(vhds.baothanhhoa.vn) - Ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch. Việc trải nghiệm du lịch ẩm thực luôn gắn kết với trải nghiệm văn hóa trong suốt hành trình của du khách, mang lại cho du khách những cảm nhận sâu hơn về văn hóa điểm đến. Tuy nhiên, việc khai thác các giá trị văn hóa ẩm thực xứ Thanh gắn với định vị thương hiệu điểm đến hiện vẫn còn nhiều hạn chế.
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6EuUeG7r3XEgkh1xqDhurpU4bq2deG7plJ14bq94bq64buvSeG6unXDmXfDjXXhurrDjXjGoHXhurROSeG6uHXhurLhu5p1R+G7gOG6tuG6uuG7ny/hurrDueG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjLDguG7r+G6snThu6EmSHXGoOG6ulThurZ1R3d1SE7GoHXGoOG7lMONSeG6uHVJ4bq6w5pJ4bq4dcWoQuG7mnXGoEx14buY4bua4buvSXXGoOG7lOG7iEnhurh14bq0xJB1xqDhurrhu5p14bq64bucxqB1RuG6unbhurbhurp14bqy4buadUfhu4DhurbhurrGoXXhu4vhurxE4bq2dcag4buUeeG6vHVJ4bq44bq64bq8REh14bqy4buadUfhu4Dhurbhurp1xIJIdcag4bq6VOG6tnVH4buaS0l14bq44bu1SXVGQsagdcOZ4buM4bq8dcag4buUeeG6vHVJ4bq44bq64bq8REh1w5nhu7NJdeG6usOM4buvdcag4buUw41J4bq4deG7luG7mkzGoHXhurp3SeG6unXGoOG7lOG6vknhurp14bq24bug4buvdeG6suG7mnVG4bq6duG6tuG6uuG7l3VI4buvSeG6uHVHeOG6vHXhurbhurrDjXXhurLhu5p1RuG6unbhurbhurp1SeG6usOaSeG6uHXhurZ5SHVJ4bq6w4NJdeG7lsOA4buadeG6usOSSXXDmUN1w5nhu7NJdeG6usOM4buvdeG6tOG6vMSQSHXhurRCScahdeG6veG7msWodUnhurrhurzhuqpJ4buXdcOZ4bq8ROG6tnVG4bq64buv4bq8dcag4bq6duG6tnXhurZ24bq2deG6uOG6vHZ1xqDhu5Thu4B1w5nhu7NJdeG6usOM4buvdcSCSHXGoOG6ulThurZ14bumUnXhur3hurrhu69J4bq6deG6uOG7tUl1w5nhu4zhurx14bq04buASeG6unXDmeG7gHXGoOG6ulHDkknhurh14bq64bq8ROG7mnXhurThurzEkEh14bq0Qkl14bq64bq8REl1w5nhuq5JdeG6tuG7ikl1SeG6uuG6vEPhu5p14bq6eEl14bq24bq6Qsah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjvhu6/hu5LGoOG6vMONSXThu6Hhu5/hurxI4bq4deG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104bqyxqDhurrhu5pI4bqwdeG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7q8O6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXGsOG7pcaw4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bul4bun4bulxakvw7nhu6vhu6vhurLGsMO5