(vhds.baothanhhoa.vn) - Với ý chí làm giàu trên mảnh đất quê hương, từ nguồn vốn tiết kiệm cá nhân, anh Lương Văn Phúc (sinh năm 1991), ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn đã bắt tay vào “khởi nghiệp” với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, mang lại hơn 200 triệu đồng mỗi năm.
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhu4/hu4zhuqzhu5zhu4zhuqLhu5zhu45K4buc4bqixqDhuqrhu5rhuqLDkuG7juG6qlnhuqJYVkrhu5zhuqJJVeG7juG6okfDieG7nOG7tS/hu4zEguG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fhu6HFqOG7juG6oizhuqJH4buMw5XhuqLGoOG6quG7muG6osOS4buO4bqqWeG6olhWSuG7nOG6ouG7mkPhu5zhu4zhuqJJ4bq+WOG6ouG7rllK4bqi4buMQOG7puG7nMOSd+G6olg94bqi4bucw5JZVeG7nOG6oiZU4buc4bqiWOG7jktY4bqi4buW4buOTeG7muG6okfhuqjhuqLhu5zhu4zDiuG7nHfhuqLhuqzhu5zhu4zhuqLhur1A4bum4bucw5LhuqLhu6HEkOG7nOG6om/hu4zDnUfhuqLDvVfhu47hu5zhu4zhuqLhu5zEkOG7muG6osSC4bqm4bqmxILhu7N34bqi4buq4bqiWOG7jOG7kOG6olhW4bq+4buc4bqi4buN4bum4buc4bqi4bq9QHfhuqLhu4xZO03hu5zhuqLDs1nhuqzhu5zhuqLhu43hu6bhu5zhuqJJROG6okZFWOG6oljhuqw74bqiJuG6quG7ouG6ouKAnOG7luG7jOG7quG7juG6ouG7nMOS4buM4buOTeG7rOKAneG6oibFqOG7juG6ouG7mlPhuqLhu4zDlOG7nOG7jOG6olhW4bqs4bucw5LhuqJYVkLhu47huqJH4buMxJDhu5zhuqLhu5xZU+G7juG6oljDmeG7nMOS4bqi4buM4buo4busd+G6ouG7muG6rOG7nMOS4bqixqBC4buO4bqi4buM4bum4buc4bqi4bquw4PDg+G6olhW4buOTVnhuqJJVeG7nMOS4bqi4bua4buk4buO4bqi4bucxJDhu5p44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu7VXWFbhu6Lhu5zDkuG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oEhY4buMWeG7mkbhuqLhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6ouG6pMODw4Phu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bq24bqyw4Phu6w6duG6oOG6oldWR8Wp4bqgLy9HSOG7nHhG4bqs4buiWOG7jOG6rOG7nOG7jOG7jOG7ouG6rHgm4bucL0jDjVfhu5ZY4bui4busL+G7nMONP1cv4bqu4bqw4bquw4Mv4bquw4Phuq5IxILDg+G6psSC4bqk4bq24bq0WOG6suG6rsOD4bqk4bqyxqDDg3jhu5Thu6zDkuG7rVbFqeG6pOG6ruG6pOG6oOG6ouG6rMagWMWp4bqg4buP4buM4bqs4buc4buM4bqi4buc4buOSuG7nOG6osag4bqq4bua4bqiw5Lhu47huqpZ4bqiWFZK4buc4bqiSVXhu47huqJHw4nhu5zhuqDhuqI/4buOSFjhu4zFqeG6oOG6pMODw4PhuqDhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWMWp4bqg4bq24bqyw4PhuqDhuqIv4bu34bu1L1dYVuG7ouG7nMOS4bu34bