• Đẩy lùi hủ tục trong đời sống đồng bào Mông
    2021-09-07 23:21:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Mường Lát có trên 8.000 hộ với hơn 42.000 khẩu, đồng bào Mông chiếm trên 40%, trong đó có 73,17% hộ nghèo. Tại khu vực đồng bào Mông sinh sống còn những hủ tục trong tang ma, cưới hỏi, tệ nạn mê tín dị đoan. Trong khi phương thức sản xuất manh...

  • Người đưa bản người Mông “chuyển mình”
    2021-05-24 10:04:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Anh Thao Văn Dia, dân tộc Mông, Bí thư kiêm trưởng bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn là người nhiệt tình, tích cực, đi đầu tham gia các hoạt động của bản. Đặc biệt, anh là người góp công lớn trong việc đẩy lùi những hủ tục của đồng bào...

Tắt [X]