(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau khi tiếp nhận 6 xã: Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại (huyện Quảng Xương) kể từ tháng 12/2015 về TX Sầm Sơn, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an TX Sầm Sơn đã gấp rút thực hiện việc cải chính, cấp lại sổ hộ khẩu, CMND, thẻ CCCD cho công dân theo địa giới hành chính mới đảm bảo theo quy định của pháp luật, đúng thời gian, tiến độ đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giải quyết các giao dịch; đồng thời cùng chính quyền địa phương quản lý tốt nhân hộ khẩu, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdW4bq/xqHhuqFW4bul4bubIOG6ocOS4bud4bqp4bub4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHDg+G7jWxm4bqhZmLhu43huqFmw7Lhu4/hu5vDsjHhuqFmw6rhu7HhuqHDsnXhuqHhu5XDsuG7h3jhuqHGoeG7p+G7jeG6oXfhuqvhu43huqHhurPhuqHhuq5j4bqhw4PDgeG6p+G6oXbhuq3hu7HhuqHhu5vDsuG7geG7sTYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgNzQqw5JdSFY14bqhVuG6p3jhuqHhu5XDsuG7jeG6oXfhu41q4bux4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqHhurPhuqHhuq5jIOG6oeG7rHhi4bubw7PhuqFGw7Lhur14MeG6oeG7rHhi4bubw7PhuqFXw7Lhu6Ex4bqh4buseGLhu5vDs+G6oSrhu43hu5vDsjHhuqHhu6x4YuG7m8Oz4bqhxqDhu43hu5vDsjHhuqHhu6x4YuG7m8Oz4bqhw5LDveG7m8OzMeG6oeG7rHhi4bubw7PhuqFI4bqr4buN4bqhNMOyeOG6sGzhu5vhuqHhu6x4YuG7m8Oz4bqhP+G7ueG7peG7m8OzNeG6oeG7lW3huqF3w4HhuqF3w7Lhuq3hu5vDs+G6ocOjxIMvxIPhuqPDo+G6t+G6ocODa+G6oVc/4bqhVuG6v8ah4bqhVuG7peG7mzHhuqFmw73hu5vDs+G6ocOD4bun4buN4bqhZsOq4bux4bqh4bu14bqwMeG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4buteOG6sGvhu5vhuqFm4bqtZuG6oWbDquG7sTHhuqFGcuG7m8Oz4bqh4bqn4bub4bqhVz/huqFW4bq/xqHhuqFW4bul4bub4bqhaGPhuqHDs8Oq4bux4bqh4buveXfhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHDg+G7jWxm4bqhZmLhu43huqFmw7Lhu4/hu5vDsjHhuqFmw6rhu7HhuqHhu5fhuqvhu43huqF2w7rhuqHDsnXhuqHhu5XDsuG7h3gx4bqhRsag4buaRzHhuqF3w7Lhu4vhuqFGRkZH4bqhZsOy4bud4bqhZnLhu5vDs+G6oWfhur3hu5vhuqF3w7Jp4bud4bqhaMO04bqn4bqhw7Phu43hu6fhu43huqHDsuG6qeG7m8Oy4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHGoeG7p+G7jeG6oWhixqHhuqHhu4Vi4bud4bqhd8OyaeG7neG6oeG7rXjhurDhuqFow7Thu5vDsuG6oWbhu7XhuqfhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oeG7l3jhu4F3MeG6oWh54bubw7PhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bubMeG6oXfhu41q4bub4bqhaHXhuqFoa+G6oeG7r+G6pzHhuqF34bqr4bud4bqhaOG7jWt44bqh4buV4buNbOG7m+G6oXfDsnjhu4Hhu5vhuqHhu5fGsOG7jeG6oWbDsuG7neG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6ocOz4buNYuG7jeG6oeG7rXjhurBqd+G6oWbhuq1m4bqhw7Phu43huqfhu53huqFnw7Rmw7Iw4bqhaHThu5vDs+G6oXfDssWp4buN4bqhZsO94bubw7PhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oeG7rXjhurBr4bub4bqhaMO04bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7rXhi4bub4bqh4buX4bq24bqhd3N34bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqHDsnXhuqHhu5XDsuG7h3gx4bqhw7Phu6Phu7HhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oWhixqHhuqHhu4Vi4bud4bqhd3N34bqh4bqm4buaV1fhuqF34buvxKnhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Do+G6s+G6seG6sy/hurHDomfhurfDo8SD4bqj4bqj4bqj4bqjd+G6seG6t8Oiw6PhurfDouG6o+G7l8OjMuG7meG7scOzw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RnLhu5vDs+G6oeG6p+G7m+G6oVc/4bqhVuG6v8ah4bqhVuG7peG7m+G6oeG7scOyc+G7jeG6ocOyxrDhu7HhuqHDg+G7p+G7jeG6oUZy4bubw7PhuqHhuqfhu5vhuqHhuq5j4bqh4buseGLhu5vDs+G6oSrhu43hu5vDsuG6oXfhu41q4bux4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqHDsnThuqF24bul4bqhw4PhuqnhuqFmw6rhu7HhuqF2w7rhuqHDsnXhuqHhu5XDsuG7h3jhuqHGoeG7p+G7jeG6oWbDsuG7neG6oWZy4bubw7PhuqFn4bq94bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V+G7r3jhu5vDs+G6oXfhuq3huqHhu5bEqeG6oVfDssO04bqhV3jhurBqd+G6oS3huqFIdeG7jeG6oXfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oUh14buN4bqhRmLhu5vDsuG6oXbhuq134bqh4bus4buWw5JG4bqhw4Nr4bqhV1c/w5Ix4bqhRnLhu5vDs+G6oeG6p+G7m+G6oVc/4bqhVuG6v8ah4bqhVuG7peG7m+G6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6oeG7msOz4bqn4bqw4bqhduG6p3jhuqHhu5XDsuG7jeG6oWbhu6PhuqFmw7Lhu5HhuqFo4bqr4bud4bqhZuG7teG6p+G6oVjhu4Thu5pH4bqhd8Oyw7ThuqHhuq5jMeG6oUh14buN4bqhRmLhu5vDsuG6oXbhuq134bqh4bus4buWw5JG4bqhw4Nr4bqhV1c/w5LhuqFoY+G6oXfDsuG6p8ah4bqhxqHhu7l44bqhZsOy4bud4bqh4buXY+G7m8Oy4bqhaOG6q+G7neG6oUZy4bubw7PhuqHhuqfhu5vhuqFXP+G6oVbhur/GoeG6oVbhu6Xhu5vhuqFm4buj4bqh4buVauG6ocOy4bud4bqrZsOy4bqhd+G7geG7seG6ocOyeMOq4bub4bqhZsOy4bud4bqhRuG7hEZWMeG6oeG7l8OAZuG6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqh4bqn4bub4bqhZuG6rWbhuqHhuq5j4bqhd+G7r8OAZuG6oXfhu41q4bux4bqh4buX4bqpxqHhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqF34buNauG7seG6oeG7m8Oy4buB4bubMeG6oWbDquG7seG6oWjDuuG7jeG6oXbDuuG6ocOydeG6oeG7lcOy4buHeDHhuqFGxqDhu5pHMeG6oXfDsuG7i+G6oUZGRkfhuqFmw7Lhu53huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7mzLhuqFX4buv4bud4bubw7PhuqFo4buj4bqhRnLhu5vDs+G6oeG6p+G7m+G6oVc/4bqhaGPhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7l+G7geG7seG6oeG6r+G6oXfDuuG6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZjHhuqHDs3TGoeG6ocOjw6LhuqFG4buERlbhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFo4buj4bqh4bub4buf4bubw7PhuqFmc3fhuqHhu5fhuqnhuqHhu5fDgGbhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhRmLhu5vDsuG6oXbhuq134bqh4bus4buWw5JGMeG6oUZi4bubw7LhuqF24bqtd+G6oeG7lcOyeOG6ocODw4Bm4bqh4bqueHPhu5vDs+G6oXfhu4Hhu5vhuqFm4bqtZuG6oXfDsnLhu5sx4bqh4bqu4bujxqHhuqHhu7HDsnPhu43huqHDssaw4bux4bqhw4Phu6fhu43huqFmw6rhu7HhuqHhu7XhurAx4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhu6144bqwa+G7m+G6ocOD4bqp4bqh4buXw4Bm4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oWZy4bubw7PhuqHhuqfhu5vhuqFm4bqtZuG6oeG6rmPhuqHGoeG7p+G7jeG6oXbhuq3hu7HhuqHhu5vDsuG7geG7seG6oXfDuuG6oWbDskFm4bqh4buv4bqp4bqhduG7neG6rXcx4bqh4buX4buB4bux4bqhZ+G6p+G7m8Oy4bqhduG6rWbDsuG6oeG7rXhi4bub4bqh4buX4bq24bqhZuG6rWbhuqHhu5vDsuG6veG7mzHhuqHDsnXhuqHhu5XDsuG7h3gyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDcq4bun4buN4bqhd+G7jeG7m8Oy4bqhd8Oy4bq/4bub4bqhd+G7geG7m+G6oXfhu7PhurAx4bqhw7Jqd+G6oeG7l+G7n+G7m8Oz4bqh4buxw7Lhu7Nm4bqhw4Phu7PhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6oWfhur3hu5sx4bqhRuG7hEZW4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZuG6rWbhuqF3w7rhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqFoY+G6oeG7lcOyxJFm4bqh4buxw7Lhu7Nm4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5sx4bqhw4PDqnfhuqHDg2Ix4bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqhd8Oy4bu14bqhZmLhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oXfDskHhuqHhurUx4bqhZsOy4bu14bqh4bubw7Lhu4F3MeG6oeG7l+G6qcah4bqhd8OyxKnGoeG6oeG7m8Oz4bud4bqp4buN4bqhw7Phu43FqeG6oWht4bqhd+G7jWrhu7HhuqHhu5vDsuG7geG7mzHhuqHDsuG7ueG7p+G7m8Oz4bqhZ+G7g+G7m+G6oWbDsuG7neG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6oWbhuq1m4bqh4bquY+G6ocah4bun4buN4bqhduG6reG7seG6oeG7m8Oy4buB4bux4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oXfDsuG7teG6oXfhu7Nm4bqhw7J04bqhduG7pTHhuqHhu4Xhu41teOG6ocah4buDeOG6oeG7lcSp4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqHGoXV34bqhZuG6rWbDsuG6oeG7m8Oy4bqn4bubw7LhuqFmw7Lhu6Phu5vDszHhuqF3w7J44buB4bub4bqhd+G7jWzhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDcq4bun4buN4bqhZuG6rWbhuqF3w7Lhu7XhuqF34buzZuG6oWjhu6Xhu5vhuqHDs+G7jWLhu5sx4bqhd8OyeOG7geG7m+G6oXfhu41s4bub4bqhw4PhuqnhuqF3w7Lhuq3hu43huqFodTHhuqF34buv4bqtZsOy4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqF34buB4bub4bqhd8O14bubw7Ix4bqhZsOyeOG6oWjhuq3hu53huqFm4bu14bqn4bqhRuG7hEZWMeG6oWhq4bub4bqh4bub4bqn4bqwMeG6ocOj4bqjMuG6s8SD4bqzL8Ojw6Myw6PEg+G6r+G6oXbDuuG6ocOydeG6oeG7lcOy4buHeOG6oXfDsmnhu53huqFow7ThuqfhuqHDs+G7jeG7p+G7jeG6ocOy4bqp4bubw7LhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6ocah4bun4buN4bqhZuG7teG6p+G6oWZy4bubw7PhuqFn4bq94bub4bqh