(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Nga An (Nga Sơn) là vùng bán sơn địa, đất đai khô cằn, có nhiều núi đá. Cư dân Nga An chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Trong đó, dê nuôi ở Nga An được xếp vào loại dê ngon, là nguyên liệu chính làm nên món dê ủ trấu nổi tiếng.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNkdl4buFw6Dhu6/huqvGocOgZuG7icOg4buzw6B24but4bq9d8OgxqBv4bqlw6DhuqTGoTUvw7PhuqM2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4burw5No4bqlZsOhNiZiw6DGoG/huqXDoOG6pMahw6AzxqBv4bqlw6Dhu67DucahNMOg4buV4bqtw6DhuqJ5xqFvw6Dhu4PhuqfGocOg4buvw7nGocOgZ8O14bqlMMOgZ+G6vXbDoGfhuqXDssOg4buZw7Nxw6Dhu4XEkcahMMOg4buF4budw6DGocOzw7Jqd8OgxqF4w7LDoGfhuqcxw6Dhu4Thu7fDoGbhurvGocOgxqBv4bqlw6DhuqTGocOg4buFw7Phu7PDoOG6rsSpd8Og4buvcsahb8Og4buDxJHGoW/DoMahb8OzasOgduG7rXPGoW/DoHbhu63hu592w6DhuqLhuq3DoOG7hcOzY8ahw6DGoXdxw7Ixw6BW4but4bubxqFvw6Bn4budMMOgZuG7icOgxqF3ccOyw6DGsMOgxqBv4bqlw6DhuqTGocOgZ+G7t8Wp4buFw6DEgsSp4burw6DhuqLhuq3hu5vDoOG7leG7m+G6qcOyw6Bm4buJw6DGoW/hu5vGoTDDoOG7leG6rcOgxqFvd+G6ruG7icahw6Dhu5XDsmt3w6Dhu4XDs+G7jcahw7PDoOG7leG6reG7l8OgxqHhu4nGocOg4buX4budxqHDoGbhu4nDoOG7s8OgduG7reG6vXfDoMahdcOyw6B2w7LEqcahbzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhZnbDs3fhu5fhu4PDoMOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqx4bqx4bqx4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PDo+G6r+G6oy/Do+G6oeG6sWbDo+G6o+G6oeG6scOi4bqhxIN2xIPhuqHhuq/hurHhu5XhurctZmgx4buT4burb8Ohw6DhuqXhu5V2PMOhR2Xhu4XDoOG7r+G6q8ahw6Bm4buJw6Dhu7PDoHbhu63hur13w6DGoG/huqXDoOG6pMahw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6seG6seG6scOhw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7hOG6peG7q3bDsuG7m8ahw6E24buW4budxqHDoGbhu4nDoOG7s8OgduG7reG6vXcxw6AzxqBvd3PGocOg4bqrxqHDsyLDoMOSxqF2aOG7rcahaHY0MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZHbMOg4buF4budw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7l+G7ncahw6Bm4buJw6Dhu7PDoHbhu63hur13w6B2w7PDueG7l8OgxqFv4bubxqEww6B2w7PDtXbDoOG7hcOz4buNxqHDoOG7heG7o8ahw6DDs3PGoW/DoHbhu7fDucOyMMOg4buXauG7l8OgxqFv4bufdjDDoGbhuqXDoG/DsuG7o8ahw6Dhu6/Dqsahw6Dhu6/