(vhds.baothanhhoa.vn) - Quan Hóa có tuyến Quốc lộ 15A nối trung tâm huyện với các huyện miền xuôi của tỉnh và các tỉnh dọc đường mòn Hồ Chí Minh, chiều ngược lại nối với huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Quốc lộ 15C qua địa bàn huyện kéo dài đi huyện Mường Lát, thông thương với Lào qua cửa khẩu Tén Tằn; tuyến đường vành đai biên giới, tại xã Hiền Kiệt nối với huyện Quan Sơn, thông thương với Lào qua cửa khẩu Na Mèo… tạo thuận lợi cho giao thương nhưng cũng là vùng có nguy cơ dịch lây lan dịch bệnh COVID-19 nếu không thực hiện tốt công tác kiểm soát.
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3FqHPhu5/hu6nEkeG6tuG7sWbhurLEkeG7j3LEqeG6ssSR4burceG6qsOAc8SRw4lnxJHEgnLhuqpB4burccSR4bqyc+G7o+G7q8SR4bqw4buF4bq3xJHDiWfhu7HEkeG6suG6sMah4burxJHhu49m4buPxJHhurJy4bq04bq84bub4burxJHhuq7hurTDveG7j8SRxrDhu7XhurfEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDiWfhu6tyxJHDtOG7hXPEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkcO04bufxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHDtcO64buPcsSR4buN4buj4burcsSR4buO4buwMFPDlS3DqeG7g+G6py9yw6nhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEglLhu5Hhu4XDtWThuq0/4bq04buF4burxJFS4but4buFxJHhu4/hu63EkeG6suG6tOG6vOG7m+G7q8SRP+G6tMO94buPxJHGsOG7tcSRw6nDquG7hMSR4burw71zxJHhurLhurDhurThu6txxJHhurJs4bupxJFy4bq04bq84buj4burxJHDicOBc8SR4buPZuG7j8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4bupc+G7neG7q8SR4bq64bq0eXPEkeG7j+G6rOG7hcSR4bqyw7nhu6tyxJHDiWfEkeG7j2bhu4/EkeG6ssO54burcsSRw7V24buPxJHDtOG6qsOA4burccSR4bup4buv4burxJFS4buzxJHhu45ydMSR4buoc+G7q3LhurfEkeG7j3Jz4bud4bq0xJHhu6tx4bqq4bqg4buPxJHGsGhzxJHhu6vDvXPEkcOJw4FzxJFy4bq04bq84buj4burxJHhu6jhu4VzxJHhu45ybOG6tOG6t8SR4bqyw7nhu6tyxJFS4buv4buFxJHhu4x14burcuG6scSRP+G6tMO94buPxJHGsOG7tcSRw6nDquG7jsSR4bqu4bq04buFxJHDtMO64buFxJHhu41n4burxJFy4bq04bq84buj4burxJHFqeG7k+G7scSRw7Vnc8SRw7RzxJFy4bq04bq84buj4burxJHhu6jhuqrDgOG7q3HEkcavZuG6suG6t8SR4bqycnnhu6txxJHhurJy4bqqQeG7q3HEkcOJw4FzxJHGr2fhu7HEkeG6ruG6tOG7hcSR4buPxJDhu4XEkcWpcsOz4bq0xJEs4buT4burxJEs4buJ4bur4bqxxJHhurLhurThurzhu5vhu6vEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDiWfhu6tyxJHDtOG7hXPEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPhurfEkeG6smhzxJHhurrDrcSRUnPhu53hu6vEkcWoc+G7o+G6ssSR4burw71zxJHDicOBc8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRP+G6tOG7heG7q8SRO0Hhu6vhurfEkeG6snJ54burccSR4bqycuG6qkHhu6txxJHDicOBc8SRxq9n4buxxJHhuq7hurThu4XEkeG7j8SQ4buFxJHFqXLDs+G6tMSR4buq4buFxJHhu6jDqOG7seKApsSR4bqyaOG7scSR4bqycuG6tG/hu6vEkcaw4bqgc8SR4buPcuG7scSRcXPhu4Xhu7HEkeG6snLhuqpB4burccSR4burcuG6quG7q3HEkeG7j+G6qOG7q3HEkcawZ8SRw4nhuqThu6txxJHhu4/hu63EkeG7q3HhurThurzEkeG7j0HEkcO1w7rhu49yxJHGsGzhurzEkcaw4buF4burxJHDtcO64buPcsSR4buN4buj4burcsSR4buO4buwMFPDlS3DqeG7g8SR4bur4bub4bq0xJHFqXJ54burccSR4bqyckThu4/EkXJz4buj4burxJHhurLDveG6ssSR4