(vhds.baothanhhoa.vn) - Thi tốt nghiệp THPT là một trong những kỳ thi quan trọng nhất dành cho học sinh lớp 12 và dưới dây là những mốc thời gian thí sinh cần đặc biệt lưu ý.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7kMO6MCwxLuG6tVPhurchKOG7ssOi4buS4buULeG7lOG7ryHhurswLuG7lCA44buy4buU4bqlIcOjKOG7lC4oUzDhu5Thu7JWMOG7lDAh4bqj4buU4bqlw5oo4buU4bur4buD4buU4bqlISjhu5ThuqU44bql4buUMC4hKD/hurfhu5ThuqR14bq24bqk4buU4bua4buW4bua4bua4buMLyHGoOG7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3deG7uFPhu7Thu5jhu5Thu7RT4bqlUy0sKOG7uCLhu7TDjeG7mMOiU+G6tzHhu5jhu47huqQhKOG7lOG6pTjhuqXhu5QwLiEoP+G6t+G7lOG6pHXhurbhuqThu5QiVeG7lCBh4bql4buU4bql4bq1MTAu4buUMCHhurswLuG7lF3hu4Phu5ThuqUhKOG7lOG6s+G6p1Mw4buU4bql4bq1NDAu4buUMCHhu67huqXhu5Thu7RVMCHhu5Thu7IhMeG7lCE04buy4buUw6IoMCHhu5Qi4bqj4bq34buUxqDhu5rhu5Thur1V4buU4bu0ZOG6oyjhu5Thu7Thu6zhu4Hhu5QiVeG7lDAh4bq7MC7hu5QgOOG7suG7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMw4buU4bqlISnhu5TDoigwIeG7lOG7slYw4buU4bu24buo4buy4buUw50oP+G6peG7lCJk4bqn4buU4buHTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buY4bu04bqlIeG6pyDDneG7lOG7tCEo4bu04bu44buUKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7nlDhu57hurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4bua4bua4buiL8agUlLhu7Thu5zGoOG7luG7nuG7ouG7nuG7ouG6pcagUcagUCLhu6ItIDHhu7It4bqlITEoLS4oUzAt4bqlISgt4bqlIU5b4bq3LuG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhu5DDujAsMS7hurVT4bq3ISjhu7LDouG7kuG7lC3hu5Thu68h4bq7MC7hu5QgOOG7suG7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMw4buU4buyVjDhu5QwIeG6o+G7lOG6pcOaKOG7lOG7q+G7g+G7lOG6pSEo4buU4bqlOOG6peG7lDAuISg/4bq34buU4bqkdeG6tuG6pOG7lOG7muG7luG7muG7muG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu55Q4bue4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7nOG7nFHhu6Dhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4bua4bua4buiL8agUlLhu7Thu5zGoOG7luG7nlHhu5rhu6DhuqXhu6Lhu6Dhu6BRIlAtIDHhu7It4bqlITEoLS4oUzAt4bqlISgt4bqlIU5b4bq3LuG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhu5DDujAsMS7hurVT4bq3ISjhu7LDouG7kuG7lC3hu5Thu68h4bq7MC7hu5QgOOG7suG7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMw4buU4buyVjDhu5QwIeG6o+G7lOG6pcOaKOG7lOG7q+G7g+G7lOG6pSEo4buU4bqlOOG6peG7lDAuISg/4bq34buU4bqkdeG6tuG6pOG7lOG7muG7luG7muG7muG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu5zhu5xR4bug4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t2jhuqfhuqUhMeG6teG7mOG7juG7rVMo4buUdeG6p+G7gSYw4buML+G6t+G7jg==

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]