(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng ngày 25/11, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa (BĐBP) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển khối lượng lớn pháo nổ các loại từ Lào về Việt Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bucMFVTPznhu7DDqcOpw5NSZOG6uDHhurk5LFLhu6Lhu6Fy4buhRFPhurgw4buww6EwU+G7r+G6oeG7sFPDoSBZw6FTPzDhu7TDoVPDreG6v1PDrSTDoVM/MOG6u+G7iVvDoVM4MOG6tzFTOeG7g+G6q8OhIFM54bqtw6FTZDDhu6zDoFPDocOi4bucLzBV4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buvLOG7sDpS4buixqDDjeG7r8OVcsOJ4buaU8OJ4busw6EgU8OhIOG7ruG7iVPDmuG7pi9VVeG7mFPhu6HhurVTO+G6tTFT4buhMTzDoVNkMOG6o8OhIFPhurgw4buww6EwU+G7r+G6oeG7sFPGoOG7oXLhu6FE4buaUz8ww6BTJjE+4bq54buYUzvhuqfDoVPDrTRTw61m4buwU2Qw4bus4bq5UzAxfcOh4buYU8OhIFnDoVM/MOG7tMOhU2HhurXhurlTw63hur9Tw60kw6FTPzDhurvhu4lbw6FTODDhurcxUznhu4PhuqvDoSBTOeG6rcOhU2Qw4busw6BTw6HDolM/4busP1M5w6BWMVPhurlmU+G7ueG7rsOgU8Ote1PDjTF94bq5U8OB4buwYeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7ouG7nDFhIFPDqWU/w5NSLy8/OsOh4buUJuG7sMOg4bq5MOG7sMOhMDDDoOG7sOG7lMOtw6EvOizDqTjhurnDoGQvw6Esw6zDqS9Vxajhu6TGry/hu6Thu6g64bumVVXDmcWoVFThurnGr+G7qlXhu6RV4buow5k5VeG7lDdkIFJTL+G7ouG7uWc/Uznhu4PhuqvDoSBTPzDhu4U/U8OhWcOhIFM4MOG7rGFTw6nhu6zhurlTZDDhu4PhuqfDoSBT4bq5MX3DoVM/4buB4buwU8OBIOG6u+G7iV3DoVNx4bq74buJU+G7ueG6uyThurnhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6LhurgwLMOgUzvhuqHhu5hTw63hu67DoFM54bq9P1NVxq9TIDHhuqlTw5lUU2Qw4bq94bq5U8OhIOG7ruG7iVPDmsOaL1VV4buYU3LhurPDoVPhu6ExPMOhU2Qw4bqjw6EgU3Bo4buwUzgwJeG6u1Phurguw6FT4bq44buyw6FTxqBB4buD4bqpw6EgU+G7ueG7rOG6ueG7mlNkMOG6tzFTMOG6q2RTw63huq0xUzlnP1M54buD4bqrw6EgU3Lhu7Q/U8OhMDF9YVNEMOG6o8OhIFM/MOG6t8OhIFNh4buwU+G6ueG6veG7iVPDreG7rlPhurnhurUxU2QwVmFT4buhcuG7oURT4bq4MOG7sMOhMFPhu6/huqHhu7BTO1hTZDDhu6zhurlTMDF9w6FTYeG6teG6uVNh4bq14bq5U+G6sVPhurnhurFTODDhu6w/MFNh4buww6EgUyYxW8OhU8Op4bq3U+G7ueG7rsOgU+G6usOBU1TGr+G7quG7qlM/4bqhU8OhMDF74bq7Uzoj4bq7UzAxfeG6u1M4MFdTw6EgMDHhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6LhurgxPsOhUzDhu67DoTA4MOG7rGFT4buLLuG6uVNkMOG7g+G6p8OhIFPhurkxfcOh4buYUzlnP1M54buD4bqrw6EgUz8w4buFP1NkMOG7rOG6uVMwMX3DoeG7mFPhurkw4bq7UyAxaVMw4bqnw6FTw5pUVFMw4bq1ZFNkMOG7rMOgU8Ohw6JTP+G7rD9TOcOgVjFTOsOgU+G6uGXhurvDoSBTxJDhurvhurc/U8OpV8OhU+G7i+G6uyPhurlTP+G6oVPhurllw6PDoSBTOeG7g+G6q8OhIFPDmVXhu6Y4IFPDreG7rlPDmmHhu5zDqeG6u2Thu6LDmeG7nC/DqeG6u2Thu6JTIOG6pVMw4buD4bqnw6Eg4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4bui4bucMWEgU8OpZT/Dk1IvLz86w6Hhu5Qm4buww6Dhurkw4buww6EwMMOg4buw4buUw63DoS86LMOpOOG6ucOgZC/DoSzDrMOpL1XFqOG7pMavL+G7pOG7qDrhu6ZVVcOZxahUVOG6ucav4buqVeG7pFXhu6jDmTnDmuG7lDdkIFJTL+G7onLhurcxU+G6ueG7g+G6q8OhIFPDgSDhurvhu4ldw6FTceG6u+G7iVPhu7nhursk4bq5Uz/DqsOhIFPhurnhu7DDoSBTw60k4bq54buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4buixJDhurvhu7BTOzF74bq7U+G6uWXhu7BTJuG7sMOhUzs94bq7Uzvhu4Phuqs/UyYxPuG6uVPhurnDoOG7rsOhUybhurVTw6nhurdTMOG7rsOhIFPhurllPMOhUznhu65TP+G7geG7sFPhurk8w6FTOeG7rlPDgSDhurvhu4ldw6FTceG6u+G7iVPhu7nhursk4bq54buYU8OpMcOhMFPDoVlhU1Xhu6rhu6pV4buYU8SR4bq7PFMw4bq74buJfcOhU3ExXcOhU3AwQOG6u+G7mFPhurk1w6EwU8OBIDB9U27DoeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7ouG7ueG6uyThurlTODDhu7AxU8OhMCTDoVM7WFM7WFNh4bq74buwU8Op4bq3U2Qw4busw6BT4bq5ZTzDoVM/4buB4buwU2HhurXhurlTO+G6tzFT4bq54buD4bqrw6EgU8OhIOG7g+G6qTFT4bu54buuw6BTYlPhurk1w6EwU+G7ijE8w6EgU+G7tzDDoFfDoSDhu5hTw6nhu7DhurtTO+G6oVMgMeG7sFM/4bq3Uz/hu6w/UybhurVTZDAkw6FTP+G7geG7sFPhu4ssUztbUz8j4bq5Uzoj4bq74buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4bui4bq44bq74buJU8OhMDE8w6Hhu5hTODAxU8Ote1M7PsOhUz9o4buwUzgwJeG6u1Phurguw6FT4bq44buyw6FTxqBB4buD4bqpw6EgU+G7ueG7rOG6ueG7mlPhurkwM1MmNFM/4busP1M5Zz9TOeG7g+G6q8OhIFM/MOG7hT9Tw6FZw6EgU2Qw4bus4bq5UzAxfcOhUybDneG6uVMgMWnhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu5wmU8Op4bq54buJOSzDk1Jhw6nDoC0mMToxLSLDoMOh4bq5LcOsLDEgMOG6ueG7kMOhw6BlYeG7sDlS4buiU8SQ4buU4bq44bucLybhu6Lhu5wvZOG7og==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]