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7c84buc4buM4bqib+G7jMOdR+G6okZK4buc4bqi4buaU+G6ouG7jMOU4buc4buM4bqi4bqs4bui4bqi4bucWVPhu47huqJY4buMQ+G6okbhuqzhuqJG4bqseOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3YUVY4bqiWOG6rDvhuqLigJzhu5bhu4zhu6rhu47huqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu6zigJ3huqImxajhu47huqJXVOG6oiZU4buc4bqixILhuqTDg+G6olhW4buOTVnhuqJJVeG7nMOS4bqiSOG6quG7nOG7jOG6okjhu7Thu5rhuqJJTuG6oljhu4wkR+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLhu5pT4bqi4buMw5Thu5zhu4zhuqJYVuG6rOG7nMOS4bqiWFZC4buO4bqiWMOZ4bucw5LhuqLhu4zhu6jhu6x44bqiw6FZVOG7juG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4PEguG6pnfhuqJYVkrhu5zhuqLhu5xM4buc4bqiSOG7jk3hu5zhuqJYw5VH4buM4bqiw5Lhu4Dhu5zhuqLhurZ4w4PDg8OD4bqi4bua4bu1V1nhu6zhu7fhuq7hu7UvV1nhu6zhu7fhuqJJ4bq+WOG6okfhu7bhuqzhuqLDkuG7juG6rOG6oknDlOG7nOG7jHfhuqLhuqzhu5zhu4zhuqJv4buMw51H4bqiWCThuqJY4bqsO+G6oknhuqrhu6LhuqLhuqzhu6J34bqiOsOKO+G6okbGr+G6okbhuqzhu6LhuqJJTuG6ouG7nFlT4buO4bqiWOG7jEPhuqJG4bqs4bqiRuG6rOG6osO9SOG7jk3hu5zhuqJYw5VH4buM4bqi4bqs4bui4bqi4bucWVPhu47huqLEgsODw4Phu5rhu7VXWeG7rOG7t+G6ruG7tS9XWeG7rOG7t+G7s+G6oibhuqrhuqLhu5xZU+G7juG6oljhu4xD4bqiR+G6qHfhuqJUR+G6ouG7nOG7jFXhu47huqLDvUjhu45N4buc4bqiWMOVR+G7jOG6ouG6rOG7ouG6ouG7nFlT4buO4bqi4bq0w4PDg+G7muG7tVdZ4bus4bu34bqu4bu1L1dZ4bus4bu34buzeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3POG7nOG7jOG6om/hu4zDnUfhuqJH4buM4bui4bqiRuG7jktYd+G6oljhu4zGr+G7juG6oknhu45O4bua4bqiRuG6vjvhuqLDkuG7jsavd+G6ouG7nMOSWVXhu5zhuqJHWeG7nMOS4bqiVEd34bqiR+G6qOG6okfhu7jhu5zDkuG6ouG7nOG7jEDhuqJG4bqs4bqiRuG6rOG6olhWSuG7nOG6oknhu5DhuqzhuqJG4bqq4buc4bqiw5Lhu4Dhu5zhuqLhu5zhu4xA4bqiVuG6vljhuqLhu5bhu4zhuqzhu5zhuqLhu4zhu45L4buad+G6okfhu4zhu7bhuqI7S1nhuqJJQOG7qEfhuqLhu5zhu4zhu4bhu6zhuqJYPeG6okhAxajhu47huqI6WVPhu47huqLGoErhu5x44bqi4buN4bqsWeG6ouG7luG7jOG7juG6ouG7nMOS4buM4buOSuG7nOG6okcjWeG6oljhu4zhu5DhuqJYVkDGr+G7nMOSd+G6ouG7nOG7jFnhuqJH4buAWeG6okfhu7bhuqzhuqJH4bqoR+G6ouG7nOG7jOG6quG6ouG7jOG6quG7nMOSd+G6ouG6rOG7nOG7jOG6om/hu4zDnUfhuqJGRVjhuqJY4bqsO+G6oibhuqrhu6LhuqJJ4buAWeG6olhAeOG6osOg4bui4bqiR+G7jEDhuqzhuqJH4bue4bqi4buW4buO4buc4buM4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