(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều 24/11, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra do va chạm giữa ô tô tải và xe máy khiến 1 phụ nữ tử vong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUeG6vlc1w5nDo8Odw6PDmTM1V8SDw5nhur80w6LDozPDmcOjMzQ1W+G6o8OZ4bq/4bq94bq3w6Mz4buaw5nhu6bDmeG6uTThu4XDmcOj4buJw5nhur/hu4vDmcSpxIPDozNQLzThu6ZRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXkpVyHDmlHhu57EqHnhu5jDusOK4bugw5l0NDUi4buBw5nFqOG7qC/hu6bhu6bhu5rDmeG6v+G6vVvDo8OZKGhkw6Mzw5l54buyNcOZ4bq+NGjEkcOjM8OZ4bqg4bu0w6PDmcOCw6Mz4buaw5nhurk0aGTDozPDmcO6w6LDozPDmcSoIOG7msOZ4bq+4bq4w5nhur40V8OjNMOZeeG6r1fDmeG6o+G6reG6v8OZxKnhu4XDmeG6v1c1w5nDo8Odw6PDmTM1V8SDw5nhur80w6LDozPDmcOjMzQ1W+G6o8OZ4bq/4bq94bq3w6Mzw5ko4bu0w5lr4buybMOZ4bq9V8OZIcSDw5nEqVfDmS40w53huqPDmTM14buJV8OZw6LDmeG6v8Oiw5nhur/hu7I1w5nEqVnDmWspw5nhuqNYbMOZw6A0NV3Do8OZ4bumw5nhurk04buFw5nDo+G7icOZ4bq/4buLw5nEqcSDw6Mz4bucUC/hurlRxKhZxIPDmcOgNMSD4buyw6Mzw5nhu6bhu6rDmTM1ZMOZxajhu6TDmcOjM1lsw5nFqOG7qC/hu6bhu6bhu5rDmcOiw6Mzw5nDgzPhu4FsMcOjw5nEqOG7tsOjw5nDumhiw6Mzw5nhu57hu6rhu7DDmeG6v+G7geG6qTXhu5rDmeG6v+G6veG7h8OZ4bq/w501w5lr4bu0w5nhur40NSDhu4HDmXnEkeG6ueG7msOZNOG7gWwgw6PDmeG6vjQ1IOG7gcOZeeG6r1fhu6DDmSg1MOG7gcOZw6A0NTDDo8OZaynDmeG6o1hsw5nhuqNXw6Mzw5ksNTDDo8OZw6A1MOG6o8OZw6rEg1jhur/Dmcav4buwc8avw5nigJPDmeG7pOG7pOG7quG7nOG7qOG7pOG7msOZ4bq/4bq9W8Ojw5lrKcOZLjRlw5nhur80KcSDw5nEqcSRw5nhuqFZw5ksWcOZ4bq+4bq9OMOjNMOZ4bq+NDjDmeG6ojXDozTDmeG7nuG7qMavw5nhur/hu4Hhuqk14bug4buaw5khNcOZLjThu4FsMMOjw5nhur/hur1bw6PDmShoZMOjM8OZeeG7sjXDmeG6vjRoxJHDozPDmeG6oOG7tMOjw5nDgsOjM+G7msOZ4bq5NGhkw6Mzw5nDusOiw6Mzw5nEqCDhu5rDmeG6vuG6uMOZ4bq+NFfDozTDmXnhuq9Xw5nhur80KcSDw5k0aGPDozPDmeG6v8Otw5nDg8Oiw6Mzw5l04bqlw6Mzw5koNcOZ4bq+4bq4w5nhur40V8OjNMOZeeG6r1fhu5zDmcOANDXDmSg1w5koXcOjw5nDoDThu4HDmcSpw6wuw5kuWC40w5nDgzPhu7TDmSxXw5nEqMSDNcOZw6A0xIPhu7LDozPDmcav4buk4buk4bqj4buaw5ksKuG6v8OZw6MzZMOZaynDmeG6o1hsw5ksOMOZaynDmcOiw5nhur/DosOZ4bq/4buyNcOZ4bue4bqhxIPDnTXDmS40ZcOZKCrhur/DmShY4bugw5nhuqNXw6Mzw5ksNTDDo8OZw6A1MOG6o8OZw6rEg1jhur/Dmcav4buwdMOZ4oCTw5nhu6bhu7BW4buc4buk4buuw5nhur/DosOjM8OZ4bq/w63DmeG6uTQ2V8OZw6pX4