(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 28-10, tại TP Thanh Hóa, Ban Lý luận - Phê bình Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa đã tổ chức buổi tọa đàm sách “Tri âm cùng con chữ” của nhà phê bình, nhà giáo Trịnh Vĩnh Đức. Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo các nhà phê bình, văn nghệ sĩ trên văn đàn xứ Thanh và cả nước.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHhu7dq4bqk4bu3LWThu6Hhu5nhu5FxNeG6t+G7o+G7ueG7teG7t+G7mcO04bqmNuG6seG6ocOg4bu14bu34buzcnHhu5HhuqHhu7Z1ZOG6t8SpZXDhurfhu7XEkeG7i+G7k+G6t+KAnOG7tuG7s+G7meG6t+G7hXDhurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu4tyceG6t+G7i+G7k+G6suG6seG6t+G7i+G6oGThurdx4buTZeG6t3nhu5Nv4bq3w6zhu5dx4buT4bq34bu24buzxqFx4buT4bq3LuG7nXHhu5PhurfEqMSC4buLw6Av4bu14bu34buzcnHhu5HhuqHDoC/hu5PhurXhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu5JqZOG7ieG6seG6ocOganDhuqHhurdR4buRZeG6puG6t8OiYi3hurXhurM34bq34bu3w6nhu5nhurfhu7ZZ4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu5JzZDfhurfDjGRx4bq34bug4bqs4bq34buh4bu5aHHhurct4bq3WeG7k2/hurfDrOG7l3Hhu5Phurfhu5LGsOG7meG6ty7hur1x4bq34buTdeG7i+G6ty3hurdR4buR4buT4buN4bq34bu34buT4bu5aOG7t+G6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buSc2ThurfEqeG6u+G6t+G7t+G7qeG6t+G7i+G7k8SC4buL4bq3w6zhu7nhu6nhu5nhurfhu7d1ZOG6t8SpZXDhurfhu7XEkeG7i+G7k+G6t+KAnOG7tuG7s+G7meG6t+G7hXDhurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu4tyceG6t+G7i+G7k+G6suKAneG6t+G7i+G6oGThurdx4buTZeG6t3nhu5Nv4bq3w6zhu5dx4buTN+G6t3Hhu5Nl4bq34buR4buZxJFy4bq34bu24buzxqFx4buT4bq3LuG7nXHhu5PhurfEqMSC4buLOOG6t8OM4bu54bup4buZ4bq34bu3dWThurfEqWVw4bq34bu34buT4bu54bq34buTQeG7t+G6t+G7teG6sOG6t8O94bu5ZHHhurfhu7fhu4VwN+G6t+G7t+G7k2Rw4bq34buJ4bqw4bq34buL4bqgZOG6t8Sp4bulceG7keG6t8Sp4bq5cuG6t+G7i8SR4buL4bq3ceG7k2Xhurd54buTb+G6t8Os4buXceG7kzfhurfhurThur1x4bq3ceG7keG7k+G7jeG6t+G7teG7neG6t+G7t+G7s29x4bq34bq04bq9ceG6t8SpZXHhurfhuqTEguG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34bq0ZeG6t+G7i+G6ueG6t3HDg+G7reG7izjhurfDoC9qcOG6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuqfhuq3hurV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bqlL+G6teG6q+G6reG7ieG6reG6teG6p+G6teG6pcOi4bqt4bu34bqr4bqnYmPhuqvhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bq14bqr4bqr4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu7Z1ZOG6t8SpZXDhurfhu7XEkeG7i+G7k+G6t+KAnOG7tuG7s+G7meG6t+G7hXDhurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu4tyceG6t+G7i+G7k+G6suG6t+G7i+G6oGThurdx4buTZeG6t3nhu5Nv4bq3w6zhu5dx4buT4bq34bu24buzxqFx4buT4bq3LuG7nXHhu5PhurfEqMSC4buL4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqn4bqt4bq14bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqh4bu2cmVx4bq34buL4bq5ceG7k+G6t8Os4bu54bup4buZ4bq34bu3dWThurfEqWVw4bq34bu1xJHhu4vhu5PDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhUeG7k2Xhurd54buTb+G6t8Os4buXceG7kzfhurdx4buTZeG6t+G7keG7mcSRcuG6t+G7tuG7s8ahceG7k+G6ty7hu51x4buT4bq3xKjEguG7i+G6t+G7oWXhurfhu5PGsOG7meG6t+G6tOG7mW9x4bq34buSxrDhu5nhurcu4bq9ceG6t+G7k3Xhu4vhurct4bq3UeG7keG7k+G7jeG6t+G7t+G7k+G7uWjhu7fhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNkN+G6t+G7k8aw4buZ4bq34bq04buZb3Hhurfhu5LGsOG7meG6t+G7nuG7k3Jk4bq34buTdeG7i+G6t+G7ocah4buL4buT4bq34bu14bq24bq3LuG7meG7jeG7t+G6t1FkcDfhurfhu6Fl4bq3cMaw4bu34bq34bu34buzcnHhu5Hhurdx4buT4bqyceG7keG6t+G7i+G7heG6puG6t+G6tOG7mcOz4bu34bq34bu14bu5ceG7keG6t+G7tcSC4buLN+G6t+G6pOG7pXHhu5HhurfhuqTEkXI34bq34buLc+G6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t8OsZeG7meG6t+G6tOG7mcOz4bu34bq3xKnhur1x4buR4bq34bu34bq54buZ4bq34bu34buzb3Hhurfhu4vEkeG7i+G6t8OsxJFyN+G6t+G7t8OpeeG6t+G7i+G7k+G7leG6t+G6tOG6vXHhurdx4buR4buT4buN4bq34bu34buzcnHhu5HhurfhurRl4bq3ceG7kXJl4buZ4bq34bu34bubceG7kzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhxKjGsOG7i+G6t+G7keG7meG6ueG6t8Os4buZw7Phu7fhurfEqcOzceG6t+G7pXHhu5HhurfDveG7uWThurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu7fEkeG7i+G6t3nhu5NpcOG6t3Hhu5PDgzXhurfigJzhu6Dhuqzhurfhu6Hhu7loceG6t3nhu5Nv4bq3w6zhu5dx4buT4bq34bq04bq9ceG6t+G7k3Xhu4vhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNk4oCd4bq3YcOi4bqz4bq1YzfhurdR4bqkw6zhurcu4bq9ceG6t+G7k3Xhu4s34bq34bu1xJHhu4vhu5Phurfhu5lx4bq34buL4buT4bu5ceG7kcOhN+G6t+KAnOG7ksOD4buxceG7keG6t8Os4buZ4buPceKAneG6t2Hhu7fhu5Phu7E34bq3w6LhurPhurViN+G6t1HhuqTDrOG6t+G7ksaw4buZ4bq3UeG7k2XhurfhurThur1xw6HigKbhurdR4bun4buZ4bq34bu34buZw7N54bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu4vhu6Vx4buR4bq3ZuG6pjfhurfhu6Vx4buR4bq34buzZOG6t3DDquG7t+G6t8Osw6lx4bq3xKl14buL4bq34bu3aHnhurfhu7fhu5nhu4/hu7nhurfhu6Hhu7loceG6t3nhu5Nv4bq3w6zhu5dx4buT4bq3cGRx4buR4bq34bu3b3HhurfigJzhu7bhu7Phu5nhurfhu4Vw4bq34buLw4Fx4buR4bq34buLcnHhurfhu4vhu5PhurLigJ3hurdhUeG6pMOs4bq34buSxrDhu5nhurdR4buTZeG6t+G6tOG6vXHDoTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bql4bqneeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6pS/hurVj4bqr4buJ4bqt4bq14bqp4bq1w6LhurPhuq3hu7fhuqXhurXhuqvhurXhuqfhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bqlY+G6reG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bu2dWThurfEqWVw4bq34bu1xJHhu4vhu5PhurfigJzhu7bhu7Phu5nhurfhu4Vw4bq34buLw4Fx4buR4bq34buLcnHhurfhu4vhu5PhurLhurfhu4vhuqBk4bq3ceG7k2Xhurd54buTb+G6t8Os4buXceG7k+G6t