(vhds.baothanhhoa.vn) - Là 1 trong 4 địa phương được Tổng cục Du lịch lựa chọn để xây dựng và triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Đây là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VUXhurRLw4w+4bq0UuG6ulPhu5ThurTEqOG7lCM+w5RT4bq0S+G7sOG7luG6tOG7uMav4bq0QOG7tlRT4buY4bq04buUVOG6ukDhurRL4buqU+G7mOG6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bqiL+G7lOG6pMOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurlMRUrhurLDg2bhurjhurThuqThurRA4bu2VFPhu5jhurThuqjhurRL4bucReG6tOG7suG7lD/hu65T4buY4bq0Sz9YxKjhurThu5fhu7BT4buY4bq0xKglxKjhurThurcj4bq0UeG7nMSo4buU4bq0USxF4bq0xKjhu5TDmVPhurRLw5ThurQ8Rz7hurRKLFPhu5jhurQo4bq44bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5RF4buW4bq0xKjDicSo4bq04buY4buW4bq84buW4bq04buy4buUw4nhu7LhurRA4buUPcSo4bq0S8OMPuG6tMSo4buUIz7DlFPhurRL4buw4buW4bq04bu4xq/hu7nhurThu5Q/VlPhu5jhurRL4buMU+G6tFIlxKjhurRA4buWw5Ij4bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tOG7lMOV4bq04bu44buWU+G7lOG6tEDhu5TDieG7luG6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq0QOG7lMWoU+G7mOG6tFLhu5ZT4buUQeG6tOG6s0c+4bq0UeG6uOG6tFPhu45T4bq0QOG6vFPhu5jhurThu7QjRVPhurRA4bu2w5lT4buY4bq0S8OU4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tEDhu7ZZ4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRS4buqQOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEDhu7bDmVPhu5jhurRL4buWw5RS4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurTEqCpF4bq0xKjhurzhurRTP1bEqEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCw4Lhu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurThuqhEQ+G7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqm4bqk4bqqL+G6psOCQ0pCw4LEkOG6rOG6rOG6pOG6pEBC4bqm4bqm4bqqUUQtROG6rOG6qEPEqOG6puG6pOG6qsOCTExExKjDguG7iELEkMSQ4buSxJBB4bug4buy4buY4bqy4bq0RVFAduG6suG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VUXhurRLw4w+4bq0UuG6ulPhu5ThurTEqOG7lCM+w5RT4bq0S+G7sOG7luG6tOG7uMav4bq0QOG7tlRT4buY4bq04buUVOG6ukDhurRL4buqU+G7mOG6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqoREPhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G7heG7lCPhurRK4buW4bq0QMagxKjhu5ThurRm4bucxKjhu5ThurThu7gu4bq0ZkVS4bq04buF4buWU+G7lOG6tEDhu5Qj4bq04buUPUDhurRLxahT4buY4bq0SiPhurRQ4buUw4nEqOG7lOG6tEvhu4xT4bq0QOG7lEVS4bq04bu0I0VTQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Nm4bq44bq0UuG7qkDhurRA4bu2VFPhu5jhurRT4buUP1Phu5jhurRL4buWw5RS4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurRLSSPhurRA4buWw5JT4bq0xKgqReG6tOG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VUXhurRA4bu24buWw5RT4bq0UOG7lEXhu5bhurTEqOG7lCM+w5RT4bq0S+G7sOG7luG6tOG7uMav4bq0QOG7tlRT4buY4bq04buUVOG6ukDhurRL4buqU+G7mOG6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq0QOG7lMWoU+G7mOG6tOG7tCNF4bq04bu44bq8U+G6tOG7suG7lMOMUuG6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq0QOG7lMWoU+G7mOG6tFLhu5ZT4buU4bq0Z1Thu4jhu5ZlVFNM4bq04buVUkXhu7ZA4bq04buX4bu2RShMUeG7ueG6tOG7heG7lCPhurRK4buW4bq0QMagxKjhu5ThurRR4bucxKjhu5ThurThu7gu4bq0ZkVS4bq04buF4buWU+G7lOG6tEvDiuG6tCjhurjhurRLRVPhu5jhurRA4bu2WeG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0S+G7lsOUUuG6tEvhu4xT4bq0QOG7lCPhurThu5Q9QOG6tEvFqFPhu5jhurRL4bq8VOG6tFDhu5TDicSo4buU4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurTEqOG6vOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tCjhurjhurRT4buYVOG6uOG7luG6tEDhu6JT4buUQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4NqU+G7mOG6tMO6JuG6tOG6s+G7mlPhu5ThurThu5Ui4bu54bq04buX4bu2P1lT4buY4bq04bqv4buTZuG6tFDhu5Qj4bq0SuG7luG6tEDGoMSo4buU4bq0UeG7nMSo4buU4bq04bu4LuG6tGZFUuG6tOG7heG7llPhu5ThurTEqOG7lFThurThu4jhu5bhu4xA4bu14bq04buVRSPhurThu7gs4bq0UOG7lsOVU+G6tOG7tkXhurRS4buAQOG6tOG7uOG6vFPhurThu7Lhu5TDjFLhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tEDhu5TFqFPhu5jhurRS4buWU+G7lOG6tCjhurjhurRLVVPhurRQ4buUw4nEqOG7lOG6tEDhu5RFUuG6tOG7tCNFU+G6tOG6seG7lMagU+G7lOG6tEvhu5bDlVPhurRmRVLhurThu4Xhu5ZT4buU4bq0w4BT4buY4bq4PuG6tOG6pi3huqjhuqDhu7nhurRRP1hT4buY4bq0UOG7lMOJxKjhu5ThurRA4buURVLhurThu7QjRVPhurRLw4rhurTigJxA4bq+U+G7mOG6tCjDmUDigJ1B4bq04bq3JOG6tFE/WFPhu5jhurRQ4buUw4nEqOG7lOG6tEvFqFPhu5jhurRT4buUP1Phu5jhurQoVuG7luG6tMSoxahT4buY4bq0QMOJxKjhurTEqOG7lCPDjFPhurThu4jhu5zhurThu7hGU+G6tOG7uOG6uFPhu5jhurTEqOG7qlPhu5jhurQoVuG7luG6tMSoxahT4buY4bq0U+G7mOG7lMOV4bq0QOG7lCM+4buMQOG6tFLhu5ZT4buU4bq0QCzhurRL4buqU+G7mOG7ueG6tDpT4buY4bq0SiVT4buY4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurRA4buULMSo4bq0QOG7jOG6tOG6vFThurRnVOG7iOG7lmVUU0zhurThu5VSReG7tkDhurThu5fhu7ZFKExR4bq0S8OK4bq04buY4buWPeG7suG6tMSoxahT4buY4bq0QMOJxKjhurRLVVPhurRA4buW4buM4buy4bu54bq04buy4buUJcSo4bq0KCXhurRKI+G6tFDhu5TDicSo4buU4bq0xKjhu5Qj4bq0S8OJVOG7ueG6tMSo4buUIz7DklPhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7JB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqqQ0Thu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/hu5YoQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvU0wp4bu4L+G6puG6puG6pOG6qi/huqbDgkNKQsOCxJDhuqzhuqjhuqThuqRAxJDDguG6quG6rOG6pFHDgkHhu6Dhu7Lhu5jhu7Phu7Z2Q+G6pkLhurLhurRFUUB24bqy4buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tEvDjD7hurRS4bq6U+G7lOG6tMSo4buUIz7DlFPhurRL4buw4buW4bq04bu4xq/hurRA4bu2VFPhu5jhurThu5RU4bq6QOG6tEvhu6pT4buY4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCw4LhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqpDROG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssOD4bq5w5XhurRA4buUxq9T4buY4bq0PEzhurRL4buWw5VT4bq0Sz9YxKjhurRLSSPhurRAP+G6tEvDlOG6tOG7suG7lCXEqOG6tEol4bq0SiPhurRQ4buUw4nEqOG7lOG6tEDhurrhu5bhurThu4Xhu5Qj4bq0SuG7luG6tEDGoMSo4buU4bq0ZuG7nMSo4buU4bq04bu4LuG6tGZFUuG6tOG7heG7llPhu5RB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7lz/hu65T4buY4bq0QCzhu7nhurRA4bq64buW4bq04buX4buU4bq4U+G7lOG6tFPhu5ThurjhurThurnhu6jhurTEqCZT4buY4bq0S0VT4buY4bq0S8OMPuG6tFLhurpT4buU4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5RF4buW4bq0PEc+4bq0SixT4buY4bq0OlPhu5jhurRKJVPhu5jhurRA4buURVLhurThu7QjRVPhurRK4buW4bq04bu44bq8U+G6tEAs4bq0S+G7qlPhu5jhurThuqzhurfhurRA4bu2w5JT4bq0KUzhu4jhu7jhu5ZATOG6tOG7lEBA4buyLy8pKSlBQOG7lEVT4buUU+G7lEXhu5RUQShTQUFB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7lMWoU+G7mOG6tOG7tCNF4bq0OlPhu5jhurRKJVPhu5jhurRT4bq4PuG7ueG6tEoj4bq0UOG7lMOJxKjhu5ThurTEqFXhurRA4buUw5ThurRQ4buUw4lS4bq04buy4buUw4nhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG7ueG6tMSow4nEqOG6tEvhu5xF4bq0S+G7lsOUUuG6tErhu5zEqOG7lOG6tCgl4bu54bq0S+G7gkDhurRAVCPhu7ZBQUHhurThurPhu5bhu44j4bq0QOG7lD3hurQo4buc4bq0UeG6uOG6tEoj4bq0UOG7lMOJxKjhu5ThurTEqFXhurRA4buUw5ThurRQ4buUw4lS4bq04buy4buUw4nhurTEqMOJxKjhurRL4bucReG6tEvhu5bDlFLhurThu4jhu4ZT4buY4bq0xKjFqFPhu5jhurRT4buY4buUw5XhurThurxT4buU4bq04bqsQsOC4bq0S+G7quG7ueG6tFPhu5g/V+G7luG6tDxMUuG6tMSoVeG6tEDhu5TDlOG6tEA/4buuU+G7mOG6tEDDicSo4bq04bu2SEDhurThu7jGr1Phu5jhurRL4buqU+G7mOG6tFPhu5Q/4bq0xKjhu5TDmVPhurQo4buc4bq0QOG7tsag4bu54bq04buy4buUVVPhu5jhurRAVOG7ueG6tEDhu5Qj4bq0U+G7lOG7pOG7ueG6tDxURT7hurThu5hVxKjhu7nhurQ8VEU+4bq04bqsQsOC4bq0S+G7qkFBQeG6tOG6s0c+4bq0xKgmU+G7mOG6tFHhurjhurTEqMOJxKjhu5ThurRLw5ThurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tCjhurjhurRK4buW4bq04bu44bq8U+G6tEvhu6hT4buY4bq04buU4bq4U+G7lOG7ueG6tMSoJFPhu5jhurRT4buURSPhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0QOG7tlRT4buY4bq0QOG7mlPhu5ThurThu5Thu5pT4buU4bq0Ulbhu5ZB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqs4bqm4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbhuqThuqov4bqmw4JDSkLDgsSQ4bqs4bqq4bqkxJBAQ0LhuqjhuqrhuqxRw4JB4bug4buy4buY4buz4bu2duG6rOG6psSQ4bqy4bq0RVFAduG6suG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VUXhurRLw4w+4bq0UuG6ulPhu5ThurTEqOG7lCM+w5RT4bq0S+G7sOG7luG6tOG7uMav4bq0QOG7tlRT4buY4bq04buUVOG6ukDhurRL4buqU+G7mOG6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqs4bqm4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4Phu5fhu5ThurhT4buU4bq0U+G7lOG6uOG6tOG6ueG7qOG6tEtFU+G7mOG6tEDGoMSo4buU4bq0xKgsxKjhurRLw4w+4bq0UuG6ulPhu5ThurQ6U+G7mOG6tEolU+G7mOG6tMSoxahT4buY4bq0U+G7mOG7lMOV4bq04bu4xq/hurRA4bu2VFPhu5jhurThu5RU4bq6QOG6tEvhu6pT4buY4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5RB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VUXhurRR4bq44bq04bqk4bq0QOG7tlRT4buY4bq04bqo4bq0S+G7nEXhurThu7Lhu5Q/4buuU+G7mOG6tEs/WMSo4bq04buX4buwU+G7mOG6tMSoJcSo4bq04bq3I+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tFEsReG6tMSo4buUw5lT4bq0S8OU4bq0PEc+4bq0SixT4buY4bq0KOG6uOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buUReG7luG6tMSow4nEqOG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tOG7suG7lMOJ4buy4bq0QOG7lD3EqOG6tEvDjD7hurTEqOG7lCM+w5RT4bq0S+G7sOG7luG6tOG7uMav4bu54bq04buUP1ZT4buY4bq0S+G7jFPhurRSJcSo4bq0QOG7lsOSI+G6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurThu5TDleG6tOG7uOG7llPhu5ThurRA4buUw4nhu5bhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tEDhu5TFqFPhu5jhurRS4buWU+G7lEHhurThu5fhu5RMVOG6tEtV4bu54bq04bq3LOG6tMOJU+G6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq0QOG7lMWoU+G7mOG6tFLhu5ZT4buU4bq0QOG6uuG7luG6tOG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VUXhurRLP1jEqOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buUReG7luG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tOG6puG6tOG7mOG7lkXhu5bhurRLVOG6ulNB4bq0w6nhu5ZF4buW4bq0S1ThurpT4bq04bqk4bq0S8OK4bq0QMON4buy4bq0QOG7tiNT4buY4bq0PEc+4bq0SixT4buY4bq0OlPhu5jhurRKJVPhu5jhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tEDhu5TFqFPhu5jhurRS4buWU+