(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Thanh Hóa, tính đến đầu tháng 10/2019, giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là 5.929 tỷ đồng, bằng 73,6% kế hoạch đã giao chi tiết. Thanh Hóa hiện là địa phương đứng thứ 5 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buUQ33hu6Y2feG7nsawOOG7puG7niXDqjZ74bueY33DquG7nlThu5494buq4bueNuG6veG6sz3hu57hu4Uh4bueY+G7i+G7njQo4buee1vhu6pb4bueNnvDnTbhu57hu4XhuqM24bueJeG7tGThu55j4bq94buePeG6oTZ74buYL31Q4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GsCrhu6Yk4bui4buUQ30qN+G7niPFqDfhu549xag34buePeG6ueG7puG7nkLhuqXhu554xrBP4bujQ+G7nkN94bumNn3hu57GsDjhu6bhu47hu55jXTZ94bueJS424bueJeG7tGThu55jfcWoNnvhu55Q4bugL1Hhu6BQ4buk4buO4buee1vFqOG7nmPhuqsg4buee1vhu6pb4bueNnvDnTbhu542e2TDozbhu57hu4XhuqM24bueJeG7tGThu55j4bq94buePeG6oTZ74bueY+G6qyw24bueJSDhu6bhu54jxq824bueYzA2feG7njTGr+G7nlTDleG7pFHhu6Thu55j4buL4bueJcOjNnvhu47hu54jVjZ74buew5pS4buOVU3hu54zLuG7nn034buoPX3hu54l4buw4buee1vhu6Y34buePX1b4bueY1suY8OV4bueQ33hu6Y2feG7nsawOOG7puG7nn1bKDbhu540xq/hu54lIOG7puG7nuG6rX3hur3hurc2e+G7niXDqjZ74bueY33DquG7nlThu5494buq4bueNuG6veG6sz3hu57hu4Uh4bueY+G7i+G7njQo4buee1vhu6pb4bueNnvDnTbhu57hu4XhuqM24bueJeG7tGThu55j4bq94buePeG6oTZ74bueJeG7qGPhu5494bumN8OV4buYL+G6reG7lOG7mCRb4buF4bueYmNoNCpL4buiYypnYy3hu6Y0W3s2w5Lhu549KjZjKuG6q+G7jOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nmLhuqs9S+G7oi8vW+G7hcOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvNipmYi9Q4bukU1EvU8OZJFFQw5rhu6DDmeG7oOG7oGNVw5rDmcOaUFPhu6Q0UMOVMuG6rXvhu6Lhu54v4buU4buYW+G7lMWpW+G7qlvhu542e8OdNuG7nuG7heG6ozbhu54l4bu0ZOG7nmPhur3hu5494bqhNnvhu47hu557W8SR4bqt4bueNn1bIWThu54k4buB4buexag24bue4bql4bueQ33hu6Y2feG7nsawOOG7puG7nmN94buBPeG7nn1bKDbhu54lxJE2e+G7nmNbLjbhu54lxIPDleG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5TDvcSDY+G7nmLhuqPhu542e2TDozbhu57hu4XhuqM24buO4buePX3hur3hurc2e+G7nmPhuqsiNn3hu47hu54k4buB4buexag24buePTjhu55jWy424bueJcSD4bueY33hu4E94buefVsoNuG7nuG7hcav4buee1vhu6pb4bueNnvDnTbhu54l4buoY+G7njN9xajhu55iN+G7nuG7heG6s1vhu54zLuG7nn034buoPX3hu47hu542feG6vcOS4bue4buE4bqjNuG7niXhu7Rk4bueY+G6veG7nmPhur/hu542e2TDozbhu55jfWThu55n4bqv4bueYuG6o+G7njNbLjbhu55jfVsuY+G7nuG7kCXhu6hj4bueUOG7oOG7oE3hu54zLuG7nn034buoPX3hu5Lhu47hu57hu4XhuqM24bueJeG7tGThu55j4bq94bueY+G6v+G7njZ7ZMOjNuG7nmN9ZOG7nmLhu4fhu54kw6k2e+G7niXhu7Jj4bue4buQJeG7qGPhu57DmVThu45STeG7kuG7juG7nj194bq94bq3Nnvhu55j4bqrIjZ94bueNcOpPeG7nmNbLGThu54l4bu0ZOG7nmPhur3hu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7nn0o4bueY33huqM2e+G7nmjhu55jLuG7niUg4bum4bue