hur92MMOgxqFv4bu34bunw7LDoHbhuqXDoOG7hcOz4bufxqHDoGbhu4nDoHbDucOgxqFlxqFvw6Dhu5nDs+G7m+G6q8ahb8Og4bqj4bqxLeG6o+G6s8Og4buZbzHDoFbDs8O1dsOgZuG7icOg4bqiQeG6pcOg4buXdTDDoOG7leG6reG7l8Og4buv4bqp4buFw7Mww6DGocOzc8Oyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7leG7m+G6qcOyw6Dhu5XhuqfDoHbDs8O54buXw6DhuqLhuq3hu5vDoOG7g8O9xqFvw6DhuqLhuq3DoOG7s8OgZuG7t+G7pcOyw6Dhu5Xhu6Xhu6vDoHbhu63hur13w6DGoeG7ncahb8OgduG7reG7m8ahb8Og4bqi4bujxqFvw6DhuqPDo8Ogb8Oy4bunMcOgxq/DoOG7hXHGoW/DoGfhu5vhuqnGocOgxqHhuq3huq4ww6B24but4bq9d8OgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu6vDs+G7s8Og4buV4buJxqHDoHbhu5vhuq3GocOg4buDdMOgdsOz4bq7xqHDoGbhu4nDoOG6ouG6rcOgZ3J2w6Dhu63DueG7l8Og4buXc8Oyw6Dhu5XDgOG6pTHDoOG7ruG6pXfDoOG7mcOzw7LDoOG7s8OgduG7reG6vXfDoMSC4bubxqFvMMOgduG7m+G6rcahw6Dhu4N0w6B2w7PDtXbDoGbhu4nDoOG7r+G7i8Og4buFw7Phu43GocOg4bub4buXMMOgdsOzw7V2w6DhuqLhu4fGocOg4buF4bujxqHDoOG7l+G6rXfDoMOzw7nDssOgZ+G7oTDDoGbhuqXDoOG6ouG6rcahb8Og4butd3Thu5cxw6Dhu4Thuqfhu4XDs8Og4buFw7PEqcOg4buDw7LEqcahw6DGoeG6reG6rsOg4buF4bu1xqFvw6Dhu4Xhu53DoHbDs2zDoMSCaOG7l8Og4buV4bqtw6Dhu4Phu43DoOG7sXfhuq7EqXbDoOG7rcOy4buJxqFvw6Dhu5Xhuq3hu5fDoMah4buJxqHDoOG7l+G7ncahw6B2w7PDtXbDoGbhu4nDoOG7s8OgduG7reG6vXfDoMagb+G6pcOg4bqkxqExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNiXDtcOgxqFv4bufdsOgxqFv4bubxqHDoOG7heG7s+G6pcOgdsOzw7V2w6Bm4buJw6Dhu4Xhu6PGocOgZ+G7t8Wp4buFw6DGocOz4bq7xqHDoOG7leG7icahw6Dhu4PGsMOyw6B2w7Phu7nDoHbhu7fDucahb8Og4buFw7Phur3hu5fDoOG7q8Oz4bqlw6B2w7No4bubw6DhuqLDtcOg4butw7Lhu4nGoW8xw6BWw7Phu7nDoOG7reG7t8Wpd8OgdmPhu5fDoMagb+G6pcOg4buC4bqp4buFw7PDoOG7heG7tcahb8Ogb+G7neG7q8Og4burw7PDqsahw6Dhu4V0xqFvw6DDs+G7t8awxqFvw6Bvw7LhuqXDoHZjxqFvw6Bvw7LhuqfDoHbhu63DtcOg4buF4buz4bqlw6Dhu5fhu53GocOgZuG7icOg4buzw6B24but4bq9dzDDoOG7l+G6pcahb8OgZ8SpxqHDoOG7r8OBw6DDs+G6rcOyw6Dhu5Xhu6PGoW/DoOG6ouG6rcOg4buFw7PDssSp4buXw6B24but4bufxqHDoHbhu4/GocOzw6Dhu4Xhuqvhu5fDoOG6ruG7iXfDoOG7l8SpxqHDoOG7heG7s+G6pcOgdsOzw4Hhu4XDoOG7mcOz4bqn4buFw7MxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4bqkd3bDs+G7m+G7rcOhNsagb3fhuq5txqHDoMOT4bqgd8OgxqBvccahNS/hu6s2

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]