• Xuân mới trên những bản người Mông huyện Mường Lát
  2024-01-26 09:28:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Trong cái rét ngọt những ngày cuối năm, có dịp lên các bản đồng bào Mông ở huyện Mường Lát, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi ở vùng đất này, nhiều tuyến đường giao thông đã được nhựa hóa vắt qua những ngọn đồi được phủ xanh các loại cây lâm...

 • Quan Sơn tạo sinh kế nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc Mông
  2024-01-17 09:46:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Mông, huyện Quan Sơn đã huy động nhiều nguồn lực, gắn với triển khai hiệu quả các chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc Mông, nhờ đó đời sống đồng bào ngày càng được cải thiện.

 • Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông
  2024-01-06 14:15:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa hiện nay có hơn 3.700 hộ, hơn 20.000 nhân khẩu (chiếm 1,5% dân số vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh), sinh sống tập trung chủ yếu ở 44 bản/10 xã thuộc các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn.

 • Nâng cao đời sống cho đồng bào Mông
  2023-12-27 09:44:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng những dự án, đề án hỗ trợ thiết thực đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về cả đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Mông, nhân lên niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng.

 • Những người con của bản Mông: Đi tiên phong để về đích sớm
  2023-10-27 07:21:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Muốn thoát nghèo và có cuộc sống tốt đẹp hơn, một trong những yếu tố căn bản vẫn là phải cắt bỏ những hủ tục, suy nghĩ lạc hậu. Để làm được điều đó, ngoài nguồn lực hỗ trợ, các đề án của Đảng, Nhà nước, góp một phần không nhỏ đó chính là những...

 • Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông
  2023-10-19 10:06:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - ... Các hoạt động được hội triển khai thực hiện tại các bản có hội viên, phụ nữ dân tộc Mông đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông; nâng cao kiến thức về mọi mặt giúp chị em tích cực tham gia...

 • Về thăm Ché Lầu
  2023-05-28 07:22:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo, chúng tôi lên bản Ché Lầu, xã Na Mèo - là 1 trong 3 bản có đồng bào dân tộc Mông sinh sống của huyện Quan Sơn.

Tắt [X]