4bqtfeG6veG6tzZ74bue4buQUOG7oOG7oE3hu5Lhu47hu549feG6veG6tzZ74bueY+G6qyI2feG7njXDqT3hu55jWyxk4bueY8WoW+G7nj3hurfhu5494buyZOG7njNbNn3hu55jLuG7njbhuqE2e+G7njZ7fVso4bqt4bue4buFxq/hu57huq19OTZ74buePX3huqM2e+G7nntb4buqNeG7njZ9P+G7nmN9Wyw24bueY+G7plvhu47hu57huq824bueJSA2feG7niXhurVb4bueYuG6ozZ74bueJMOdNuG7nj3hur3hu57hu5Dhu6RU4buOVE3hu5LigKbhu57hu5s44bueVOG7oC9QUFThu549feG6ueG7niXhu7Rk4bueY+G6veG7nj044bueY+G7i+G7njQo4buee1vhu6pb4bueNnvDnTbhu54l4buoY+G7nlDhu6Dhu6BN4bueMy7hu559N+G7qD194bueJeG7sOG7nntb4bumN8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu7N9VjXhu55jWy7huq3hu55jw6k94bueJeG7uGjhu542feG7pjZ94bueY1suNuG7niXEg+G7nntb4buqW+G7njZ7w5024buePcWoPeG7njZ7ZMOjNuG7nuG7heG6ozbhu54l4bu0ZOG7nmPhur3hu5494bqhNnvhu47hu559Wyg24bueNuG7pmjhu47hu55DfeG7pjZ94buexrA44bum4bueJeG7pjZ74buePX0w4bueJeG7qDfhu549xag94bueYuG6peG7juG7njZ7xq82feG7juG7nmcqNeG7nmcmY+G7juG7nuG6q8av4bueYjfFqGPhu5404buoW+G7njMu4buefTfhu6g9feG7nuG7heG6ozbhu47hu55jIjZ94buefSI2feG7nntb4buqW+G7njZ7w5024bueY33hu4E94bueYy7hu5494bq54bum4buePcWoPeG7niThu4Hhu57FqDbhu54lKeG7niXhuqE24bueJeG6oz3hu55jfeG7gT3hu559Wyg2w5Xhu55D4bqrNzZ74bueJTjhu47hu57hu4XhurNb4buePcWoPeG7niThu4Hhu57FqDbhu557W+G7qlvhu542e8OdNuG7nj194bu2NeG7niQ34buePX3hu7Y14bueY+G6qzzhu55j4bqrNzZ74buePeG6oTZ74bueY8WoPeG7nntb4buqW+G7nuG6rX04Nnvhu541V2Phu54jVjZ74buO4bueYzA2feG7nj19MOG7niXhu6g34buePcWoPeG7niUg4bum4bue4bqtfeG6veG6tzZ74bue4buFxq834buePWTEgz3hu55jXT194buePeG7gT3hu47hu57huqlkaC5j4bueNFsoY+G7nmPhuqs3Nnvhu5494bqhNnvhu55jxag94buee1vhu6pb4bue4bqtfTg2e+G7njVXY+G7niNWNnvhu47hu54l4bu4aOG7njZ94bumNn3hu55jWy424bueJcSD4bueY33hu4E94buefVsoNuG7niThu4Hhu57FqDbDleG7nuG7hOG6s1vhu549xag94bueJOG7geG7nsWoNuG7niXhu7Rk4bueY+G6veG7nj3huqE2e+G7nmPhur/hu542e2TDozbhu57hu4XhuqM24bue4bu14budxKnhu57hu4XGr+G7nuG7heG7pmjhu57hur1k4bueJeG7sFvhu55j4bqrLDbhu54lIOG7puG7niPGrzbhu55jMDZ94buO4bueQuG6peG7nnjGsE/hu6ND4bueYjvhu57huqvGr+G7nmI3xahj4buO4bueJSHhu55nZOG7smPhu57hu4XhurNb4bue4bubfeG6ueG7nmMgPX3hu55ExqHhu7Phu53hu55jMDZ94bueQ33hu6Y2feG7nsawOOG7puG7niVbIWThu549fWRoKTbhu57hu4XhuqM24buePeG6ueG7puG7nj3FqD3hu54k4buB4buexag24buePTjhu55jWy424bueJcSD4bueY33hu4E94buefVsoNuG7nj194bu2NeG7juG7nntb4buqW+G7njZ7w5024bueY33hu7Lhuq3hu57hu4XGr+G7njN94bqhNnvhu54j4buqN+G7niXhu6o14bueJSnhu54j4bqj4bueY+G6q13hu57hu4XhuqM24buePX034buePcWoPeG7niThu4Hhu57FqDbhu55j4bqrYTZ74bueJVspNeG7njZ94bq9Nnvhu549OTbhu55jfVsuZOG7nuG7heG6ozbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcSpZGN9N+G6q+G7ouG7lOG6rMOV4buE4buYL+G6reG7lA==

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]