4bua4bqi4bus4buM4bug4bucw5LhuqJGTeG7nOG7jOG6okfhu4zhu6LhuqJH4bqod+G6ouG7linhuqJY4buMWeG7hljhuqLhur7hu6zhuqLhu5zhu6rhuqJH4buM4bui4bqiRuG6rOG6okbhuqzhuqJH4buMQOG6rOG6oljhu4wkR+G6olck4bqiWOG7jFnhu4Dhu5zhuqJY4buM4bu0R3fhuqIm4buOTUfhuqJHQ+G7juG6olhC4bui4bqi4bucw5JZVeG7nOG6ouG7nEDFqEfhuqJH4buM4bui4bqiR+G7ouG7nOG6osOS4buOVOG7nMOS4bqiR+G7jEDhuqzhuqJJw53hu5zDkuG6ouG7nErhu5zhuqLGoCPhuqzhuqJJ4buAWeG6oljhu45K4buc4bqiWOG7jOG6vljhuqJGQuG7jnjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bqkw4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurbhurLDg+G7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7hurDhuq7Dgy/huq7Dg+G6rkjEgsOD4bqm4bquw4Phuq7Dg1jhurbhuqThuqbhuq7Dgsagw4N44buU4busw5Lhu61WxanhurDhurThurbhuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oOG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG7nOG7jkrhu5zhuqLGoOG6quG7muG6osOS4buO4bqqWeG6olhWSuG7nOG6oklV4buO4bqiR8OJ4buc4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDhuqTDg8OD4bqg4bqi4buMw43hu47DkuG7jFjFqeG6oOG6tuG6ssOD4bqg4bqiL+G7t+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busw6Hhuqzhu6xY4buO4bui4buc4bqg4bu3w6pT4bqi4buMw5Thu5zhu4zhuqJH4buMWVXhu5zDkuG6olhWQuG7juG6okfhu4zEkOG7nOG6ouG7nFlT4buO4bqiw5LhuqrhuqJJQOG7qEfhuqLhuqzhu5zhu4zhuqJv4buMw51H4bqixqBF4bus4bqiSeG6uFjhuqJH4bqs4buaw41W4bqs4bqiSU7huqLhu65Z4bqs4buc4bqiV+G6qOG7nHfhuqLhu65ZQ+G7nOG6osagLOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bqhTuG6okfhu57huqLhu5zDkllV4buc4bqiJlThu5zhuqJY4buOS+G7rOG6oljhu7RH4bqiSeG7gFnhuqJYQHfhuqLhuqzhu5zhu4zhuqJv4buMw51H4bqiSUThuqLhu5pC4buc4buM4bqiSELhu5zhuqLGoOG6quG7muG6ouG7jFXhuqJX4bum4bqiJuG6rDvhuqImVOG7nOG6okfhu7bhuqzhuqLhur/DksOK4buc4bqi4buM4bqq4bucw5LhuqLDoeG7jMOV4buc4buM4bqiV+G6qEfhu4zhuqI6ROG6ouG7jMOa4buO4bqi4buMWTtN4buc4bqiw7NZ4bqs4buc4bqi4buN4bum4buc4bqiSeG7gFnhuqJYQOG6ouG7nFlT4buO4bqiR+G6qOG6olhWReG7muG6oibhuqrhuqJG4bqs4bqiRuG6rHjhuqLhur/hu4zGr+G6ouG6qOG7rOG6okjhu7Thu5zDkuG6oknDneG7nMOS4bqi4buWKeG6oljhu4xZ4buGWOG6okfhu4zEkOG7nOG6ouG7nFlT4buOd+G6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6osagw4pZ4bqiV+G6rFnhuqLGoCPhuqzhuqJH4bqo4bqiWFZF4bua4bqiJuG6quG6okbhuqzhuqJG4bqs4bqiSUThuqJH