xrDDusO5w7rhu7HGoMaw4bunw7nhu6vhu6lHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jeG7q8O6xrB0deG7r0fGoOG7jXQuUeG7r3XEgkh1xqDhurpU4bq2deG7plJ14bq94bq64buvSeG6unXDmXfDjXXhurrDjXjGoHXhurROSeG6uHXhurLhu5p1R+G7gOG6tuG6unR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104burw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTGsOG7pcawdHUv4buhLuG7ueG6tnXhu5Z5SXXhu6ZSdeG6veG6uuG7r0nhurp14buY4buaeUnhurh14bqwdnXGoHjhurx1Mk7hurx14bq24bq6w5V14bqy4buadUfhu4Dhurbhurp14buY4buaTOG6tnXGoEJ14buLM+G6vcOgdTJ3deG6oU7hurx14bulw7rhu6Xhu6fGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6EmSHXGoOG6ulThurZ14bumUnXhur3hurrhu69J4bq6deG7kuG6usONSeG6uHXhu5Lhurrhu5zhu5d14bq04buvdeG6snhJ4bq44buXdcOZU+G7r3VI4buvSeG6uHXhurThu7nhurZ14bq04bq8xJBIdeG6tuG6uuG7mknhurh14bq24bug4buvdcSCSHXGoOG6ulThurZ14buL4bq8RMagdeG6oeG7r0jhu5d1w5lT4buvdeG6tsOMdeG6suG6oOG7mnXhuqBJdeG7lOG6vOG6qknhurjGoXXhur1TdUnhurrDmknhurh14bq04bu54bq2deG7lnlJdeKAnMag4bq8Qkl1w5nhu5rhu6/igJ3hu5d1SeG6ulF14buS4bq64bq8dTvhuqLhu5p14bq7d+G6vOG7l3XhurB2SeG6unXhurjhu6/hurx14bq9UnXhur3hu5Thu57hu5d14bq24bq6w6h1R+G7r0h1ZeG6uuG7oHXDqeG7mnlJ4bq44buXdUjhu7VIdcag4bqk4buSdTJ3dWrhuqpJ4buXdeG6sHZJ4bq6dUd2deG7lOG7s0nhurh14bqwU+G7r3VHd0nhurh14bq94buU4buaSeG6uHXDocOD4buS4buXdeG6sFHDlOG6vHXDoeG7msODSXXhu4vhu7NJxqHGocahdeG6tEJJdUnhurrDmknhurh1SMOMSXXhu7NJdeG6ssOASXXhurLDvXXhurRD4buadeG6tsOMdeG7llR14bq24buaTEl14bq64bucxqDGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6E74bq6w4114bq0Qkl1SeG7r8Wo4buXdeG6tOG7ueG6tnXhu5Z5SXXhu6ZSdeG6veG6uuG7r0nhurp14bq0UcOV4bq2deG6tEtJ4bq4deG6tHnDjXXhurLhu5p1RuG6unbhurbhurp14bqw4bq8QsagdeG6tEJJdUd3dUnDgkh14bq24bq64bua4buvxqF1ZHXhurDhuqDGoHVG4buodeG6tOG6vMSQSHXhurRCSXXhurLhu5p1R+G7gOG6tuG6unVJd8ONdcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l1xqDhu4ZJ4bq64buXdUnDgkh14bq24bq64bua4buvdeG6tlBJ4bq4deG6tFHDleG6tnXhu6bDgkh1R3d1SMOMSXXhu5jhu5p3deG6tuG6uuG7oHXhurR4w43GoXXhuqHDgkh14bq24bq64bua4buvdeG6veG6uuG7r0nhurp1MsOM4buvdeG6tsOMdeG7llLhurZ14bq64bqg4buSdeG6suG6rknhu5d1w5nhu4B1SeG6uMONSXXhu5ThurzhuqpJ4bq4dUh3dUbhurpLSeG6uHXhu5Lhurp54bq8dcOUdcOZ4buiSeG6uHVJd8ONdeG6tlBJ4bq4deG6tsOMdeG6tFHDleG6tsahdTp3dWXhurp4SHXhur3hurrhu4B14bq94buaxahCSeG7l3Xhurbhurrhu6B14bq2w5J14buWw5R14buWeUl14bum4bua4bqgxqB1ScOCSHXhur3hurrhu7VJ4bq4deG6veG7msWoQkl14bud4bq9ZXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r+G7o+G7l3XhurbhurrDjXXhurDhurxCxqDhu5l14oCcLsO9dUd3deG6tOG7ueG6tnXhu5Z5SXXGoOG6uuG6vnXhurDhu6/DjXXhurjhurzhu4514bq2UEnhurh14bq2w4x14bqww4p14buY4buaxahCxqB1w5l3dUbhu6x1xqDhurrhu5rDg8agdeG7lOG6vOG6qknhurjGoXUx4bq84buvdeG6tOG6vknhurp1xqBL4bq8dUd3SHVJ4bq44bq6Q3Xhu5Z5SXXhu6bhu5rhuqDGoHVJw4JIdeG6tuG6unl14bq0w7114bq6w5JJdeG7p8O6dUnhu7NIdUnhu6/FqOG7l3XhurRRw5XhurZ14bq0S0nhurh14bq0ecONdeG6suG7mnVG4bq6duG6tuG6unXhurDhurxCxqB14bq0QknGoXXhur3hurpU4bq2dcagQuG7l3VHd0h1ScOCSHVG4bq6S0nhurh1RuG6usOM4buXdUnhurpRSeG6uHXhurTEkHVHd0h14bq0UcOV4bq2dUnDgkh1SeG6uMONSeG7l3XhurbDjHXGoOG6ulHDkknhurh14bq64bq8ROG7mnVHd3XhurThurxD4buadUbhurpLSeG6uHXhu5Lhurp54bq8deG6tsOSdeG7lsOUdUl3w4114bq2UEnhurh1R3dIdeG6tFHDleG6tsahdTvhu6JJ4bq4dcOZ4buM4bq8dUbhurp24bq24bq6deG6undJ4bq4dUfhuqzhu5d14bq24bq64bucSeG6uHXGoEvhurx14bq24buKSXXhurbhu5pJ4bq4deG6tuG6oOG7knXhurbhurrDjXVITsagdeG7lkx1SeG6und14bq6d0nhurjhu5d14bq2w5J14buWw5R1R1Hhu5p1xqDhu5Thu5x14buS4bq64bue4bq2dcOZ4buedUbhurp24bq24bq6deG6suG7mnVH4buA4bq24bq6xqF1w6F3deG7lnlJdeG7kuG6usSCSHXhurThu7nhurZ14buWeUl14bq0UcOV4bq2deG6tHlIdeG6sHnDjXXhu69Jdcagw413SXXDmUR14buW4bq8SeG6unXGoOG6ulThurZ14buS4bq6xIJI4buXdeG6tuG7oknhurh1w5nhu4zhurx14bqww4p14buY4buaxahCxqB14bq44bq84buvdcag4buU4buaxahDSXVJ4bqqSXVH4buaS0l14bq0UcOV4bq2deG6suG7mnVG4bq6duG6tuG6unXhurTDjEl1SeG6usODSXXDmXd14bq0dknhurp14bq44bq8dnXhurbhu6/DjeKAncah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oS5M4bq8dcOZ4buM4bq8deG7lnlJdcOZw4PGoHXhurjhu7VJdcOZ4buM4bq8dcOZ4buiSeG6uHVJ4buc4bq8dcOZd3XGoOG7lOG7mknhurh14bqy4buadeG6tuG7oOG7r3XGoOG7hknhurrhu5d1xqDhu5RR4buM4bq2deG6ukLGoHXhu5Lhurp54bq8dUbEkHXhurRCSXXhurB2SeG6unXhurjhu6/hurx14bq9UnXhur3hu5Thu551LXXGoOG6ulJ14bq