buB4bucUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRUOG6uVFQNeG6ozPDmcOq4bq9LsOVw5ovLy4hw6Phu5wsV8SD4bq/NFfDozQ0xINX4bucxKnDoy8hKcOqw6Dhur/Eg+G6uS/Doylqw6ov4bum4buw4buo4busL+G7qOG7riHhu6jFqOG7psWoVuG7pOG7pOG6v1ZW4buw4bukxq/hu6jhu7DhuqHhu6bhu5zDoeG6uTPDmsOZL1FQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlFQNVFLKcOZw6LDmeG6v+G7sjXDmTMlbMOZ4bq/VzXDmcOjw53Do8OZw6A0NV3Do8OZLFnDmeG6ojXDozTDmeG6v+G7i8OZxKnEg8OjM+G7nFDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhuqLDqsSDw4PEg+G6veG6o1fhuqHDmsOZw6rhur9s4bqhKcOVw5rhuqNX4bq9MzXDoy0sxIPhur/hur/Eg+G6o+G7luG7sOG7nOG7pOG6ueG6v8OaUXThu4fDmeG6v8Oiw6Mzw5nhuqPDncOjNMOZw6A0NV3Do8OZLFnDmeG6ojXDozTDmSw4w5nDozPhu7TDmeG6vVfDmShoZMOjM8OZxKlZw5ksOMOZaynDmcOiw5nhur/hu7I1w5kuWMOjw5nhurvhu4FXw5nDozNoZDXDmTMlbMOZ4bq/4buLw5nEqcSDw6Mzw5nhur/DnTXDmS404bqr4bucw5nDgsOjM8OZw7poYsOjM8OZLuG7g8OjM8OZaynDmeG6o1hsw5ksOMOZLOG7uMOjw5nEqVnEg8OZ4bqhIsOZKGhkw6Mzw5nDo1vDo8OZLjQ5w5ksOMOZ4bq/NGhiw6Mzw5nDozQ+4buaw5nhuqNXbMOZ4bqj4bu4w6PDmeG6vzTEg1jhur/DmS40XeG6v+G7nMOZw4pX4buBw5nDoDQ1w5kzJWzDmeG6vVfDmeG6v1c1w5nDo8Odw6Phu5rDmeG6oVg1w5lrKcOZw6LDmeG6v8Oiw5nhur/hu7I1w5ko4bu0w5nhur1kNcOZLOG6s8OZw6A04bqzNcOZNDUgw6PDmeG6v+G6vWhkw6Mz4bucUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6osOqxIPDg8SD4bq94bqjV+G6ocOaw5nDquG6v2zhuqEpw5XDmuG6o1fhur0zNcOjLSzEg+G6v+G6v8SD4bqj4buW4buw4buc4buk4bq54bq/w5pRw4M0P8Ojw5koaMSRLsOZ4bq/NcOjw5ksWMSD4buaw5l0w6LDozPDmVfDo8OZ4bq+4bq4w5nhur40V8OjNMOZeeG6r1fDmSjhu7TDmS7hu4vDmeG6ocOsLsOZ4bqhaMSRw6Mzw5nhur9jNcOZNDUgw6PDmeG6v+G6vWhkw6Mz4buaw5nhurk0JcOjw5nhuqHhu4HhuqfDozPhu5rDmTM14buyNcOZ4bq/4bqzV8OZWC40w5nhur/hu7guw5kzNVfEg8OZ4bq/NMOiw6Mz4buaw5ko4bqnw6Mzw5nhur80ZDXDmcSpWcSDw5ku4buB4bqtLsOZKDUi4buBw5nhur/hur1Xw5nDozPhu4FsW8Ojw5nDozQlw6PDmcSp4buFw5nhur9XNcOZw6PDncOjw5nhur/hur1bw6Phu5xQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bqiw6rEg8ODxIPhur3huqNX4bqhw5rDmcOq4bq/bOG6oSnDlcOa4bqjV+G6vTM1w6MtLMSD4bq/4bq/xIPhuqPhu5bDmeG7sOG6ueG6v8agw5nhur8pa+G6vy1X4bqhNTPDo+G7lsOZ4bq9NTM04bq/xqDDmlFQLFHhur404buyxIPDmcODM+G7gWxbw6NQ4bq5L1FQLyxRUC/hurlR


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]