(vhds.baothanhhoa.vn) - Đại dịch COVID-19 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Tháng 7-2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp, nguy cơ gia tăng trở lại, đồng thời khuyến cáo việc duy trì các biện pháp ứng phó, nhất là tiêm chủng vắc-xin.
w73Dk+G6osOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rDssOSVuG7lEjDgeG7s+G7n+G6rcOq4buxw4Dhu6NE4buELSbDksagw4Al4buGxqDDgOG7hOG7nMOAT8OS4bqmw4BW4busw5XDgOG7guG6quG7msOAJUvDgOG7hOG6pOG7msOAVuG7rOG7tuG7pOG7hMOAR+G6qMOSw4BGw5Xhu4TDk8OAOcOq4buj4bqpYS3huqLDgsO9L8OT4bqi4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buq4bqtSOG6pEbDgeG7s8Oh4bqow5LDgEbDleG7hMOTw4A5w6rhu6PhuqlhLeG6osOCw4BH4bu2xajhu4TDgEYjw4Dhu4Lhuqbhu5rDgCXhu4bGoMOARsOSTcagw4Dhu4LDksSoxqDDgOG7qsOT4bu44buEw4BW4bqo4buq4buvw4Dhu5jDk+G7nMOA4buU4bu24bumxqBPdsOAw7LDk+G6psagT8OA4bqyLcOD4bqgw4PDg+G7r8OAw7JVw4Dhu4TDk+G7uOG7hMOAcMOAVsSow4BWw5PEqMOAT8OS4bukw5LDgHjhu5/huq3DqnnDgEfhuqbGoMOTw4BPw5LhuqbDgFbDk8Sow4BPw5Lhu6TDksOAJeG7hsagw4BH4bqkxqBPw4BW4bus4buaxqBPw4BPw5LhuqTDksOAR+G7muG6qMagw4BH4bqow5LDgEbDleG7hMOTw4Al4bqsw4Dhu4ThuqrGoMOTw4Dhu4Lhuqbhu5rDgCVKw4DGoMOTJMagT8OA4buCw5LEqMagw4BWw5NMw4Dhu5bhu6TDksOA4buE4buy4bqkw4Alw5LDgOG7rFhWw4DDsyhvw7MtOeG7muG7oy3Dg8OA4buE4bucw4BWw5NMw4Dhu5Thuqzhu5bDgOG7hMOT4buaw4BGw5Xhu4TDk8OAOcOq4buj4bqpYS3huqLDgsOAVuG7rMavw4DGoOG7iMagw4Dhu6rDk+G7uOG7hMOAVuG6qOG7quG7r8OAxqBPVz/DgOG7hMOZw4BPw5LhuqTDgFZDxqBPw4BW4busxq/DgOG7lOG6qMOS4buvw4BHU8agT8OAVsOT4bumw5LDgOG7mMOTVz/EqMagw4Dhu4Thuqbhu5rDgCXDkkvhu4TDgEZXP8OAVuG7rOG7jsOA4buE4bqm4buEw4Dhu4LDkkvGoMOA4buqw5Phuqbhu6rDgOG7uMagT8OA4buqw5Phu5zhu6/DgMagw5PhurxWw4Dhu5ThuqzDgFbDkuG7iOG7lsOA4buEw5Phu7LGoE/DgCVE4buELSbDksagdsO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw73DkuG7lk/DgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOBRsOTw5JGSMOAw5I5SMagVkjhu6zDgcOA4buuVj/hu5RI4bulw4Eqw5JGVsOT4buxw4DhurThuqDhuqDhu6om4butw4DDk0jDkk/Dk1bhu7HDgOG6ruG6oOG6ouG7qibhu63DgcOA4buu4bus4buE4bulw4EvL+G7hEbGoHbhu4LhuqThu5pWw5PhuqTGoMOTw5Phu5rhuqR2JcagL0ZI4buu4buYVuG7muG7qi/GoEgq4buuL8ODw4Phuq7hurAv4bqiw4Lhuq5G4bqi4bqiw4Lhuq7huq7huqDDg1bDguG6ssOD4buU4bqyLeG7hOG7miVI4bus4busduG7kuG7qk/DgcOA4bqk4buUVuG7pcOB4buf4bqtw6rhu7HDgOG7o0Thu4QtJsOSxqDDgCXhu4bGoMOA4buE4bucw4BPw5LhuqbDgFbhu6zDlcOA4buC4bqq4buaw4AlS8OA4buE4bqk4buaw4BW4bus4bu24buk4buEw4BH4bqow5LDgEbDleG7hMOTw4A5w6rhu6PhuqlhLeG6osOCw4HDgCrDkkZWw5Phu6XDgeG6tOG6oOG6oMOBw4DDk0jDkk/Dk1bhu6XDgeG6ruG6oOG6osOBw4Av4buzw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDvcOS4buWT8OA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4HDkjlIxqBWSOG7rMOBw4Dhu65WP+G7lEjhu6XDgSrDkkZWw5Phu7HDgOG6tOG6oOG6oOG7qibhu63DgMOTSMOST8OTVuG7scOA4bqi4bqw4bqw4bq04buqJuG7rcOBw4Dhu67hu6zhu4Thu6XDgS8v4buERsagduG7guG6pOG7mlbDk+G6pMagw5PDk+G7muG6pHYlxqAvRkjhu67hu5hW4bua4buqL8agSCrhu64vw4PDg+G6ruG6sC/huqLDguG6rkbEguG6oMOC4bqi4bqgw4PEglbhurLhuqLhurDDg+G7lOG6sC1PV8OS4buU4bqkw5IqKsOT4buaduG7kuG7qk/DgcOA4bqk4buUVuG7pcOB4buf4bqtw6rhu7HDgOG7o0Thu4QtJsOSxqDDgCXhu4bGoMOA4buE4bucw4BPw5LhuqbDgFbhu6zDlcOA4buC4bqq4buaw4AlS8OA4buE4bqk4buaw4BW4bus4bu24buk4buEw4BH4bqow5LDgEbDleG7hMOTw4A5w6rhu6PhuqlhLeG6osOCw4HDgCrDkkZWw5Phu6XDgeG6tOG6oOG6oMOBw4DDk0jDkk/Dk1bhu6XDgeG6ouG6sOG6sOG6tMOBw4Av4buzw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqKFdWw5Phu5rhu6zDgeG7s23Dk+G6qOG7lsOA4bq94bqk4buWw70v4buq4buz

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]