04bu54bq2deG7lnlJdeG6tuG7oOG7r3VJ4bq4UeG7juG6vHVHd0nhurh1w6DDiuG7r+G7l3XGoOG6uuG7mk7hurZ14bumw7114bq94bq64buIdSzhurzhuqpJdeG7neG6veG6uuG7iHXEqeG7msOASeG7o8ahdS7DgMWodUd3dUhOxqB1xqDhu5TDjUnhurh1SeG6usOaSeG6uHVIw4xJdeG6sHZJ4bq6deG6ssOASXXhurLDveG7l3XhurTDg0h14bq0d3XDmeG7gHXhu5jhu5rhuqp1RuG6uuG6vEJJdeG6sOG6oMagdeG6tlJ14buv4bq8dcag4bq6UcOUSeG6uHXGoOG6ulLhurZ14bq2UEnhurh14bq4w4PGoHXhurThuqLhu5p1xqDhuqBIdcag4bu14bq2dUbhurrDgkl1SeG6uMONScahdeG6veG6undJ4bq6deG7kuG6usSCSHVIw4xJdeG6sHZJ4bq6deG6uOG7r+G6vHXhur1SdeG6veG7lOG7nnXhurR4xqB1xqDhurzhuqrhu5p14bq24bq64buaxIJJdeG7luG6qHXhurbDjHXhurpRw5JJ4bq4dcag4bq6w5JIdeG6tOG7ueG6tnXGoOG7lFFJ4bq4deG6tuG7oOG7r3VHdnXhurjhu6/hurzhu5d1R3Z14bq24bq64buaTOG6vHXhu5jhu5rFqERJdcOZd8ONdUnhurrhu6/hu5rGoXXhur3hurpRw5RJ4bq4dcag4bq6UuG6tnVI4bq8Qknhurh14bqwdknhurrhu5d1xqDhu6914buW4bqodeG6tnlIdUnhurrDg0l14bq0UcOV4bq2deG6slF1w5nhu4B1xqDhurrDkkh14bqw4bui4bq8deG6tuG7oOG7r3Xhurh4w411SULhu5Lhu5d1SMODxqB1SMOK4buv4buXdeG6suG6ouG7mnXhurbhurrhu5pM4bq84buXdUnhurrDgEl14bq0w4Phu5p14bum4buvSeG6uuG7l3XDmVNJ4bq4xqF1LkJJdcOZ4buM4bq8dcOZ4buiSeG6uHXhurThuqDGoHXhur3hurrhu4h1xKnhu5rDgEnhu5d14bq44bq64bqkdcag4bq64buzSHVh4bq64buadSzhurx1xqDDiuG6tuG6unVH4buA4bq24bq6deG7llV1w6Hhu69IdWHhurxJ4bq64buXdUjDjEl14bqwdknhurp14bq44buv4bq8deG6vVJ14bq94buU4buedUfhu5pLSXXhurRRw5XhurZ1SeG6uuG6vEPhu5p14bqy4buadUbhurp24bq24bq6dUdU4buvdeG6tuG6uuG7iEl1R3dIdeG7mOG7mnd14bq24bq6w411SeG6uFHhu47hurx1xqDhurrDgEnhu5d14bqweEl14bqww6jGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6EuQkl1w5nhu4zhurx1SHlJ4bq6deG6tOG6oMagdeG7plJ14bq94bq64buvSeG6uuG7l3VJ4bq4w4134bq8deKAnOG6tuG7ueG7knXhurRL4bq84oCddUnDgkh14bq24bq64bua4buvdS114bqwdknhurp14bq44buv4bq84buXdeG6tuG7ikl14buU4bqgxqB1SeG6uuG6vEPhu5p14bq04bu54bq2deG7lnlJdcSCSHXGoOG6ulThurZ14bq0UcOV4bq2dUfhu4pJ4bq4deG6suG7mnVG4bq6duG6tuG6unXhurjhuqJJdeG7puG7r3VJ4bq6UeG7mXU74bq6w6h1R+G7r0h1ZeG6uuG7oHXDqeG7mnlJ4bq44buXdeG7lsOASHXhurB2w4114bud4buL4buCSeG6unXDoU7hurbhu6Phu5V1SMOK4buvdWHhurxIdeG6vcOASXXhu53hur3hurp44bq24bq6deG6veG6undJ4bq