buV4bq1ceG6rsOB4bq1c+G7l8O1cmHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6ModuG7l+G6tUHhu5dz4buV4bq1QeG7lWlz4bq14oCcUOG7jUHhurVzxrDhu5fhurVBaHLhurVxw7pz4buZ4bq14oCT4bq1cWVz4bq1QeG7pWXhurXhuqjDssOB4bq1QeG7leG6ruG7r3Phu5nigJ054bq1xKnhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurVB4buV4buXw7Vz4bq1c+G7mcOB4bqow7Vz4bq1xKl14bq14bu54bqy4bq1QeG7lWVy4bq14buZ4buXZTnhurXhu7Phu5XGsOG7l+G6teG7lXjhu7PhurXEqcODZeG6tcSpw6nEqeG6tcSpw6lz4bq14buJ4burOeG6teG6qOG6teG7icOpxKnhurXhu7nhu5/hurXhu4jDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVT4buV4buX4bq1QOG7lWVz4buV4bq14buUdWU54bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1S2XhurVw4buVdGXhurVA4buy4bq1QOG7lWVz4buV4bq14buUdWU54bq1QOG7t8OBc+G7meG6tUFncuG6tXDEkOG6tXPhur9z4buZ4bq14bu5xrBz4buZ4bq1UMOBUmXigKbhurXhuqThurnhurXEqcOpxKnhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqTnhurVz4buV4bq54bq14buV4bq9dOG6tUFncuG6tXDhu5XDqcSpYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVkw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqtj4bqt4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bqr4bqlL+G6pWPhuqtq4bqp4bql4bql4bqp4bqp4bqn4bqtQeG6peG6q2Lhuqfhuqdxw6Jh4buh4buz4buZNuG7tzFk4bqn4bqr4bqz4bq1ZXFBMeG6s0Dhu7fhuq53c+G7meG6tUvhurvhu5fhurXhu5XDucSp4bq1KOG6v3PhurXhu5V1ZTnhurVA4buVw7ThurVB4buVZXThurXhuqThurnhurVKw4HhurVx4budxKnhu5XhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1xKnhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurVB4buV4buXw7Vz4bq1c+G7mcOB4bqow7Vz4bq1QeG6u+G7l+G6tcSp4buV4bqgZeG6teG7lOG7qeG7l+G6tVF0c+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqrY+G6reG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6Phu4jDqcSp4bq14bu54buf4bq1cOG7lcOpcjnhurVB4bqu4bq14bqkaHPhurXhu7nhurDEqeG6tXDhu5V0b+G6tcSp4buVdOG6tcSpw6nEqeG6tWxy4bq1c+G7leG7peG6tUHhurvhu5fhurVA4bu3w4Fz4buZ4bq1QWdy4bq1QeG6tuG6tUHhu5Xhu5fDtXPhurXhuqzDquG6teG7leG7q+G7l+G6tcSp4buV4bqgZeG6teG7lOG7qeG7l+G6tVF0c+G7mWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4bq74buX4bq1xKnhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5U54bq1xKnDqcSp4bq14buJw6nEqeG6teG7ueG7n+G6tcSpw4Nl4bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1U+G7leG7l+G6tUDhu5Vlc+G7leG6teG7lHVlOeG6teG7iMO1c+G7leG6teG6pOG7l8O1c+G6tUtl4bq1cOG7lXRl4bq1QOG7suG6tUDhu5Vlc+G7leG6teG7lHVl4bq1a8Oq4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVw4buVw6lyOeG6tUHhuq7hurXhuqRoc+G6tcSp4buVw4Jl4bq14buJw7Vz4buV4bq1cuG7l+G7kXPhurXhu7Phu5XGoTjhurVB4bu3ZXThurXhu7XDgeG6ueG6tcSp4buVdOG6tcSpw6nEqeG6tWxy4bq1c+G7leG7peG6tXLhu6nhurXEqcWp4buXOeG6tcSpdeG6teG7lXThurlz4bq1xKnhur1z4buV4bq1a+G7g8Sp4bq14buJ4buXw7VB4bq1cOG7lXXhurVw4buV4bq/c+G6tWtlc+G7meG6tWvhuq54xKnhurVzw4HFqeG7l+G6tWrhuq7DvXPhu5nhurVB4bq74buX4bq1QOG7t8OBc+G7meG6tUFncuG6tUHhurbhurVB4buV4buXw7Vz4bq14bqsw6rhurXhu5Xhu6vhu5fhurXEqeG7leG6oGXhurXhu5Thu6nhu5fhurVRdHPhu5k54bq14bqkduG7l+G6tUHhu7Fz4buZ4bq1cOG7l3Phu5XhurXhu7Phu5XGoeG6teG7leG7r3PhurXhuqfDouG6tUHhu7fhu5fDtcOB4bq1a+G7qXPhu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWNi4bqn4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6q8OiZOG7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6q+G6pS/huqfDouG6q2rhuqnhuqXEkeG6rWLhuqvhuqdB4bqp4bqr4bqrxJFjccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cxZGJk4bqz4bq1ZXFBMeG6s0Dhu7fhuq53c+G7meG6tUvhurvhu5fhurXhu5XDucSp4bq1KOG6v3PhurXhu5V1ZTnhurVA4buVw7ThurVB4buVZXThurXhuqThurnhurVKw4HhurVx4budxKnhu5XhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1xKnhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurVB4buV4buXw7Vz4bq1c+G7mcOB4bqow7Vz4bq1QeG6u+G7l+G6tcSp4buV4bqgZeG6teG7lOG7qeG7l+G6tVF0c+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2Ni4bqn4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqrw6Jk4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo8Sow6nEqeG6tWxy4bq1c+G7leG7peG6teG7leG6uXThurXhu5XhurBz4buZ4bq1QeG7lWVy4bq14buZ4buXZeG6teG7lXThurtB4bq1c8OpdDnhurXhu5nhu5dldOG6tXHhuq7DgeG6teG6pOG6v3PhurVz4buZ4buVw7XhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NT4buZdOG6ueG7l+G6teG7t2U54bq1xKnDqcSp4bq1bHLhurVz4buV4bul4bq1xKnDunPhurVr4bqueMSp4bq14buVw7pl4bq1cuG7m3Phu5XhurXhuqThurl04bq1c+G7lcOCc+G7meG6tUHhu5fhu41B4bq1cuG6osSp4bq14buVdOG6u0HhurVzw6l0OeG6teG6pOG6v3PhurVz4buZ4buVw7XhurXhuqTDgeG7l+G6tXPhu5Xhu6tzOeG6tUHhu5XDgOG6teG6pOG7neG6tUHhu7d0c+G7meG6tXDhu5XDgcWpc+G6tXDhu5Xhu7HhurXEqeG7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu34bubc+G7lWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NL4bqueMSp4bq14buJ4buX4buNQTnhurVA4bu3w4Fz4buZ4bq1QWdy4bq1QeG6tuG6tUHhu5Xhu5fDtXPhurXhuqzDquG6teG7leG7q+G7l+G6tcSp4buV4bqgZeG6teG7lOG7qeG7l+G6tVF0c+G7meG6tcOg4bqsw6rhurXhu5R04buHc+G7meG6tUDhu5Vlc+G7lTnhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6teG7lHThu4dz4buZ4bq14buUdWXhuqHhurVr4bqueMSp4bq1QeG7leG6uXPhu5XhurVxw63hu7PhurVB4bq24bq1xKnDgcaw4buX4bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6pWQ54bq1QeG7t+G6ssSp4bq1QeG7lcOB4burxKnhurXhu4hlc+G6tUDhurbhurVB4buV4buXw7Vz4bq14bqsw6rhurXhu5Xhu6vhu5c54bq14buY4buXw6l04bq14buV4bur4buX4bq14buy4buVw61B4bq14buZ4buXw6l04bq1KOG7l8O1QeG6tVNlcuG6tUHhu6Nz4buV4bq1QOG7lWVz4buV4bq14buUdWVh4bq1QOG7t8OBc+G7meG6tUFncuG6tXPhu4dy4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1cOG7lcOBxalz4bq14bqk4buXw7Jz4bq1xKnhu5XhuqBl4bq14buU4bup4buX4bq1UXRz4buZOeG6tXHhurnhurVyw6nhu5fhurVz4buV4bq54bq1aHLhurXDqeG7s+G6tXPDgcWp4buX4bq1auG6rsO9c+G7mTnhurXhu5nhu5fDgOG7s+G6tWvDveG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tUHhu7dv4bq1cuG7qeG6tcSpxanhu5c54bq1QeG7t2/hurXhu4nhu53hurXhu4nhu6XhurXhu7fhu6/hu5c54bq1xKl14bq14buVdOG6uXPhurXEqeG6vXPhu5XhurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9zYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzRcOBQeG7lXThu7fhurPDo+G6o+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4buUdOG6uXPhu5nhurVR4buXc+G7leG6oy/hu7lB4bu3dHPhu5nDo+G6oy/hu7PDow==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]