(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Sở Công thương Thanh Hóa, 10 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt trên 103 nghìn 900 tỷ đồng, đạt 80,5% kế hoạch, tăng 41,3% so với cùng kỳ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu51ldkZyw5rhu5RB4buYcsSC4buIRsSQckbEkEXDieG6qsOVcnRzcuG7mEXhu7FGxJBy4bqw4buv4buYcuG7mOG7kOG6pkZyxrBzw7Jy4buG4bqsckVH4buvxIJFcsSCdnJGeOG7hOG7my9FdOG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSDhurbhu6vhuq5x4budw6lF4bq2R3Lhu5hF4buIRsSQcuG7mMOJRnLhu5hQcmXhu4xyJuG7iEbEkHLhu5hF4bueTkbEkHLDqUXhu6tGRXIgSOG7q+G7k3J0c3Lhu5hF4buxRsSQckZ44buEcnVzdOG7qeG7k3LEkMOJ4buxcuG7mOG7kOG6vHLhu5J2RnLDmuG7lEHhu5hyxILhu4hGxJByRsSQRcOJ4bqqw5Vy4buYR+G7rUZy4buYw4pGRXLhu55PxIJy4bqw4buv4buYcuG7mOG7kOG6pkZydHPDunJGxJBF4bq6RnLhu6lzc3Lhu5jGr3LhurBKRsSQ4buTcuG6sOG7r+G7mHLGsHPhu5Phu6XDsnLhu4bhuqxyRUfhu6/EgkXhu5Ny4buYeEbEkHLDuXThu5PDusOycuG7kkdyVE/DiXLEgsagRsSQcuG7huG7puG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budZUdyVE/DiXLhu5hF4buxRsSQcsSCxqBGxJBy4buG4bumckZ44buEcnVzdMaw4buTcsSC4buxxIJy4buSdkZyw5VF4bqg4buEcsSC4buIRsSQckbEkEXDieG6qsOVcsSCReG7nHLDmeG6rOG7lHLhurDhuqjhu5Ry4buYeEbEkHJGReG7nsO0cibhu4LDiUbhu4bhurbhu5By4buYw4nhuqbhu5Ry4buYReG7mnLhu5h4RsSQcuG7mOG7kOG6pkZyw7rGsMOy4buRcsOU4buUw4FGcuG7sUdy4buE4burw5ly4buS4bu3RnLhu5h4RsSQcsO6w7rhu5Phu6fDsuG7kXLDmsOJcuG7hHhGxJBy4buYeEbEkHLEkMOBRnJ04bulw7Lhu5lyYcSQR+G7rcOJcuG7kOG7q+G7k3LEguG7scSCcuG7knZGcsOVReG6oOG7hHLhuq7DgeG7lHJ4RnLhu5hFUcSCclTDgOG7mOG7k3Lhu5JT4burcuG7mOG7nk7DieG7k3LhurDDieG6qkZy4buSdkZyw5rhu5RB4buY4buZ4buZ4buZcuG6sOG6qOG7lHLhu5h4RsSQcuG7mFBydOG7k+G7qcOycuG6sOG6rEZydHThu5PDucOy4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50gw4nhuqpGcsSCSHLDunLhu5J2RnLDlUXhuqDhu4Ry4buC4butw7RyOuG7nsOTRsSQcuG6sHdy4buG4bqs4buYcuG7mEXhu5bEgnJU4buacuG6ssOV4buTcuG7knZGcsOVReG6oOG7hHLhu5jDiUZFcsODS+G7mHLhu5J5RnJF4bqs4buYckbEkOG7lMOZ4bqmRnLhu4LDieG6quG7lHLhu5J2RnLDmuG7lEHhu5jhu5Ny4buSdkZyw5VF4bqg4buEcuG7hkXhurhyRUjhu6ty4buCw4xGxJByRkXhu61y4buE4buxw5ly4bqw4burRsSQcuG7mOG7r+G7hHLhuq5QRsSQcsODdkdy4bqu4bue4buORsSQ4buZcj9HclTDgMOZ4buTckbEkOG7rUZFcsSC4buIRsSQcuG7mEXhu55ORsSQcuG6sOG7q0bEkHLhu5jhurjEgkVyxIJRxIJy4buYw4DDlXLhu5jhu5Dhu5RGxJBy4bqw4bqgw5ly4buE4buvRkVy4buSdkZyw5rhu5RB4buYcsSC4buxxIJy4buSdkZyw5VF4bqg4buEcsSC4buIRsSQckbEkEXDieG6qsOVcsSCSHLhu4LDksOJcuG7mEXhuqxy4bqwQnLDg8agcuG6sHnDlXJGRVNGxJBy4buSdkZyw5VF4bqg4buEcsOD4bq8cuG7mEXDieG6rOG7lHJF4bua4buY4buRcuG6sEpGxJBy4buYRcOTw4ly4buYReG7sUdyxJDhu45y4buGRUhy4buGRXhG4buTcuG7mOG7r0dy4bqww4nhuqjhu5Ry4buGw4nhuqpGcuG7mEXhu5TDgEZy4buCw5LDiXLhurBCcsSC4buxxIJy4bquR+G7q0ZFckbEkEXDieG6qsOVcuG7knZGcsOa4buUQeG7mOG7k3Lhu4bDiUZFcuG6rkfhu6tGReG7k3LDlUVBRnLhurBB4buUckVH4butRnLhu5hF4butRkVy4buE4buaxIJy4buYw4nhuqbhu5RyxJDDieG7sXLhu5jhu5Dhurxy4buSdkZyw5rhu5RB4buYcuG6sOG7r+G7mHJ0deG7qeG7mXNzc3Lhu5jGr3LhurBKRsSQckZ44buEcnVzdOG7qeG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDleG7quG7lOG7mEVH4buQceG7nSDhu69yOOG7q0bhu5svw5Xhu50=

Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]