4buM4bui4bqiWOG7jFnhuqLhu5zhu4zhu4bhu6x44bqi4bqhTuG6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6ouG7rOG7jEPhu47huqLhu6zhu4zhu7ThuqJY4buMWcOaR+G6ouG7nMOSWVXhu5zhuqLDkuG7jlThu5zDkuG6oklFWOG6oklRd+G6om/hu4zDnUfhuqJJROG6oknhuqrhu6LhuqJY4buMSuG7muG6ouG6rOG7onfhuqLhu4xQR+G6ouG7linhuqJY4buMWeG7hljhuqLhur7hu6zhuqLhu5zhu6rhuqJG4bqs4bqiRuG6rHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bqkw4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurLDg8SC4busOnbhuqDhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6ruG6sOG6rsODL+G6rsOD4bquSMSCw4Phuqbhuq7huq7EguG6rljhurDhurLhuqThuq7Dg8agw4N44buU4busw5Lhu61WxanEguG6tuG6tOG6oOG6ouG6rMagWMWp4bqg4buP4buM4bqs4buc4buM4bqi4buc4buOSuG7nOG6osag4bqq4bua4bqiw5Lhu47huqpZ4bqiWFZK4buc4bqiSVXhu47huqJHw4nhu5zhuqDhuqI/4buOSFjhu4zFqeG6oOG6pMODw4PhuqDhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWMWp4bqg4bqyw4PEguG6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t+G6qeG7jlThu5zDkuG6osOS4bqq4bqiVuG7juG6ouG6vUJH4bqi4buP4buM4bu2O+G6okfhu7bhuqzhuqLhuqzhu5zhu4zhuqJv4buMw51H4bqiSUDhu6hH4bqi4buc4buM4buOTFnhuqJJ4bui4bqq4buc4bqi4buW4buM4bqoR+G7jOG6oklL4buc4bqiWOG7jOG6rOG7muG6ouG7rlnhuqzhu5x34bqi4buMUEfhuqJY4buG4buseOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3POG7nOG7jOG6om/hu4zDnUfhuqJH4buM4bui4bqiRuG7jktYd+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLDkuG7juG6qOG6okbhuqjhu5zhuqLGoOG7okLhu47huqJG4bqs4bqiRuG6rOG6osOS4bqs4buO4bqiSOG6rOG7ouG6oknDmuG7nMOS4bqiWFZK4buc4bqiSEDFqOG7juG6ouG6ssODw4PhuqLhu5zDkuG7jMOU4buc4bqiSVXhu5zDki/EguG7lsOSduG6okfhuqjhuqJYVkXhu5rhuqJYPeG6ouG6tMOD4bqiLeG6osOCw4PhuqLhu5zDkuG7jMOU4buc4bqiSVXhu5zDki/EguG7lsOS4bqiJuG6quG6oljhu7I74bqiWFZQ4bucw5LhuqLGoEDhu6jhu5zDkuG6olfEqOG6okfhu57huqLhu5ojR+G6osOS4buO4bqo4bqiR+G6rOG7ouG6ouG7jOG7puG7nHjhuqLhur/EkOG7muG6ouG6rsOD4bquxIJ34bqiWFY94bqiR+G7jOG7juG6ouG7rOG7jMOVd+G6ouG7muG7pOG7juG6ouG7nMSQ4bua4bqiR+G6qEfhuqLhuqzhu6LhuqLhu5xZU+G7juG6okbhuqzhuqJG4bqsd+G6ouG6rOG7ouG6ouG7nFlT4buO4bqiR+G6qOG6olhWReG7muG6okdR4bqiScON4bua4bqiJkzhuqJH4buM4bui4bqi4bqs4buc4buM4bqi4bucw5JZVeG7nOG6oljhu4xZ4bqi4buc4buM4buG4bus4bqi4buW4buM4buiQ+G7nMOS4bqixILDg8OD4bqiWFbhu45NWeG6oklV4bucw5J