+G7tuG7s8ahceG7k+G6ty7hu51x4buT4bq3xKjEguG7i+G6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6peG6p+G6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6ocSow6nhu5nhurfhu4nhu5nhu41x4bq34buh4bq7ceG7k+G6t8Spw6ly4bq34buSxrDhu5nhurcu4bq9ceG6t+G7k3Xhu4vhurct4bq3UeG7keG7k+G7jeG6t+G7t+G7k+G7uWjhu7fhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNk4bq34bu34buBceG7keG6t+G7k3Jk4bq34buL4buTcuG6t3Hhu5Nl4bq3eeG7k2/hurfDrOG7l3Hhu5M34bq3ceG7k2Xhurfhu5Hhu5nEkXLhurfhu7bhu7PGoXHhu5PhurfhurThu51x4buT4bq3xKjEguG7i8OgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDjOG7ueG7qeG7meG6t+G7t3Vk4bq3xKllcOG6t+G7ieG7mcO1ceG6t+G7s2Thurfhu7fhu7NkceG7keG6t+G7t+G7s3Vx4buRN+G6t+G7kWdx4bq34buR4bqi4buZN+G6t+G7teG7peG7meG6t3Hhu6nhu5nhurfhurThu63hu5nhurfhurXhuqfhurfhu7fhu5NkcOG6t+G7oeG7uWhx4bq34buL4bqgZOG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7i+G7heG6puG6t+G6tOG7mcOz4bu34bq3eeG7k2/hurfDrOG7l3Hhu5M34bq34bq04bq9ceG6t3Hhu5Hhu5Phu43hurfhu7Xhu53hurfhu7dvceG6t+G7t+G7ueG7qeG7meG6t3fhurfhuqTEguG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34bq0ZeG6t+G7i+G6ueG6t3HDg+G7reG7i+G6t3Hhu5PDgzXhurfigJzEqGThurdwZHHhu5Hhurd54buTb+G6t8Os4buXceG7k+KAneG6t+G7i+G6oGThurdZ4buQ4bu0OOG7tuG7tDjhurdR4buR4bul4bq3LuG6vXHhurfhu5Dhu5nEkTbhurfigJxZ4buTb+G6t8Os4buXceG7kzfhurfhu7XhurDhurd54buTb+G6t8Os4buXceG7k+G6ty3hurfhu7bhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5N2eeG6t+G7tuG7s+G7meG6t+G7hXDhurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu4tyceG6t+G7i+G7k+G6suG6t+G7i+G6oGThurfhu7bhu7PGoXHhu5Phurcu4budceG7k+G6t8SoxILhu4vigJ3hurfhu4vhuqBk4bq34bu24bu0OOG6t1Hhu5Hhu7nhuqbDtXHhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7tuG7hXA24bq34oCc4buK4bq5cOG6t3Hhu5NoceG6t+G6tMOy4bq34buL4buF4bqm4bq3w6xB4bu34bq3eeG7k2/hurfDrOG7l3Hhu5PhurfhurThur1x4bq34buTdeG7i+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu7bhu7PGoXHhu5Phurcu4budceG7k+G6t8SoxILhu4vigJ3hurfhu4vhuqBk4bq3xKjhu6vhurdR4buRdeG7i+G6tylvceKApuG6t+G7tuG6ruG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7kXPhu4vhurfEqcawN+G6t8O94bu5ZHHhurfEqeG7meG7j3Dhurfhu7fhu5nDs3nhurfhu4toceG6t+G7n+G7k8SR4buL4bq3ceG7k2Thu7k34bq3ceG7k8ODceG7keG6t+G7t+G6sOG7ueG6t+G7i+G7k+G7uXHhu5Hhurfhu6HDqeG7meG6t+G7i8SR4buL4bq34bu34buTZHDhurfhu6Hhu7loceG6t8Spw7Lhu7nhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq3ceG7k2bhu7fhurfEqcSRceG7k+G6t+G7keG7mcSR4bq34buLZHLhurfhu7XhurDhurfhu4tnceG6t3DDrXE34bq3xKlkcOG6t3BvN+G6t3Hhur1x4buR4bq34buh4bqw4buL4bq3xKl14buL4bq34bq0ZeG6t+G6tOG7mcOz4bu3N+G6t+G7teG6sOG6t+G7t+G7mXHhu5Phurfhu7fDs+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