buPeeG7q3HEkeG6smbhu4/EkcWpc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6suG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6rhurvhurvEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ucOp4bq7w6ovw6nDquG7gcO1w6rDqeG6v+G6veG7h8Oq4buB4bqyw6nDqeG6veG6veG7h8awZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6Hhur3hur/DqWTEkeG7hcaw4bqyw6Fkxahz4buf4bupxJHhurbhu7Fm4bqyxJHhu49yxKnhurLEkeG7q3HhuqrDgHPEkcOJZ8SRxIJy4bqqQeG7q3HEkeG6snPhu6Phu6vEkeG6sOG7heG6t8SRw4ln4buxxJHhurLhurDGoeG7q8SR4buPZuG7j8SR4bqycuG6tOG6vOG7m+G7q8SR4bqu4bq0w73hu4/Ekcaw4bu14bq3xJHDtOG6qsOA4burccSRw4ln4burcsSRw7Thu4VzxJHhu41zxqHhu6vEkXFzw4FzxJHDtOG7n8SRxIJy4buv4burceG6t8SR4buPcsO94burccSRw7XDuuG7j3LEkeG7jeG7o+G7q3LEkeG7juG7sDBTw5Utw6nhu4NkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buHZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fkw6rhurvhurtkxJEv4bqt4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu47hu4XEguG6snPhu7Hhu6tk4bqt4buOcsO94bqyxJHFqXPhu5/hu6nEkeG6tuG7sWbhurLEkcawc8ah4burxJHhu6txZ+G7q3LEkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkcO1w7rhu49yxJHhu47hu7AwU8OVLcOp4buDxJHhurLhurDGoeG7q8SR4bqy4bq04bq84bub4burxJE/4bq0w73hu4/Ekcaw4bu1xJHDqcOq4buExJHDtOG7reG7q3HEkeG6smhzxJHhurrDrcSRJnLDgsSRLHLhu4Xhu6ty4bq3xJFy4bq04bq84buj4burxJE/4bq04buF4burxJFS4but4buF4bq3xJHhu49m4buPcsSRLCbhurMscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkcOp4buHZcWp4bupxJHDieG7ncSRxIJydOG7hcSRLGzhurzhurfEkXFzZsSCxJHhurDhu4Xhu6tyxJHDicOBc8SR4bqyw7nhu6tyxJFS4buv4buFxJHhu4x14burcuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6rhu4HDqsSC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq5w6nhurvDqi/DqcOq4buBw7XDqsOp4bq/w6rhur3DquG6veG6suG6ueG6ueG6ueG6ueG7g8awZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6Hhu4PhurnhurlkxJHhu4XGsOG6ssOhZMWoc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6ssSR4buPcsSp4bqyxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDiWfEkcSCcuG6qkHhu6txxJHhurJz4buj4burxJHhurDhu4XhurfEkcOJZ+G7scSR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG7j2bhu4/EkeG6snLhurThurzhu5vhu6vEkeG6ruG6tMO94buPxJHGsOG7teG6t8SRw7ThuqrDgOG7q3HEkcOJZ+G7q3LEkcO04buFc8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SRw7Thu5/EkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkcO1w7rhu49yxJHhu43hu6Phu6tyxJHhu47hu7AwU8OVLcOp4buDZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7h2VlZMSRcuG7kXNxcuG6ssOhZMOq4buBw6pkxJEv4bqt4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu47hu4XEguG6snPhu7Hhu6tk4bqtUmfhu6txxJHhu6txZ+G6vOG6t8SR4buPZuG7j8SRxrBE4buPxJHGsOG6quG6oOG7q3HEkcawc8ah4burxJHhu6txZ+G7q3LEkcWpc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6ssSR4buPcsSp4bqyxJHhu6l2c8SRxIJy4bqqQeG7q3HEkeG6snPhu6Phu6vEkeG6skPEkeG7j2bhu4/EkeG6ssO54burcsSRcXNmxILEkeG6sOG7heG7q3LEkcaw4bqq4bq0xJHhurJyeeG7q3HEkeG6suG6sMah4burxJHhurLhurThurzhu5vhu6vEkT/hurTDveG7j8SRxrDhu7XEkcOpw6rhu4TEkcOJZ+G7scSRw7TDuuG7hcSR4buNZ+G7q8SR4buPZuG7j8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4bupc+G7neG7q8SR4burw4JzxJHhu4/huqzhu4XEkeG6ssO54burcuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6rhurvhurvEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ucOp4bq7w6ovw6nDquG7gcO1w6rDqeG6v8Oq4buDw6nhur/hurLDquG6u2XDqWXGsGXhurPhu6fEgnHEg+G6sMOh4buD4bq7w6lkxJHhu4XGsOG6ssOhZMWoc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6ssSR4buPcsSp4bqyxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDiWfEkcSCcuG6qkHhu6txxJHhurJz4buj4burxJHhurDhu4XhurfEkcOJZ+G7scSR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG7j2bhu4/EkeG6snLhurThurzhu5vhu6vEkeG6ruG6tMO94buPxJHGsOG7teG6t8SRw7ThuqrDgOG7q3HEkcOJZ+G7q3LEkcO04buFc8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SRw7Thu5/EkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkcO1w7rhu49yxJHhu43hu6Phu6tyxJHhu47hu7AwU8OVLcOp4buDZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7h2VlZMSRcuG7kXNxcuG6ssOhZMOq4bq74bq7ZMSRL+G6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buO4buFxILhurJz4bux4burZOG6reG7jnLDveG6ssSRxalz4buf4bupxJHhurbhu7Fm4bqyxJHhurJoc8SR4buNaeG7q8SR4buOcsOs4bup4bq3xJHhurrDrcSRJnLDgsSR4buqcXJzxqHhu6nEkcWpc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6ssSR4burceG6qsOAc8SRw4lnxJHEgnLhuqpB4burccSR4bqyc+G7o+G7q8SRxrDhuqrhurTEkeG6snJ54burccSR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG6suG6tOG6vOG7m+G7q8SRP+G6tMO94buPxJHGsOG7tcSRw6nDquG7hMSR4bqyQ8SRw7ThuqrDgOG7q3HEkVLhu7PEkeG7jnJ0xJHhu6hz4burcsSRw4lnxJHhu49m4buPxJFy4bq04bq84buj4burxJHhu6lz4bud4burxJHhurrhurR5c8SRxrDGoeG7q+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6plw6nEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ucOp4bq7w6ovw6nDquG7gcO1w6rDqeG7gWXhurnDqcOp4bqy4buD4bq54bq/4bq74buHxrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDocOq4buH4buBZMSR4buFxrDhurLDoWTFqHPhu5/hu6nEkeG6tuG7sWbhurLEkeG7j3LEqeG6ssSR4burceG6qsOAc8SRw4lnxJHEgnLhuqpB4burccSR4bqyc+G7o+G7q8SR4bqw4buF4bq3xJHDiWfhu7HEkeG6suG6sMah4burxJHhu49m4buPxJHhurJy4bq04bq84bub4burxJHhuq7hurTDveG7j8SRxrDhu7XhurfEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDiWfhu6tyxJHDtOG7hXPEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkcO04bufxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHDtcO64buPcsSR4buN4buj4burcsSR4buO4buwMFPDlS3DqeG7g2TEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWTDqmXDqWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq0saHPEkeG7j2bhu4/EkeG7j3LDveG6suG6t8SR4bqy4bqw4bqqw4Hhu4/EkcWpcnPEkeG6uuG6tG3hurLEkeG6suG6sHXhu6tyxJFxc23hurzEkeG6ssOAxJHhu6l2c8SR4burceG6qsOAc8SRw7Rz4bud4bq0xJHEgnJpc8SR4bqyckThu4/EkXJz4buj4burxJHhu6txcnPGoeG7qcSR4buPZuG7j8SRxaly4bq04bq84bub4burxJHhu49m4buxxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jOG7tcSRM8SR4bqy4bub4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWRz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWRy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHDquG6u+G6u8SC4bq64bqxxJHhurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq5w6nhurvDqi/DqcOq4buBw7XDqsOp4buBZcOqZeG6u+G6suG7geG6v+G6veG6veG7gcawZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6Hhurvhu4Hhu4dkxJHhu4XGsOG6ssOhZMWoc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6ssSR4buPcsSp4bqyxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDiWfEkcSCcuG6qkHhu6txxJHhurJz4buj4burxJHhurDhu4XhurfEkcOJZ+G7scSR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG7j2bhu4/EkeG6snLhurThurzhu5vhu6vEkeG6ruG6tMO94buPxJHGsOG7teG6t8SRw7ThuqrDgOG7q3HEkcOJZ+G7q3LEkcO04buFc8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SRw7Thu5/EkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkcO1w7rhu49yxJHhu43hu6Phu6tyxJHhu47hu7AwU8OVLcOp4buDZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7h2VlZMSRcuG7kXNxcuG6ssOhZMOq4bq74bq7ZMSRL+G6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buO4buFxILhurJz4bux4burZOG6rcOUw71zxJHDicOBc8SR4buPZuG7j8SR4buPeeG7q3HEkcO1bOG7q8SR4bqyQ8SR4bqyw7nhu6tyxJHhu6tx4buxZ3PEkcOJZ+G7scSRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buFxJHEgnJpc8SR4bq64bq0beG6ssSR4bqy4bqwdeG7q3LEkcWp4bub4bqyxJHhuq7hurRpxJHhurrhu5PhurLEkeG7q3Fyc+G7o+G7qcSRbOG7qcSR4bqydOG7q3LEkcOJw4FzxJE74buF4bq2LeG7juG7sTAt4bq54bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWRz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHDquG6u+G6u8SC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq5w6nhurvDqi/DqcOq4buBw7XDqsOp4buBw6nhur/hur3DqeG6suG6vWXhurvhu4Phu4fGsGXhurPhu6fEgnHEg+G6sMOh4bq94bq74buHZMSR4buFxrDhurLDoWTFqHPhu5/hu6nEkeG6tuG7sWbhurLEkeG7j3LEqeG6ssSR4burceG6qsOAc8SRw4lnxJHEgnLhuqpB4burccSR4bqyc+G7o+G7q8SR4bqw4buF4bq3xJHDiWfhu7HEkeG6suG6sMah4burxJHhu49m4buPxJHhurJy4bq04bq84bub4burxJHhuq7hurTDveG7j8SRxrDhu7XhurfEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDiWfhu6tyxJHDtOG7hXPEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkcO04bufxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHDtcO64buPcsSR4buN4buj4burcsSR4buO4buwMFPDlS3DqeG7g2TEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWTDquG6u+G6u2TEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq0saHPEkeG7j2bhu4/EkeG7j3LDveG6suG6t8SR4burckXhu6txxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDtOG7m+G7q8SR4bqyQ8SRw7TDuuG7hcSR4buNZ+G7q8SR4buP4butxJHhu6tx4bq04bq8xJHhu49BxJHhu4/hu4Xhu7HEkeG7jeG7i+G6ssSR4buN4bq04bu14buPxJHEgnJpc8SR4bqy4buR4bq24bqyxJHhu6ty4buF4burcuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6rhurvhurvEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ucOp4bq7w6ovw6nDquG7gcO1w6rDqeG7gcOp4buH4bq74buD4bqyw6rhu4Phur3hur9lxrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDocOqw6nhurlkxJHhu4XGsOG6ssOhZMWoc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6ssSR4buPcsSp4bqyxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDiWfEkcSCcuG6qkHhu6txxJHhurJz4buj4burxJHhurDhu4XhurfEkcOJZ+G7scSR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG7j2bhu4/EkeG6snLhurThurzhu5vhu6vEkeG6ruG6tMO94buPxJHGsOG7teG6t8SRw7ThuqrDgOG7q3HEkcOJZ+G7q3LEkcO04buFc8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SRw7Thu5/EkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkcO1w7rhu49yxJHhu43hu6Phu6tyxJHhu47hu7AwU8OVLcOp4buDZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7h2VlZMSRcuG7kXNxcuG6ssOhZMOq4bq74bq7ZMSRL+G6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buO4buFxILhurJz4bux4burZOG6reG7jmbhu4/EkeG7j3nhu6txxJHDtWzhu6vEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vEkcO1c8SR4buPcuG6tOG6vOG7n+G7q8SR4bqu4bq04buFxJHhu49m4buPxJHhu49yw73hurLEkeG7jeG7i+G6ssSR4buN4bq04bu14buPxJHEgnJpc8SRxalz4buf4bupxJHhurLhurDhu4XEkeG6vMSR4bqy4bub4bq3xJHDtOG7scSR4bqycmzhu6vEkeG7q3Jz4buj4bqy4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWRz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHDquG7h8OqxILhurrhurFkxJHhurbhurDhu4/DoWQvL+G7j8O14bur4bqz4buN4buF4bux4bqycuG7heG7q3Jy4bux4buF4bqzw4nhu6svw7Xhu5HhurbFqeG6suG7scSCL+G7q+G7keG6uOG6ti/hurnDqeG6u8OqL8Opw6rhu4HDtcOqw6nhu4HDqeG7g2Xhur/hurLDqcOq4bq54bq94buDxrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDocOq4bq74buDZMSR4buFxrDhurLDoWTFqHPhu5/hu6nEkeG6tuG7sWbhurLEkeG7j3LEqeG6ssSR4burceG6qsOAc8SRw4lnxJHEgnLhuqpB4burccSR4bqyc+G7o+G7q8SR4bqw4buF4bq3xJHDiWfhu7HEkeG6suG6sMah4burxJHhu49m4buPxJHhurJy4bq04bq84bub4burxJHhuq7hurTDveG7j8SRxrDhu7XhurfEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDiWfhu6tyxJHDtOG7hXPEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkcO04bufxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHDtcO64buPcsSR4buN4buj4burcsSR4buO4buwMFPDlS3DqeG7g2TEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWTDquG7h8OqZMSRL+G6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buO4buFxILhurJz4bux4burZOG6rSxyROG7j8SRcnPhu6Phu6vEkcWpcuG7hXPEkeG7jWbhu7HEkeG6vMSR4bqy4bubxJHhu43hu4vhurLEkeG7jeG6tOG7teG7j8SR4buPcuG7scSR4bupdnPEkeG7q3HhuqrDgHPEkcO1bOG7q8SRxalyc8SRw7RzxJHhuq7hurThu4XEkeG7j2bhu4/EkeG7j3LDveG6ssSRxalz4buf4bupxJHhurbhu7Fm4bqy4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWRz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHDquG6veG7g8SC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq5w6nhurvDqi/DqcOq4buBw7XDqsOp4buB4bq5w6nhurnhur3hurLhu4HhurvDquG7g+G7h8awZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6HDqeG6u+G6vWTEkeG7hcaw4bqyw6Fkxahz4buf4bupxJHhurbhu7Fm4bqyxJHhu49yxKnhurLEkeG7q3HhuqrDgHPEkcOJZ8SRxIJy4bqqQeG7q3HEkeG6snPhu6Phu6vEkeG6sOG7heG6t8SRw4ln4buxxJHhurLhurDGoeG7q8SR4buPZuG7j8SR4bqycuG6tOG6vOG7m+G7q8SR4bqu4bq0w73hu4/Ekcaw4bu14bq3xJHDtOG6qsOA4burccSRw4ln4burcsSRw7Thu4VzxJHhu41zxqHhu6vEkXFzw4FzxJHDtOG7n8SRxIJy4buv4burceG6t8SR4buPcsO94burccSRw7XDuuG7j3LEkeG7jeG7o+G7q3LEkeG7juG7sDBTw5Utw6nhu4NkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buHZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fkw6rhur3hu4NkxJEv4bqt4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu47hu4XEguG6snPhu7Hhu6tk4bqt4buOZuG7q8SR4buN4bu1xJHhu49yc+G7m+G7q8SR4bq24buCxJHDlOG7s+G7q8SR4buNc8ah4burxJHEgnLhu6/hu6txxJFSc+G7neG7q8SRxahz4buj4bqyxJHFqXPhu5/hu6nEkeG6suG6sOG7heG6t8SRxalz4buf4bupxJHhurbhu7Fm4bqyxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDiWfEkcSCcuG6qsOA4burccSR4bqyc+G7o+G7q8SR4bqw4buFxJHDiWfhu7HEkcWpcuG6tMSRw4lE4buPxJHDiWfhu6tyxJHDtOG7hXPEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG6p3Phu6lxxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZHPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG7h2VlxILhurrhurHEkXLhu5FzcXLhurLhuq/EkcOq4bq74bq7xILhurrhurFkxJHhurbhurDhu4/DoWQvL+G7j8O14bur4bqz4buN4buF4bux4bqycuG7heG7q3Jy4bux4buF4bqzw4nhu6svw7Xhu5HhurbFqeG6suG7scSCL+G7q+G7keG6uOG6ti/hurnDqeG6u8OqL8Opw6rhu4HDtcOqw6nhu4Hhurnhurvhur3hu4fhurLDqeG6ueG7gcOpw6nGsGXhurPhu6fEgnHEg+G6sMOh4buH4bq94bq7ZMSR4buFxrDhurLDoWTFqHPhu5/hu6nEkeG6tuG7sWbhurLEkeG7j3LEqeG6ssSR4burceG6qsOAc8SRw4lnxJHEgnLhuqpB4burccSR4bqyc+G7o+G7q8SR4bqw4buF4bq3xJHDiWfhu7HEkeG6suG6sMah4burxJHhu49m4buPxJHhurJy4bq04bq84bub4burxJHhuq7hurTDveG7j8SRxrDhu7XhurfEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDiWfhu6tyxJHDtOG7hXPEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkcO04bufxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHDtcO64buPcsSR4buN4buj4burcsSR4buO4buwMFPDlS3DqeG7g2TEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWTDquG6u+G6u2TEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq1S4bq04bq84buj4burxJE/4bq04buF4burxJFS4but4buFxJHhu4/hu63EkXJB4burxJHhurvhurfhu4Hhu4PEkcWp4bupxJHDtOG6qsOA4burccSR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SR4bqyc+G7m8SCxJFxc2bEgsSRw4nDgXPEkXLhu4VzxJHhurLDueG7q3LEkTBzxqHhu6txxJEy4buF4bq8xJHDiWfEkVLhuqzhu4XEkSZyw6zhu6vhurfEkeG7q+G6qsOB4buPxJHhu45Sw5Xhu47hu6rDlcSRxq9n4bux4bq3xJHhu6vGoeG7q8SR4buPZuG7j8SRxrBE4buPxJHGsOG6quG6oOG7q3HEkeG7j+G6rOG7hcSRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4bqycuG6qsOA4burccSR4bq64bq04bq8xqHhu6vEkcSCcsO9c8SRcuG6oMSCxJHhurLhurRu4burxJHhurLhurDhu4XhurfEkcWpc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6ssSR4buPZuG7j8SRw7ThuqrDgOG7q3HEkeG7qeG7r+G7q8SRxrDDvXPEkeG7qeG6osSR4bqw4buFxJHDiWfhu7HEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7hOG6tOG6snLhu7HhurBk4bqtUmlzxJHDlMOs4burceG6py/EguG6rQ==

Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]