44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu4/DlUfhu4zhuqLDkuG7nuG7rOG6olg94bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4bucw5JZVeG7nOG6oljhu4xZ4bqiWFZK4bucd+G6oljhu4bhu5zhuqJI4bu04bucw5LhuqJI4buOTeG7nOG6oljDlUfhu4zhuqJJ4bq+WOG6okfhu6Dhu5zhuqJIU+G7juG6okhA4bqiSU7huqLhu5bhu4xT4bucw5J34bqi4bqs4buc4buM4bqib+G7jMOdR+G6oljhu45L4bus4bqiWOG7tEfhuqJJ4buAWeG6olhA4bqiOsOKO+G6oljhu4xK4bua4bqiR+G7jFlV4bucw5LhuqJYVkLhu47huqJH4buMxJDhu5zhuqLhu5xZU+G7juG6osOS4bqqd+G6oibFqOG7juG6ouG6rnjDg8ODw4PhuqJH4bui4buc4bqiw5Lhu45U4bucw5LhuqLDkuG6quG6olbhu47huqLhur1CR+G6ouG7j+G7jOG7tjt24bqiWFZV4bucw5LhuqJY4buMSuG7muG6okfhuqhH4bqixqDhu6JC4buO4bqiR8OKO+G6osSQ4buc4bqi4buuWUPhuqJH4bue4bqiw5Lhu47huqjhuqJYVuG7kHjhuqLhur/hu4zGr+G6ouG6qOG7rOG6okjhu7Thu5zDkuG6oknDneG7nMOS4bqi4buWKeG6oljhu4xZ4buGWHfhuqLhu6zhu4zhu7LhuqLhu4zhu6jhu6zhuqLhu5bhu4zDleG6ouG7jOG7hll34bqiw5Lhu45U4bucw5LhuqLDkuG6quG6olbhu47huqLhur1CR+G6ouG7j+G7jOG7tjvhuqLGoMWo4buc4bqi4buc4buM4bqs4buc4buMd+G6ouG7jOG7puG7nOG6ouG6tuG6oljhu4zhuqjhu5zDkuG6ouG7nFlT4buOd+G6ouG7muG7pOG7juG6okfhu6Lhu5zhuqJJROG6okfhu57huqJYVlDhu5zDkuG6osagQOG7qOG7nMOS4bqi4buM4bum4buc4bqi4bqu4buWw5J34bqiRuG6qOG7nOG6olbhuqzhuqJY4buM4buQ4bqiWFZAxq/hu5zDkuG6oibFqOG7juG6osOS4buO4bqo4bqiSOG6rOG7ouG6oknDmuG7nMOS4bqiWD3huqLEgsODw4PhuqLhu5zDkuG7jMOU4buc4bqiSVXhu5zDkuG6oklL4buc4bqixILEgsOD4bqi4bucw5Lhu4zDlOG7nOG6oklV4bucw5Iv4buWw5J44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6ouG6pMODw4Phu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bqy4bqu4bqw4busOnbhuqDhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6ruG6sOG6rsODL+G6rsOD4bquSMSCw4Phuqbhuq7hurbhurDhuqZY4bqy4bq0w4Phuq7hurTGoMODeOG7lOG7rMOS4butVsWp4bqw4bqmw4LhuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oOG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG7nOG7jkrhu5zhuqLGoOG6quG7muG6osOS4buO4bqqWeG6olhWSuG7nOG6oklV4buO4bqiR8OJ4buc4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDhuqTDg8OD4bqg4bqi4buMw43hu47DkuG7jFjFqeG6oOG6suG6ruG6sOG6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t+G6v+G7jMav4bqi4bucWVPhu47huqJJw53hu5zDkuG6ouG7linhuqJY4buMWeG7hlh34bqi4buM4buo4bus4bqi4bucQMWoR3fhuqLDkuG7jlThu5zDkuG6okfhuqjhuqJYVkXhu5rhuqLhu5xZU+G7juG6ouG7nOG7jOG6rOG7nOG7jOG6osagxajhu5zhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+KAnMOq4buk4buO4bqi4bucxJDhu5rhuqLDkuG7juG6rOG6oknDlOG7nOG7jOG6ouG7nFlT4buO4bqi4bqu4bqixqAj4bqsd+G6ojpZ4bq+WOG6okbhuqjhu5zhuqJW4bqs4bqiWOG7jOG7kOG6olhWQMav4bucw5LhuqLhu5bhu4zhu6JD4bucw5LhuqLhuqThuqJY4bq+4buc4bqiw5LhuqrhuqJY4buMQOG7puG7nMOS4bqi4bus4buM4buC4buaeOG6ouG7j1Y94bqiR+G7jOG7juG6ouG7rOG7jMOVd+G6okdT4bucw5LhuqJH4buMxJDhu5zhuqLhu5xZU+G7juG6ouG7muG7pOG7juG6ouG7nMSQ4bua4bqiw5Lhu47huqzhuqJJw5Thu5zhu4zhuqJY4buMWeG6ouG7jOG7puG7nOG6osSCw4PDg+G6olhW4buOTVnhuqJJVeG7nMOS4oCd4bqiLeG6ouG6rOG7nOG7jOG6om/hu4zDnUfhuqLhu5zhu4zhu4Lhu5rhuqJYw5Xhu5zhu4x44bqi4buPw5nhu5zDkuG6oljhu4xZ4bqi4buc4buM4buG4bus4bqiWD3huqLhu5pT4bqi4buMw5Thu5zhu4zhuqLhu5xZU+G7juG6osOS4bqqd+G6okfhuqh34bqiRuG6rOG6okbhuqx34bqi4bua4buk4buO4bqi4bucxJDhu5rhuqJYVj3huqLhu5pQ4buO4bqiR+G7jOG7juG6ouG7rOG7jMOVd+G6okfhu4zhu6LhuqJv4buMw51H4bqi4bucw5JZVeG7nOG6oljhu4xZ4bqi4buc4buM4buG4bus4bqi4buM4bum4buc4bqi4bquw4PDg+G6olhW4buOTVnhuqJJVeG7nMOSeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bq74buMU+G7nMOS4bqiR+G7jOG7kuG6osOS4buOUeG7juG6olhW4bui4bucw5LhuqLhu6zhu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqi4buW4buO4buc4buM4bqiWEt34bqi4bqs4buc4buM4bqib+G7jMOdR+G6okfhu6Dhu5zhuqJJQOG7qEfhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6okZC4buc4bqiWFbhu4jhuqLhu4xZO03hu5zhuqIm4buy4bucw5LhuqJG4buOSuG7nOG6okbhu45LWOG6oklL4buc4bqixqDhuqrhuqJv4buM4bue4bqiYcOV4bqiWOG7jEDhuqLhu4xZO03hu5zhuqLhuqHhu6Lhuqrhu5zhuqLDs1nhuqzhu5zhuqLhu43hu6bhu5x34bqi4buaw5pY4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6oljhu4zhuqzhu5zhu4zhuqLhu5zhu45K4buc4bqiSeG7ouG6quG7nOG6ouG7nMSQ4bucw5LhuqLhu5zDmXfhuqLhu5zhu4zhu45NWOG6ouG7jFk7S1h34bqixqBZU+G7nOG6oknhu47huqJJ4buAWeG6olhW4bui4bucw5LhuqJH4bqoR+G6ouG7rOG7jOG7ouG7nMOS4bqiWFbhuqrhu6J34bqi4buM4buiQljhuqJJw5rhu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqJJ4bui4bqq4buceOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busPFlY4buM4buiVuG6oOG7t+G6ocOU4buc4buM4bqi4bqp4buO4bqs4bucw5Lhu7Uv4bus4bu3

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]