buL4bq5cOG6t3Hhu5NocTfhurfhu7Xhu4Xhu7nhurfhu7PGsHHhu5HhurfhurTDsuG6t+G7n+G7mcOzceG6t+G7t+G7k8SC4buL4bq34buL4bqgZOG6t+G7t8SR4buL4bq34buR4buZ4bq5OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXDonnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhuqfhuqUv4bq1Y+G6q+G7ieG6reG6teG6qeG6teG6p+G6s+G6peG7t+G6pcOiw6Jjw6Lhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bql4bqt4bqr4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu7Z1ZOG6t8SpZXDhurfhu7XEkeG7i+G7k+G6t+KAnOG7tuG7s+G7meG6t+G7hXDhurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu4tyceG6t+G7i+G7k+G6suG6t+G7i+G6oGThurdx4buTZeG6t3nhu5Nv4bq3w6zhu5dx4buT4bq34bu24buzxqFx4buT4bq3LuG7nXHhu5PhurfEqMSC4buL4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bqlw6LhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqFR4buTZeG6t3nhu5Nv4bq3w6zhu5dx4buTN+G6t+G7tuG7tOG6t1Hhu5Hhu7nhuqbDtXHhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7tuG7hXDhurdh4bu2w6l54bq34buL4buT4buV4bq3LuG6vXHhurdx4buR4buT4buN4bq3w53hu7nhu4Vx4bq3xKnGsOG7mcOh4bq34bu34buz4buXceG7k+G6t8OsZeG6puG6t+G7t+G7k2Rw4bq34buh4bu5aHHhurfhu7fDqeG7meG6t8Os4bu54bup4buZ4bq34bu3dWThurfEqWVwOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEu4but4buZ4bq34buRZ3HhurfhuqXhurPhurPhurfhu7fhu7NkceG7keG6t+G7tcSR4buL4buTN+G6t+G7t2h54bq34bu34buZ4buP4bu54bq34buh4bu5aHHhurd54buTb+G6t8Os4buXceG7k+G6t+G7kcWpcOG6t+G6tWLhurfDrGXhu5nhurfhurThu5nDs+G7t+G6t+G6tMOy4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34bu3xJHhu4vhurfhu5Hhu5nhurnhurct4bq34bu3xJHhu4vhurd54buTaXDhurfhurThur1x4bq34buTdeG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfDrOG7meG7j+G7ueG6t+G7i+G6oGThurfhuqTEguG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq3cXPhu5nhurfhu7Phu5lvceG7kTfhurfhu4vhurnhurdxw4Phu63hu4vhurdxc+G7meG6t+G7i+G7k+G7uXHhu5E44bq3xKhBceG7keG6t3Hhu5PDg+G6t+G7t+G6sGThurfEqcOy4bq34buL4bu54bunceG6t+G7tcSR4buL4buTN+G6t+KAnOG7t+G7s+G7meG6t+G7hXDigJ3hurfhu6Fl4bq34bu34buFcOG6t+G7t+G7k8OzN+G6t+G7i+G6uXDhurfhu5PEgnHhu5Hhurfhu4vhu5PhuqDhurfEqcOpcuG6t+G7i+G6oGThurfhu7fEkeG7i+G6t+G7keG7meG6ueG6t+G7t+G7s8OD4but4buL4bq3cOG7q+G7meG6t+G7t8SR4buL4bq34buR4buZ4bq54bq3LeG6t+G7t8SR4buL4bq3eeG7k2lwOOG6t1fhurfEqXM34bq3w6zhur9x4buR4bq34bq04bunceG6t+G7n+G7mcOzceG6t+G7t+G7k8SC4buL4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu7fhu5Xhu4vhu5Phurfhu6HhuqLhuqbhurfDveG7uWThurfDveG7ucSR4bq34bu34buz4buXceG7k+G6t8SpdeG7izfhurfhu5N14buLN+G6t+G7i+G7k+G7mW9w4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXDhurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu7XhurDhurfhu7fhu5lx4buT4bq34bu3w7M34bq3xKnFqXHhu5Hhurfhu4vhurlw4bq34bu14buF4bu54bq34bu1w6rhu4s34bq34bu24buzxqFx4buT4bq3LuG7nXHhu5PhurfEqMSC4buL4bq3ceG7k8OD4bq34buLcnHhurdyceG7keG6t+G7i2dx4bq3cMOtcTfhurfhu7Vk4bqm4bq3cG/hurfhu7fhu5dw4bq34buf4buZw7NwN+G6t+G7i+G7k8Oq4bu34bq34buhdeG7i+G6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buLxJHhu5nhurfhu5Nk4bqmN+G6t+G7i8SR4buZ4bq3xKlseeG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34bu34bquceG7keG6t+G7i3Jx4bq34buL4buT4bqy4bq3cGXhurfhu5/Ds+G7t+G6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq3cGjhu7fhurdx4buRdeG7tzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bq14bqz4bqp4bqpeeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6pS/hurXhuqvhuq3hu4nhuq3hurXhuqfDouG6teG6p+G6s+G7t8OiY+G6s+G6peG6teG7oeG6szjhu6N54buRNOG7syBiYuG6s+G6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bu2dWThurfEqWVw4bq34bu1xJHhu4vhu5PhurfigJzhu7bhu7Phu5nhurfhu4Vw4bq34buLw4Fx4buR4bq34buLcnHhurfhu4vhu5PhurLhurfhu4vhuqBk4bq3ceG7k2Xhurd54buTb+G6t8Os4buXceG7k+G6t+G7tuG7s8ahceG7k+G6ty7hu51x4buT4bq3xKjEguG7i+G6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6teG6s+G6qeG6qeG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7tmh54bq34bu34buZ4buP4bu54bq34buh4bu5aHHhurd54buTb+G6t8Os4buXceG7k+G6t+KAnOG7tuG7s+G7meG6t+G7hXDhurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu4tyceG6t+G7i+G7k+G6suKAneG6t+G7i+G6oGThurfhu7fEkeG7i+G6t+G7keG7meG6ueG6t+G7tuG7s8ahceG7k+G6ty7hu51x4buT4bq3xKjEguG7izjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4oCc4bu24buz4buZ4bq34buFcOG6t+G7i8OBceG7keG6t+G7i3Jx4bq34buL4buT4bqy4oCd4bq34buL4bqgZOG6t3Hhu5Nl4bq3eeG7k2/hurfDrOG7l3Hhu5M34bq3ceG7k2Xhurfhu5Hhu5nEkXLhurfhu7bhu7PGoXHhu5Phurcu4budceG7k+G6t8SoxILhu4vhurfEqeG6u+G6t+G7kXN54bq34bu34buTb3Dhurfhu7fhu5nDs3Hhu5Hhurdxc+G7meG6t+G7i+G7k+G7hXHhurfhu7fhu5dx4buTN+G6t+G7teG7heG7ueG6t+G7tcOq4buLN+G6t8Spxalx4buR4bq34bu34buT4buv4buZ4bq34bu34buT4buP4bq34buT4buZ4buNceG6t3Dhu6fhu5nhurfDveG7uWRx4bq34buT4buN4bq34buRw6px4bq3w6xz4bq34buR4buZ4bqyZOG6t+G7oeG6rOG6t+G7oeG7uWhxN+G6t3nhu5Nv4bq3w6zhu5dx4buT4bq34bq0ZeG6t+G7tcSRceG7keG6t+G7t8SR4buLN+G6t+G7n+G7k+G7h3Hhu5HhurfEqcahceG7k+G6t+G6tGThu5nhurfhu7fhu7N0N+G6t8Spc3Hhu5Hhurfhu5FzeeG6t+G7i+G6oGThurfhu6Hhuqzhurfhu6Hhu7loceG6t3nhu5Nv4bq3w6zhu5dx4buT4bq34bu34buzcnHhu5HhurfEqeG7r+G7meG6t+G7teG7p3Hhu5HhurfhurThur1x4bq34buTdeG7i+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5M4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeUThu7nhu7fhu5Ny4buz4bqx4bqhw6Dhu7Xhu7fhu7NyceG7keG6oeG7knJlceG7keG6t+G7oOG7mXHhu5PDoC/hu7Xhu7fhu7NyceG7keG6ocOgL3nhuqE=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]