G7lOG6tCjhurjhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tMSoxahT4buY4bq04bu4xq/hurThu5RVReG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq0S+G7nEXhurRL4buWw5RS4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurTEqCpF4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tChW4buW4bq0xKjDicSo4bq0QMagU+G7lOG6tFPhur5T4buY4bu14bq04buX4bu24bq84buW4bq0U+G7mOG7lOG7lsOVUuG6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq0w7rhu5nhurThuqxCw4Lhu7fhurRA4bu24bq84buW4bq0U+G7mOG7lOG7lsOVUuG6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq0U+G7quG7luG6tFDhu5Qj4bq04buI4buGU+G7mOG6tMSoxahT4buY4bq0U+G7mOG7lMOV4bq0QOG7lCzEqOG6tEDhu4zhurThurxU4bq0QOG6vlPhu5jhurTEqD9XU+G7mOG6tCDhu5nhu7fhurRA4buaUuG6tFDhu5bhu4xS4bq0KOG6uOG6tEDhu7ZF4bq0xKg6I+G6tEDhu5TFqFPhu5jhurRA4buWU+G6tEoj4bq0UeG7nMSo4buUQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phurnhu5bDlVPhurRA4bq64buW4bq0QOG7olPhu5ThurThu5fhu5RFU+G7lOG6tOG6uVTDieG6tEvDiuG6tOG7suG7lMav4buW4bq04buUWOG7suG6tChW4buW4bq0Z1Thu4jhu5bhu5JUU0zhurRA4buULMSo4bq04buU4buWw5VT4bq04bu4xq/hurThu5RUw4nhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tEDhurrhu5bhurTEqMOJxKjhurRL4bucReG6tEpFU+G7lOG6tFPhu7Dhu5bhurRA4buW4buMU+G7mOG6tFPhu5Q/4bu14bq04buF4buUI+G6tErhu5bhurRAxqDEqOG7lOG6tGZFUuG6tOG7heG7llPhu5Thu7fhurThu5Ek4bq0ZiPFqFPhu5jhu7fhurThu5fhu5ThurhT4buU4bq0U+G7lOG6uOG6tOG6ueG7qOG7t+G6tOG6s+G7jlPhurRoP0XhurQt4bq0IFLhurThu5fhu5bDklNB4bq04buX4bu2VFPhu5jhurThu5jhu5ZF4buW4bq0S1ThurpT4bq04bqm4bq04bu4w5PhurRAw43hu7LhurRA4bu2I1Phu5jhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0xKjDicSo4bq0QMagU+G7lOG6tFPhur5T4buY4bq0U0dT4buY4bq0xKhFVOG6tCjhu47hurRQ4buMQOG6tFPGr+G7luG6tMSow4nEqOG6tEDhu7DhurTEqOG7lDrEqOG6tFE/I+G6tEDhu7Y94bu54bq0USHhurThu5ThurhT4buU4bu54bq0U+G7lOG6uOG6tOG7lOG6uFPhu5jhu7nhurRQ4buUI+G6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tEDhu7bGoEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODw7pW4buW4bq0KOG7lsOVxKjhurRLw4w+4bq0UuG6ulPhu5ThurQ6U+G7mOG6tEolU+G7mOG6tMSoxahT4buY4bq0U+G7mOG7lMOV4bq04bu4xq/hurRA4bu2VFPhu5jhurThu5RU4bq6QOG6tEvhu6pT4buY4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurThu7jDk+G6tOG7mFXhu7LhurThu7Lhu5RJU+G6tOG7lFThurhT4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRSJcSo4bq0QOG7lsOSI+G6tEvDiuG6tEvhu47hurThu7ZF4bq0xKgqReG6tFPhu5jhurhT4buU4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurThu5fhu5RFU+G7lOG6tOG6uVVF4bq0S1VT4bq0QOG7tsOSU+G6tOG6pMOC4bq0QOG7tuG7lsOVI+G6tFE/WEDhurRQ4buUw4nEqOG7lOG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEtV4bq04buU4buuU+G6tOG6qOG6qMOC4bq0U+G7mOG6uFPhurRRP1hA4bq0UOG7lMOJxKjhu5ThurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tOG7tCPGr8So4bq0QOG7jOG7ueG6tEDhu7BT4buY4bq0SlRFU+G7lOG6tEDhu5Qj4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurRL4bq6QOG6tOG7mElT4bq04bqkROG6tFPhu5jhurhT4bq0QF3hurRL4buoU+G7mOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFPhur5S4bq04bqmw4LhuqbhuqZB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7IgI0Dhu5RU4bu24bqyw4No4buYIz7hu5BT4bq04bqz4bq6QOG6oi/hu7LDgw==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]