(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 23/11, Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an Thanh Hóa) đã ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá không có giấy tờ hợp lệ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu6k6w63hu67hu43EqeG7ruG7jT7huqfhu65d4bqhw6zDtDnhuqfhu67DoDzhuqfhu65XVVZWVuG7rlsj4bqt4buuw63huqHDrGVd4buuw6I94buu4bqn4bqhPmbhu67Doj7DrOG7riDhuqPhu67huqAk4buu4bqm4bq54bqj4buuw63huqM1w6zhu67DreG6ocSp4bumL+G6oVfFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bqgMCMi4busxajDmeG7jOG6oFDhu61J4buk4buu4bqmw6Akw7Thu65YWS9XV1Thu67DjWgl4bql4buu4burScOAw43hu65Hw6wq4bqnw6Dhu67DlWzDquG6p8Og4buuw63huqHDrOG6uV3hu65G4bqh4bqr4bqnw6Dhu67hu6tJw4DDjeG7ruG7rWzhu4HhuqfDoOG7rlvhurnhu64t4buu4butbOG7geG6p8Og4buuaTrDreG7rsOZ4burxJHhuqfDoOG7riPhuqfhu67DjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqDhuqkj4buk4buuICbhu67huqfDoD/huqfhu65d4bqhLOG6p+G7ruG6peG6ucOt4buu4buNxKnhu67hu40+4bqn4buuXeG6ocOsw7Q54bqn4buuaWXhu67Domzhu4fhuqfDoOG7rsOi4bq/4bqn4buuw63huqHDrGVd4buuw6I94buu4bq14bqhxJHhuqfDoOG7rl3huqnhu67DoOG6oynDtOG7rsOt4buB4buu4bqh4buHZuG7rsOiOFXhu6YvZsWo4bumIuG6o+G7jeG7rl3DoiNpaeG7nOG7rOG7juG6rWgiSTBdw63huqPhuq3huqdX4busxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65paF3hu5zhu6wvL10i4bqnVVsj4bqtw63huqEj4bqn4bqh4bqh4bqtI1Xhu43huqcvIjBp4bq1w63huq1mL+G6pzDhu49pL1fhu7TDneG7ti/DneG7uCJZV0BW4bu2VlbDrVjhu7Lhu7bhu7hA4bu0w53DoldV4bqzZsOg4bus4buuL8Wo4bum4bqjxajDlTDhu67EkeG7rsOtxJHhu67hurXhuqE9XeG6oeG7rl3huqHhu4Phu67DoDzhuqfhu65XVVZWVuG7rlsj4bqt4buuw63huqHDrGVd4buuw6I94buuw6I+w6zhu65b4bqv4buu4burScOAw43hu65m4bqhPcOt4buu4bqh4bqjOOG6p+G7rls6w63hu67DoOG6o8OyVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow43huqEw4bqt4buuIOG6qVThu67hurXhuqHhuq0q4bqnw6Dhu65X4buuw6DhuqPhu4Hhu65pPeG6p8Og4buuWFkvV1dU4buuw60l4bqj4buu4bq04bql4buuWeG7tuG7uOG7ri3hu65Hw4Lhu65XxqFU4buuw63huqHDrOG6uV3hu64g4bqvI+G7rmbhuqE+4bqn4buuw7Um4buu4bqkI+G6o+G7rsOCKOG6pVThu67huqHDrMO0OOG6p+G7rsON4bq34bqn4bqh4buuw4DhuqMjVOG7rsON4bq74buuw63DrDzhuqfhu67DrWgj4buu4bq14bqjOeG6peG7rmnhuq09w63hu67DoOG6oyPhuq3hu67DreG6ocSR4bqnw6Dhu67DjWgl4bql4buu4burScOAw43hu65Hw6wq4bqnw6Dhu67DlWzDquG6p8Og4buuIuG6reG7rsON4bqh4bqjNsOs4buuw6094buu4bqmw6DDrMO0YeG6p+G7ruG6oMOyw6zhu67huqYj4bql4buuw6Ik4bql4buuw43hurvhu67DrWhs4buD4bqnw6Dhu64gJuG7rmbhuqE9w63hu67huqHhuqM44bqn4buuw7Uw4buu4bq14bqhPV3huqHhu67hu6nhurRJ4buuw51ZSeG7ri3hu67hu7TDnUBY4buuXeG6qeG7riIpw6zhu67huqHhuqM4w6zhu67hurXhuqEq4buu4bqnw6DhuqHhuqNV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjeG6ozbhuqfhu67huqEk4bqn4bqh4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCPhu67huqEk4bqn4bqh4buuXeG6ocOj4bqn4bqh4buuw63hurvhu65dxJHhuqfDoOG7rsOtPV3hu65m4bqhPcOt4buu4bqh4bqjOOG6p+G7rsOtaDXhuqfhu67DtTDhu65d4bqh4buD4buuQOG7slbhu65bI+G6reG7rsOt4bqhw6xlXeG7rsOiPeG7ruG6p8Og4bqtJeG6o+G7ruG6p+G6oT5mVeG7rsONaOG6reG6p8Og4buuIOG6qeG7rl3huqnhu65ZQFbhu65bI+G6reG7rsOt4bqhw6xlXeG7ruG6oOG7r0jhuqxU4buuWOG7tlbhu65bI+G6reG7rsOt4bqhw6xlXeG7ruG7r0lJ4buv4buuw4LhuqPDoOG6ocOtVOG7rlhAVuG7rlsj4bqt4buu4bqh4bqjOMOs4buu4buvSUnhu6/hu67hu6vDoiNpaeG6o11V4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjSXhuqPhu67DreG6oeG7geG6o+G7riDhuqM54bql4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCNU4buuw6I94bqj4buuw7Uw4buuw6Ik4buuI+G6p+G6oeG7ruG6psOgw6zDtGHhuqfhu67hu6vhuqHDo+G7ruG6oOG7ieG6p8OgVOG7rmnhuqPhuqfhuqHhu67huqc/4bql4buuV0Dhu7ZXVOG7ruG7g+G7riDhuq8j4buuXeG6oeG6sVLhu67DjeG6u+G7ruG7uOG7suG7ri3hu65m4bqhbOG7geG6p8Og4buu4bq04bqhPeG6p+G6oeG7ruG6piPhuqXhu64t4buuZ8OsPuG6p+G7rsOC4bqjNeG6p+G7ruG7q+G6oeG6oznDrOG7ri3hu67DjUbhu67hu60k4buu4bqmIeG6p8Og4buuICbhu67hurXhuqHEkeG6p8Og4buuw7XDrCnDreG7rsOtaMSD4bqn4bqh4buuIGzhu4dd4buuw6DhuqMpw7Thu67DreG7geG7rsOi4bqjNeG6p+G7rmfDrCPhuqfhu64gNuG6p+G7rmll4buuw63huqHDrGVd4buuw6I94buuw61oNeG6p1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqMah4bqn4bqh4buu4bqmw6DDrMO0YeG6p+G7ruG7q+G6ocOj4buu4bqg4buJ4bqnw6Dhu67hurXhuqEj4bqj4buu4bqn4bqhPuG6p1Thu65pZeG7ruG6oSThuqfDoOG7rsOtaDXhuqfhu64gI+G6p8Og4buuw61oNeG6p+G7riBs4buB4bqnw6Dhu67hu40+4bqn4buuXeG6ocOsw7Q54bqn4buuw61u4buu4butJOG7ruG6piHhuqfDoOG7riDhuqPhu67huqAk4buu4bqm4bq54bqj4buuw63huqM1w6zhu67DreG6ocSpVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow43hurvhu65dxJHhuqfDoOG7rsOtPV3hu64gJuG7rlsk4bqnw6DhuqMj4bqt4buuw63huq0k4bqn4buuW+G6ueG7rmll4buu4bqhJOG6p8Og4buu4buNJOG7rmbhuqFsw6rhuqfDoOG7rsOt4bqjOOG6p+G7ruG6p+G6qeG6o+G7rsOtaDXhuqfhu64gNuG6p+G7rl3DquG7rmfDrCPhuqfhu65d4bqhbV3hu67huqc/4bqnw6Dhu67DtcOz4buuw6Lhu5Hhu67DreG6oTDhuq3hu67DreG6oXvhuqXhu65nw6zDtDfhuqdV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6Zbxajhu63EkeG6p8Og4buuxqHhuqfhuqHhu6YvW8Wo4bumL2bFqOG7pi8i4bqj4buNxag=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]