64buj4buVdeG6slPhu691MsON4bu3SeG6uHUyw4zhu6/hu5V1SOG7tUh1xqDhuqThu5J1Mnd1auG6qkl14budMnd14bq94buU4buaSeG6uOG7o+G7lXXhurjEqOG6vHVJ4bq6ROG6tuG6unXhuqHhurjhu6914bq7w5JJ4buVxqHGocahdeG6vVThu5p14bq24bq64buaSeG6uHXGoOG7lMONSeG6uHXEgkh1xqDhurpU4bq2deG6tuG7oOG7r3Xhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r+G7l3VITsagdeG7lkx1SeG6und1SeG6uOG6uuG6vOG6qkl14bq2UuG7mnXhurbhurrDjXXhu5Thu7dJ4bq44buXdcSCSHXGoOG6ulThurZ14bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu6914bq2w43hurx1xqDhu5Thu4hJ4bq4deG7llR1SeG6uOG7msWo4bqqSXXhu5bDknXhurbhu6Dhu691xqBUdUnhurrhurzhuqpJdUZCxqB14bq6w5Xhu5J1w5nhu4zhurx14bq24bq6QnXhurDhurxCSXXDmVPhu6914buS4bq6eeG6vOG7l3VG4bq6S0nhurh14buY4buadnXhurbhuqLhu5p1RuG7qOG7l3VH4buaS0l14bq2w43hurx1xqDhu5Thu4hJ4bq4dcagU3VId+G7mnXhu5bhu7XhurZ14bq0Qkl14bq6UcOSSeG6uHXDmeG7gMahdeG6veG7msWodUnhurrhurzhuqpJ4buXdcSCSHXGoOG6ulThurZ14bumUnXhur3hurrhu69J4bq6deG6tuG7ikl1R3d1xqDhurxDSHVJ4buzSeG6uHVH4buMScahdeG6veG6vENIdUnhu7NJ4bq4dUl3xah14bq24bq6UeG7r3XhurRRw5XhurZ1RuG6uuG7r+G6vHXGoOG6unbhurbhu5d1SULhu5p14bq2w4x1xqDhurrEkHVJw4zhurx1R3d14buWVHVG4bq64buv4bq8dcag4bq6duG6tnVJd8WodeG6tuG7ikl1RuG6uuG6vOG6qkh1xqBMSeG7l3XhurbhurpR4buvdcagUcOSSeG6uHXhu6ZSSeG6uMahxqHGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhur3hu5TDjUnhurh1SeG6usOaSeG6uHVJ4buzSHXhurjhuqJJdeG6tMOAxajhu5d14bq24buiSeG6uHXDmeG7jOG6vHXDmeG6vEThurZ14buY4buaeUnhurh14bqwduG7l3Xhurjhurzhu4zhurx1xqDhurrhurxE4buadeG6tOG7ueG6tnXhu5Z5SXXhurThu4Dhu6914buS4bq6UcOSSeG6uHXGoHjhurx14bq2duG6tnVG4bq64bua4buXdeG6tOG6vMSQSHXhurLhu5p1R+G7gOG6tuG6unXhurrhu6/FqHXhurZ24bq2dcag4buUeEh14bqyU0nhurh1SeG6uOG6uuG7huG7l3XhurZ24bq2deG7lnlJdeG7kuG6usSCSHXhurThu7nhurZ14buWeUl14bq2w4x14bq24bq64bqgxqB1R1HDlUnhurh14bq24buKSXXhurRCSXXhurjhuqJJdeG6usOSSXXDmeG7jOG6vHXhurLhu5p1RuG6unbhurbhurp1xqDhurpLSeG6uHXhu5jhu5rhu6914bq2duG6tnXhurpO4bq8dUnhurjhurrhu4Dhu5d14bq6TuG6vHXGoOG6unnDjXXhurrhu6/FqHXhurpO4bq8deG6tuG6usOVdeG6suG7mnVH4buA4bq24bq6xqF1OuG6qkl14bq2eEnhurp14bq0w4zhu5d1SE7GoHXhu5ZMdeG6tMOSSXXDmeG7gHVHw5p14bq6d0nhurp1xqDhu5ThuqpJdeG6tOG7gOG7r3XhurB3SXXGoOG7hknhurp1SeG6ulF14buL4bqhZUfhu5rhu5Z14bq94buU4buvw5nDgkfhu5d1w6Hhuqp1MeG6vOG7r3Xhur3hu5Thu6/DmcOCR+G7l3Xhur3hu5Thu5rhu5bGoHXhu4vhurzDgsagdeG6veG7lOG7r8OZw4JH4buXdTLhu5rhu5pJ4bq44bq64bq8xqDDjeG7muG7lOG7l3XDocONSeG6uHUyeeG6vHXhur3hu5Thu6/DmcOCR+G7l3Xhur3DgMWodeG6oeG6uOG7msWo4bqqSXXhur3hu5Thu6/DmcOCR8ahxqHGoXXhurTDvXXGoOG6uuG6vELGoHVGQuG7l3Xhu6bDgMWodeG6slRJ4bq4dUhOxqB14buWTHXGoMON4bua4buUdeG6uOG7tUl1w5nhu4zhurx1xqDhu5R54bq8dUnhurjhurrhurxESHXEgkh1xqDhurpU4bq2deG6tOG7ueG6tnXhu5Z5SXXhu5Lhurrhu57hurZ1w5nhu5514bqy4buadUbhurp24bq24bq6xqF1O3bhurZ1xqDDjeG7muG7lHVJd8Wodcag4bq6UeG7jknhurh14bq0UcOV4bq2deG7psOAxah14bqyVEnhurh1xqDhurrDgsONdeG6tnbhurbhurp1xqDhurpS4bq2dUdNSeG6uHXhurjhurrhuqThu5J1w5nhu4zhurx1xqDDjeG7muG7lHXhurLhu5p1R+G7gOG6tuG6unVJTuG6vHXGoOG7hknhurrhu5d14bqy4buadUbhurp24bq24bq6deG6tsOMdcag4bq6xJB1xqDhurrhu69IdeG6uOG6vOG7r3XDmXfDjXVITsagdeG7lkx14bq2S0nhurh14bq0w414SXVJ4bqg4buadeG7neG7lnlJdeG7puG7muG6oMag4bujdUjDjEl14buzSXXGoOG7lOG7msWoQ0l1xqDhurpMSeG6uHXDmXd1xqDhurpRw5RJ4bq4dcag4bq6UuG6tnVH4buaS0l1xqB44bq8deG6tOG6vMSQSMahdeG6veG7lMONSeG6uHXhurTDjHXhurbhurrhu6B1xahC4buadcagw4Phu5J1xqDhu5Thu5pJ4bq4dcageOG6vHXhurZ24bq2dUbhurrhu5p14bqy4buadUfhu4Dhurbhurp14bq2Tknhurh14bq0TUnhurh1SOG6vENJdeG6vcOAxah1SeG6ulHhu5l14bqweUl14bqh4buzSeG6uHU7dsagdS11xqDhurp24bq2dcOg4buvdTLhu6/DjXXhu53DoeG7r0nhurh1O+G6unZJ4bq64buj4buVdWXhu6J1w6Hhu5pLSeG6uHXhu506dnXhur3hurpR4buM4bq24buj4buVdeG6sHlJdTLhu69J4bq4deG7ncOp4bua4buvSXUyw4zhu6/hu6PGocahxqF14bqwUeG7jOG6tnXhurThuqLhu5p1SOG7r0nhurh1R3jhurx1RkLGoHXhu5jhu5p5dcagw4rhurbhurp14bq2VOG6tuG7l3XGoOG6uuG7mnXhurrhu5zGoHVG4bq6duG6tuG6unXhurLhu5p1R+G7gOG6tuG6uuG7l3XhurThu7nhurZ14bqw4bq8RMagdUd3dUbhurp24bq24bq6deG7mOG7mkzhurZ1xqBCxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bqh4bq64bu3SHXGoOG6uuG7nOG6tnXhurTEgsWodcOZ4bq8ROG6tnXhu5jhu5p5SeG6uHXhurB2dcOZ4buzSXXhurrDjOG7r3XEgkh1xqDhurpU4bq2deG7plJ14bq94bq64buvSeG6unXhurjhu7VJdcOZ4buM4bq8deG7kuG6unbGoHXGoOG7lOG6vMSQSXXhurLhu5p1R+G7gOG6tuG6uuG7l3XhurJUdUbhurxCSXXDoeG6vOG6qkl14bq6w43hu69JdeG6tOG7ueG6tnXhu5Z5SXXhu6ZSdeG6veG6uuG7r0nhurp1SeG7s0h14bulw7rhu6Xhu6d14buW4bqodeG6tFHDleG6tnXGoE914bq24bq6UuG6tnXDmXfDjXXGoOG6unZJ4bq4deG7rS3hu6XDuuG7peG7p3XGoHjhurx1w6nhu5p5SeG6uHXGoOG7lFHhu45J4bq4deG6sOG6vMSQSXXhurvhuqJIdeG6u8OSScahdeG6u1R1RuG6vERJdeG6slR1RuG6vEJJdeG6tsOMdeG7llR1xqDhurrhu69IdeG6uOG6vOG7r3Xhurbhu6Dhu6914bq6d0nhurh1xqDhu5Thu7NIdeG6uOG6vOG7r0l14bq6d0nhurh14bq0Qkl1xqBTdeG6tnbhurZ14bqyw43hu69J4bq6dUnhurjhurrhurxE4buSdUbhurxJ4bq6deG6ssON4buvSeG6unXhurLhu4Dhurbhurp1w5nhu5514bqy4buadUfhu4Dhurbhurrhu5d1SeG6und14bq6d0nhurjhu5d14bqyw43hu69J4bq6dUnhurjhurrhurxE4buSdeG7lnlJdeG7puG7muG6oMagdeG7lnlJdeG7kuG6usSCSHXhuqM74bqjZeG7l3XhurZ24bq2dcag4buUUeG7jknhurh14bq0eOG6vHXhurrhu4jhurbhu5d1xqDhu5Thu5pJ4bq4deG6tuG6oOG7knXhurbDjHVG4bq6w43hu6914bqy4buadUfhu4Dhurbhurrhu5d14bq2duG6tnXhurThu4Dhu6914buS4bq6UcOSSeG6uHXGoOG7lMONSeG6uHXDmXd1SeG6uMONd+G6vHXGoOG7hknhurrGoXU74buiSeG6uHXDmeG7jOG6vHXhurrDjXjGoHXhurROSeG6uHXhurjhurzhu4zhurx1xqDhurrhurxE4bua4buXdcag4buUUUnhurh14bqwd8WodeG6tnbhurZ14buWeUl14buS4bq6xIJIdcSCSHXGoOG6ulThurZ14bq04bu54bq2deG7lnlJ4buXdeG7luG6qHXhurLhurxFSXXhu5Thu6914bq2duG6tnXhurrDjXjGoHXhurROSeG6uHXGoOG7lOG6vknhurp14bqy4bq8RUnhu5d14bq24bq6QnXhurDhurxCSXXhurZ24bq2dUjDjEl1SeG6uMONSeG7l3XhurThu7nhurZ14buWeUnhu5d14buWeUl14buS4bq6xIJIdcag4bq84bqq4buadeG6sOG6vMSQ4buadeG7kuG6uuG7nuG6tnXDmeG7nnXhurLhu5p1RuG6unbhurbhurp1xqDhurrhu69IdeG7mOG7muG7r0nGoXXDqeG7muG7r3XhurTDjHXhurjDjOG7knXhu5LhurrhuqJJdcag4buzSeG6uHXGoOG6uuG6qkh14bq44bq8dnXGoOG7lOG7gHXGoOG7lHnhurx1SeG6uOG6uuG6vERIdeG6tuG6usONdeG6suG7mnVG4bq6duG6tuG6unVG4bq64bq8deG6tEJJdcOZ4buM4bq8deG6veG6uuG7r0nhurp1MsOM4buvxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah0deG7lsagxahHw4Lhu410xqDDguG7psagLeG7r0fhurzhurhJ4buZdeG7lOG6vOG6uOG6usag4buVdOG7oeG7n+G7lsag4buUw41J4bq44buhOnfhurx1w5l3dXlJ4bq64buZdcOh4bqqdeG7rknhurrhu58v4buWxqDhu5TDjUnhurjhu6Hhu58v4buS4buh


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]