(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến tháng 9 năm 2019, các cấp Hội Nông dân Thanh Hóa đã tín chấp và ủy thác qua Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH tỉnh với tổng dư nợ trên 10.100 tỷ đồng cho 194.000 hội viên vay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG7rlLDneG7sOG7sOG7qmHEkeG7quG6tWLhurU54buqfSzhurXhu6pnYcOi4bu4Z+G7quG6tTlhw6jDouG7qmdr4buq4bq1OWhk4bq14buqb2PhurXhu6pv4bu24buN4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buqZj3hurXhu6rDsmguZ8OaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHQV3hu7Z94buow5lHw6DhurVh4buqWzPhurXhu6pnYeG7uOG6tTnhu6rhu7Thu6rhurUl4bqz4buq4buu4buw4bus4bu0UeG7qnvhu7h74buqey7hu4fhu6pBxJHDoeG7quG6tGLhurU54buqfSzhurXhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu24buqWyThu6pnw6DhurXhu6p7YS7hu4fhu6pvQOG7quG7i+G7jeG7qmdh4bu4e+G7quG7g2jhu7bhu6rhurQ5LOG6teG7qmFA4bq1OeG7quG6tOG6tOG7ouG7hkfhurRHUeG7quG6tDks4bq14buqYUDhurU54buqxalGw5JB4buqZ8Oj4bq1YeG7qm/hurvDoeG7qmdl4bq1OeG7qn3EqeG7quG6tcOq4buqZ+G7hTLhurXhu6rhu6zhu7BS4bus4buw4buw4buqZ+G7keG7qltk4bq1OeG7qnthw6Lhu6rhu6zhu7RXUuG7sOG7sOG7sOG7qmHEkcOh4buqb8OhMuG6teG7qm/hu7bhu41Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0OcOiQMOh4buq4buF4bu2UeG7qmdhYuG6tTnhu6rhu4No4bu24buq4bq1OWhk4bq14buq4buDaOG7k+G7qmHDqeG7qmfhu4XDquG7quG6tWLhurU54buqfSzhurVR4buqYcSRw6Hhu6pbJOG7qjnDoT3DoeG7quG6tTks4bq14buq4buu4bu04buqfWzhu6rhu7jhurXhu6pv4bq7w6Hhu6rhurU5aGThurXhu6rhu4No4buT4buqOSHhurXhu6rhu6zhu6zhu6pn4buR4buqW2ThurU54buqe2HDouG7qmFA4bq1OeG7quG6tTlh4bqh4bq14buqYcSR4buq4bq1YuG6tTnhu6p9LOG6teG7qm/hu7bhu43hu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6p94bqje2Hhu6pvw6xR4buqe2El4bq14buq4bq1aGLDoeG7qjlA4buq4bu24bq14buqZ8OiQOG6teG7qmbDoeG6tWHhu6ph4bqte1Hhu6rhurVoYsOh4buqfTJR4buqPuG6p+G7qmbDoeG6tWHhu6pmPeG6tVJSUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6tGHDoTRo4buqfWzhu6rhu7jhurXhu6p7YSXhurXhu6rhurVoYsOhUeG7qn3huqN7YeG7qm/DrOG7qlsk4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buqZ2FA4bq1YeG7qkFHw5Lhu6pnYV3DouG7qmHEqeG6u+G6tTnhu6rhurfDoTLhurXhu6rhurEzZ+G7qmY94bq14buqw7JoLmfhu6phQOG6tTnhu6ph4bql4bu24buqZ2Fdw6Lhu6p7YWjDqcOh4buqOcOh4bu44buqZ+G7heG6o1Hhu6rhu4No4bu24buqW+G6peG7qjnDoT3DoeG7quG7g2jhu40zZ+G7qm/DoTV74buq4bq3QOG6s+G7qm9A4buq4bq1LOG6tTnhu6p74bu2w6Lhu6pnYWjhu6rhurVhKOG7h+G7qnthw6Lhu6phxJHDoeG7qm/DoTLhurVSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0YeG6veG7qltlw6Hhu6rhurPhurvDoeG7quG7h2HEqeG6ueG6tTnhu6pnYWp7UeG7quG6tcSRw6Hhu6p9aOG6tTnhu6phw6IjZ+G7qlvEkeG6tTlR4buqZyPDouG7qlvDoTRo4buq4bqxw6E14bq14buqe2HDouG7qmHEkcOh4buqb8OhMuG6teG7qkHEkcOh4buq4bq0YuG6tTnhu6p9LOG6teG7qmfDoTPhu4fhu6p7KOG6teG7quG6tTloZOG6teG7qm9j4bq14buqZ2vhu6p74bu4e+G7qmdl4buqe2Fqe+G7qmfDoOG6teG7qn3DrOG6tTnhu6pbNuG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7qmY94bq14buqw7JoLmdR4buq4bqxw6HhurVh4buqfcOi4bu24bq1YeG7quG6s0Dhu6ph4bq54bq14buq4buuUsOd4buw4buw4buqYcSR4buq4bq1YuG6tTnhu6p9LOG6teG7qmfhu4XDouG6tTnhu6pnw6PhurVh4buqWyThu6pvxKnhurnhurXhu6rhurcy4bq14buqZ2HDouG7uGfhu6rhurU5YcOow6JSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7mWhnYcOi4buF4buow5nhu4ZST8OaL+G7h8OZ

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]