4bqz4bqh4bquY+G6ocODw4HhuqfhuqF24bqt4bux4bqh4bubw7Lhu4Hhu7HhuqFoY+G6oWjhu7nGsGbhuqFGcuG7m8Oz4bqh4bqn4bub4bqhVz/huqFW4bq/xqHhuqFW4bul4bub4bqhw7Lhu53huqnhu5vhuqF3w7Lhu41s4bub4bqhw4PhuqnhuqHDs+G7jeG6p+G7neG6oWhq4bub4bqhd+G7geG7m+G6oXfhuqfhurDhuqFm4bqtZuG6ocOydeG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7Iy4bqhVnPhuqHDsnXhuqFm4buf4bub4bqh4buX4bqr4buN4bqhZsOy4bu54bqn4bqhaOG7ucawZuG6oWbDquG7seG6oXbDuuG6ocOydeG6oeG7lcOy4buHeOG6oWbDsuG7teG6oeG6sGp44bqh4buX4bqp4bqhZ+G7neG6oWbhuq1m4bqhw7J14bqhaOG7jeG6oeG7l+G6qcah4bqhZOG7m+G6oeG6ruG6pzHhuqHDg8SR4bubw7PhuqHhu5vDsuG6qeG6oeG7l+G6vXjhuqHhu5vDs+G6qeG6sDHhuqFmcuG7m8Oz4bqh4bqn4bub4bqhVz/huqFW4bq/xqHhuqFW4bul4bub4bqhduG7ieG6oXfhu41q4bux4bqhd+G7s2bhuqHhu6/huqnhuqF24bud4bqtdzHhuqFmw6rhu7HhuqHGoeG7p+G7jeG6oWbDsuG7neG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6oXfDsmnhu53huqFoeeG7m8Oz4bqh4buteOG6sOG6oWjDtOG7m8OyMuG6oeG7ruG7jcSp4bubw7PhuqHDg+G7jWxm4bqhZsOq4bux4bqh4buxw7Lhuq134bqhRsag4buaR+G6ocOD4bqp4bqhd8Oy4buL4bqhRkZGRzHhuqFGcuG7m8Oz4bqh4bqn4bub4bqhVz/huqFW4bq/xqHhuqFW4bul4bub4bqhaGPhuqF34bqr4bud4bqhxqHhu6Hhu43huqFo4buNa3jhuqHhu5Xhu41s4bub4bqhaG3huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7m+G6oeG6s+G6oeG6rmPhuqHGoeG7p+G7jeG6oWbDsnjhurBt4bub4bqhw7Phu43huqfhu53huqFo4bu5xrBm4bqhZsOq4bux4bqhRsag4buaRzHhuqF3w7Lhu4vhuqFmZOG7m+G6oWbhu7nhu6dm4bqhZnLhu5vDs+G6oWfhur3hu5vhuqHGoXV34bqhZuG6rWbDsuG6oeG7m8Oy4bqn4bubw7LhuqFmw7Lhu6Phu5vDs+G6ocOD4bqp4bqhd8OyeOG7geG7m+G6oXfhu41s4bubNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5rDsuG6ouG7m8Oz4bqhw4Phu41sZuG6oeG7l+G6qcah4bqhZuG7teG6p+G6oUbhu4RGVuG6oUZy4bubw7PhuqHhuqfhu5vhuqFXP+G6oVbhur/GoeG6oVbhu6Xhu5vhuqF3eOG6sOG6oeG7m8OycOG6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqHDsmp34bqhdkFm4bqhZuG7o+G6oeG6tuG6oeG7m8Ozw7Lhu5Phuqcx4bqhd8OybeG6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7r3HhuqF34buN4bubw7LhuqF3w7Lhur/hu5vhuqF34buv4bqtZsOy4bqh4bubw7Lhu41sxqEx4bqh4bq24bqhd8OyQWbhuqHhu7HDsuG7s2bhuqHDg+G7s+G6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhZ+G6veG7mzHhuqFo4bu5xrBm4bqhZsOq4bux4bqh4bu14bqwMeG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4buteOG6sGvhu5vhuqHDg+G6qeG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6oWh04bubw7PhuqF3w7Xhu5vDsjHhuqHhu5XDsmnhu5vhuqHhu5vDs8aw4buNMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7heG6oXZ34bqw4buXaT7DoMahduG7nS3hu4Xhu41n4buNLW/hu53hu5t3LcSCaeG7jcOzw7J3IOG7m+G7neG7r8ah4bqn4buXw6A3SMO14bubw7LhuqHDksaw4buxNi/hu4U3Ni/hu7E3


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]